bild
Serie

Kartor och ritningar

Björkö-Arholma kyrkoarkiv

Ritningar av kyrka, kapell och klockstapel se, volym O I:1.

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11907 – 1998NS 119:1. Karta över Söder Marums by, ägodelsstyckning. Upprättad 1909 av Rydberg, kommissionslantmätare.
NS 119:2. Karta över lägenheten Björkö-Arholma kyrkogård. Upprättad 1907 av Rydberg, kommissianslantmätare.
NS 119:3. Ritning till klockstapel vid Björkö kapell, Emil Janson, 1910.
NS 119:4. Björkö-Arholma begravningsplats, odat.
NS 119:5-7. Gravkartor över Björkö-Arholma kyrkogård, 1956-1988.
NS 119:8. Karta över minneslund inom Björkö-Arholma kyrkogård. Upprättad 1993 av Jörgen Asplund, ingenjör.
NS 119:9a-p. Kompendium om minneslund på Arholma ö. Menna Hagstroem, 1998.
NS 119:10-12. Komministergården, Björkö-Arholma, trädgårdsförslag. Stockholms läns och stads hushållningssällskap/Bengtsson, 1963.
 
21915NS 119:13-15. Ritningar till småskola i Kulla,K. Ekström, 1915. Bilagor till skolrådets protokoll 29 december 1915.
NS 119:16. Detaljritning till skolhus på Björkö, odat.
NS 119:17. Beskrivning till snickeriritningar, K. Ekström, odat.
Ns 119:18. Arbetsbeskrivning för Kulla småskola, upprättad av K. Ekström, odat.
 
Se: SE/SSA/1590/O VI/41926Karta över Marum komministerbostad 
Se: SE/SSA/1590/O VI/51942 – 1959- Ritning över sanitär inredning vid Björkö prästgård, 1942, Karl S. Molin.
- Förslag till bostadsplaner för Björkö prästgård, 1959, H.O. Gustafsson.
 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter