bild
Arkiv

Björkö-Arholma kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/6014
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/sdEMAuEMrn61tW3Gjpu0Y3
ExtraID6014
Omfång
4,55 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Björkö-Arholma församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)HISTORIK
1914 bröts Björkö-Arholma församling ut ur Vätö församling som en annexförsamling. Församlingen tillhörde Vätö pastorat fram till 1961. Från 1962 har Björkö-Arholma bildat en kyrklig samfällighet tillsammans med Väddö församling. Församlinge hörde (och hör) till Uppsala stift och fram till 1961 Lyhundra kontrakt för att därefter höra till Lyhundra och Närdinghundra kontrakt.
1890 hade frivilliga krafter organiserat sig i Björkö evangelisk-lutherska missionsförening och byggt ett bönehus. Invånarna på Björkö-Arholma ville att detta hus skulle inredas till kyrka och användas som sådan tills den dåvarande församlingen Vätö samlat in medel till en ny kyrka. Kungl. Majt biföll önskemålet och bönehuset invigdes till kyrka 1905. Björkö fick en egen begravningsplats 1910 och en klockstapel byggdes till invigningen. 1954 ombyggdes Björkö-Arholma kyrka.
Församlingens andra kyrka, Arholma kyrka, är ursprungligen ett bönehus som stod på Kungsholmen invid Kronobergsparken. 1926 skänktes detta till församlingen p.g.a. en påtvingad rivning. Virket transporterades med en skuta till Arholma och det nya kapellet uppfördes uppe på Kvarnberget. Invigningen förrättades av ärkebiskoopen Nathan Söderblom.

ORGANISATION
Björkö-Arholma församlings högsta beslutande organ var kyrkostämman. Församlingens styrelse utgjordes av kyrkorådet. För de gemensamma angelägenheterna som handhavdes av den kyrkliga samfälligheten (med Vätö 1914-1961 och med Väddö 1962-1999) utsåg församlingen församlingsdelegerade fram till 1982. Därefter inrättade samfälligheten ett gemensamt samfällighetsfullmäktige och ett gemensamt samfällighetskyrkoråd.

ARKIVET
Björkö-Arholma kyrkoarkiv utgörs av folkbokföringshandlingar och kyrkokommunala handlingar. Kyrkokommunala samfällighetshandlingar ingår i Vätö kyrkoarkiv fram till 1961 och därefter i Väddö kyrkoarkiv.
Björkö-Arholma kyrkoarkiv speglar en liten församlings arbete. Fram till 1932 var skolverksamheten en viktig del av församlingens ansvar. En del av skolrådets handlingar från denna tid finns i Väddö kommuns arkiv som förvaras i Norrtälje stadsarkiv.
Sökingång till arkivet är arkivförteckningen. Diarier saknas. Lönehandlingar har lämnats kvar hos samfälligheten och finns i Väddö kyrkoarkiv i Älmsta. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serierna. Dessa bilagor till folkbokföringen skall ordnas, gallras och slutförtecknas senare.
Folk- och kyrkobokföringen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen kap 7§15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år ej lämnas förutan sekretessbedömning. I de fall övriga arkivserier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym det gäller.
I arkivet finns även handlingar från andra arkivbildare som varit verksamma i nära anslutning till kyrkan. Dessa finns i kyrkoarkivets serier P I och P III och är:

Arholma kapellförening
Björkö kyrkliga syförening
Björkö-Arholma kyrkliga ungdomskrets

Arkivet levererades och slutförtecknades år 2006.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2003-06-04 00:00:00
Senast ändrad2020-02-21 13:51:47

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter