bild
Arkiv

Adelsö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1486
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/eiwIDAWriKQO4zdo6jU4w5
Omfång
9,1 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Adelsö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1486Förteckning

över

Adelsö församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikADELSÖ KYRKOARKIV

Organisation:
Län: - 1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län.
Färentuna härad t.o.m. 1906.
Södra roslagsdomsaga 1907-1915.
Sollentuna och Färentuna domsaga 1916-1970
Stockholms stift.
Birka kontrakt

Pastorat – 1940 eget, 1941 (beslut 1919-06-19 och 1940-09-13) -1961 Adelsö, 1962- Ekerö.
Adelsö församling ingick i total pastoratssamfällighet, Ekerö kyrkliga samfällighet fr.o.m. årsskiftet 1999/2000.
Ekerö församling är moderförsamling i Ekerö kyrkliga samfällighet.
Inom församlingen ligger Björkö, allmänt antaget vara det forna Birka.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
Serieindelningen bygger på det system som skapades vid förteckningsarbetet 1974.
En omstrukturering av de kyrkokommunala serierna skulle ha varit önskvärt för att öka arkivets logiska struktur. Trots detta har arkivets ursprungliga serier till viss del bibehållits.
Ett problem med redovisningen av detta arkiv är ett antal tidigare redovisade volymer har försvunnit under åren som har gått. Återsökningen av dessa har gjorts vilket dessvärre ej givit några resultat.
En stor del handlingar som tillhör Adelsö kyrkoarkiv återfinns i Ekerö kyrkoarkiv.

Gallringsbara serier återfinns ej i arkivförteckningen.
Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.


Kyrkoherde Staffan Eklund och arkivarie Anette Eriksson.
Ekerö 2004-05-31

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg,
Stockholms stadsarkiv 2020-05-04

Ämnesord

Ämnesord, ort
Adelsö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-04-08 15:05:00

Nyheter


den 12 september 2022
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen på Riksarkivets webbplats h...


Tidigare nyheter