bild
Serie

Sjöregleringsrapporter

Gemensamma handlingar

Serien utgörs av kulturhistoriska och arkeologiska rapporter samt i en del fall av rapporter över naturinventeringar i samband med regleringar av vattendrag för utvinnande av elkraft.
Materialet består av text, fotografier och kartor.
Rapporterna är ordnade efter älv- eller sjösystem i bokstavsordning och inom dessa upplagda i diarienummerföljd.
Seriens sista volymer av mer allmän karaktär.
För vissa vattendrag finns även fotografier i A4-samlingen.
Serien bunden.

 Volymer (502 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11961BOTORPSSTRÖMMEN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för kraftverket, Gladhammars socken, Småland. Dnr 3556/63. 
21952DALÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av dämningsområdet vid Lindbyn, Mockfjärd, Gagnef socken, Dalarna. Dnr 5348/53. 
31955DALÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering av Båthusströmmen i Dalälvens biflöde Sörälven, Idre socken, Dalarna. Dnr 2069/55. 
41955ÖSTER-DALÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning av dämningsområdet vid Trängslets kraftverk, Öster-Dalälven, Särna och Älvdalens socknar, Dalarna. Dnr 3540/56. 
51956VÄSTER-DALÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Trängslets kraftverk i Väster-Dalälven, Särne och Älvdalens socknar, Dalarna. Dnr 2165/58. 
61959VÄSTER-DALÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning. Ransjön, Älvdalens socken, Dalarna. Dnr 3669/64. 
71961ÖSTER-DALÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Trängslets kraftverk, Särna socken, Dalarna. Dnr 1773/63. 
81961ÖSTER-DALÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Åsens kraftverk, Älvdalens socken, Dalarna. Dnr 2276/63. 
91963ÖSTER-DALÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Väsa vattenkraftverk, Älvdalens socken, Dalarna. Dnr 4200/64. 
101958 – 1959DALÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering av de av Söderfors kraftverk berörda Hedesundafjärdarna, inom Hedesunda och Österfärnebo socknar, Gästrikland samt Nora och Söderfors socknar, Uppland. Dnr 217/66. 
111967ÖSTER-DALÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Spjutmo kraftverk, Mora och Älvdalens socknar, Dalarna. Dnr 7245/68. 
121956 – 1961VÄSTER-DALÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning av Horrmundsjöns sjösystem inom Transtrands och Älvdalens socknar, Dalarna. Dnr 7651/68. 
131966ÖSTER-DALÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Blybergs kraftverk, Älvdalens och Mora socknar, Dalarna. Dnr 7262/69. 
141961EMÅN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom Järnforsens kraftverks inverkningsområde inom Järeda. Målilla och Gårdveda socknar, Småland. Dnr 3594/63. 
151946FAXÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Faxälvens källområden i Jämtland. Frostvikens socken, Jämtland. Dnr 2741/47. 
161947FAXÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Faxälvens källområde i Jämtland. Frostvikens, Alanäs och Ströms socknar, Jämtland. Del 1 (text). Dnr 5082/48. 
171947FAXÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Faxälvens källområde i Jämtland. Se volym 16. Del 2 (översiktskartor, fotogrfaier samt grävningsplaner). Dnr 5082/48. 
181948FAXÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Faxälvens källområde i Jämtland. - Frostvikens och Ströms socknar, Jämtland. Dnr 924/49.
Tillägg till rapporten se volym 32.
 
191950 – 1951FAXÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Storfinnforsens dämningsområde Ströms socken, Jämtland samt Fjällsjö och Ramsele socknar, Ångermanland. Del 1 (text, foto, översiktskarta). Dnr 1899/52. 
201950 – 1951FAXÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Storfinnforsens dämningsområde, se volym 19. Del 2 (markskadekartor). Dnr 1899/52. 
211953FAXÄLVEN. Rapport över rekognoscerings- och uppmätningsarbetet vid området kring Faxälven vid Russfjärdens utlopp, Ströms socken, Jämtland. Dnr 3844/54. 
221954FAXÄLVEN. Rapport över rekognoscering vid Faxälvens källsjöar (Gäddede vid Kvarnbergsvattnet och Jormlien vid Jormsjön) Frostvikens socken, Jämtland. Dnr 3681/55. 
231955 – 1956FAXÄLVEN. Förslag till vegetationsbefrämjande åtgärder vid Faxälvens källsjöar, Jormsjön och Kycklingvattnet, Frostvikens socken, Jämtland. Dnr 3171/56. 
241955FAXÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning av dämningsområdet vid Ramsele kraftverk, Ramsele socken, Ångermanland. Del 1 (taxt och fotografier). Dnr 3541/56. 
251955FAXÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning se volym 24. Del 2 (markskadekartor). Dnr 3541/56. 
261957 – 1959FAXÄLVEN. Rapport över stenåldersboplatser vid Faxälvens källsjöar, Frostvikens socken, Jämtland. Dnr 1429/58. 
271957FAXÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning vid Smalsundet mellan Stora och Lilla Blåsjön, Frostvikens socken, Jämtland. Dnr 816/60. 
281958FAXÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering av Brännälven, Frostvikens socken, Jämtland. Dnr 817/60. 
291958 – 1959FAXÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Junsterforsens kraftverk, Frostvikens socken, Jämtland. Dnr 208/61. 
301960FAXÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Graninge kraftverk, Ledingeån, Graninge socken, Ångermanland. Dnr 186/62. 
311960FAXÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Edsele kraftverk, Edsele socken, Ångermanland. Dnr 187/62. 
321954FAXÄLVEN. Tillägg till rapport över arkeologiska undersökningar av Faxälvens källområde i Jämtland år 1948 (se volym 18). Dnr 2683/63. 
331964FAXÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning av Bågede lappaltare, Frostvikens socken, Jämtland. Dnr 3163/65. 
341950FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Fjällsjöälvens källområde Borgasjön, Dorotea socken, Lappland & Frostvikens socken, Jämtland samt Ormsjön Arksjön i Dorotea socken, Lappland. Del 1 (rapport, fotos, planer, profiler samt översiktskartor. Dnr 2318/51. 
351950FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Fjällsjöälvens källområde (se volym 34). Del 2 (markskadekartor). Dnr 2318/51. 
361951 – 1952FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Rörströmssjöarna, Hotingsjön, Bodumsjön, Fjällsjön, Fjällsjöälven från Sil till Åkvisslan. - Del 1 (boplatslokalerna. Text och översiktskarta). Dnr 5354/53. 
371951 – 1952FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 36). Del 2A (fotografier 1951). Dnr 5354/53. 
381951 – 1952FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 36). Del 2B (fotografier 1952). Dnr 5354/53. 
391951 – 1952FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 36). Del 2C (fotografier 1952). Dnr 5354/53. 
401951 – 1952FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 36). Del 3 (kartor, planer och profiler). Dnr 5354/53. 
411951 – 1952FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 36), Del 4 (markskadekartor). Rörströmssjöarna samt Fjällsjön - Imfors. Dnr 5354/53. 
421951 – 1952FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undeersökningar (se volym 36). Del 5 (markskadekartor). Rörströmssjöarna samt Fjällsjön - Imfors. Dnr 5354/53. 
431952FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över srkeologiska undersökningar (se volym 36). Del 6 (markskadekartor). Hotingsjön & Bodumsjön. Dnr 5354/53. 
441951 – 1952FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 37). Del 7 (gravfältet på Långön, Hoting, Tåsjö socken, Ångermanland (text och fotografier). Dnr 5354/53. 
451951 – 1952FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 36). Del 8. Gravfältet på Långön, Hoting, Tåsjö socken, Ångermanland (kartor och gravplaner). Dnr 5354/53. 
461953FJÄLLSJÖÄLVEN MED VÄNGELÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Hotingsjön i Tåsjö socken, Ångermanland. Del 1 Hotingsjön (text och fotografier). Dnr 2638/54. 
471953FJÄLLSJÖÄLVEN MED VÄNGELÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 46). Del 2 Hotingsjön (plan och profilritningar). Dnr 2638/54. 
481953FJÄLLSJÖÄLVEN MED VÄNGELÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 46). Del 3 Vängelsjön (text, fotografier och översiktskarta). Dnr 2638/54. 
491953FJÄLLSJÖÄLVEN MED VÄNGELÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 46). Del 4, Vängelsjön (markskadekartor). Dnr 2638/54. 
501954FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar Hotingsjön, Tåsjö socken, Ångermanland. Del 1 (grävningsberättelse och fotografier). Dnr 3536/56. 
511954FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 50). Del 2 (plan- och profilritningar). Dnr 3536/56. 
521954FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 50). Del 3 (fosfatkartor). Dnr 3536/56. 
531958 – 1959FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning vid av Korsselbränna kraftverk berörda delar av Sjoutälven och Saxälven samt sjöarna Stora och Lilla Rajan, Rojtasjön och Åsjön. Del 1 (text och fotografier nr 1-70). Dnr 6892/59. 
541958 – 1959FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning (se volym 53). Del 2 (fotografier nr 71-153). Dnr 6892/59. 
551958 – 1959FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning (se volym 53). Del 3 (markskadekartor). Dnr 6892/59. 
561960FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Dabbsjö kraftverk, Saxälven, Frostvikens och Dorotea socknar, Jämtland och Lappland. Del 1 (text, fotografier nr 1-40). Dnr 1197/62. 
571960FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 56). Del 2 (fotografier nr 41-93). Dnr 1197/62. 
581960FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 56). Del 3 (markskadekartor). Dnr 1197/62. 
591959FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Hotingsjön, Tåsjö socken, Ångermanland. Dnr 1816/62. 
601962FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom Borgforsens kraftverks dämnings- och inverkningsområde, Fjällsjöälven och Rörströmsälven, Bodums socken, Ångermanland. Del 1 (text, fotografier och översiktskartor). Dnr 2577/63. 
611963FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Borgforsens kraftverks dämningsområde, Fjällsjöälven och Rörströmsälven, Bodums socken, Ångermanland. Del 1 (text, ritningar och översiktskarta). Dnr 7554/64. 
621963FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 61). Del 2 (fotografier). Dnr 7554/64. 
631964FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Borgforsens kraftverks dämningsområde, Fjällsjöälven och Rörströmsälven, Bodums socken, Ångermanland. Del 1 Lesjön utom boplats S 104 (text, ritningar, fotografier och översiktskarta). Dnr 2766/66. 
641964FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 63). Del 2 Boplats S 104 (text). Dnr 2766/66. 
651964FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 63). Del 3 Boplats S 104 (ritningar och fotografier). Dnr 2766/66. 
661964FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 63). Del 4 Bölensvattnet (text, ritningar och fotografier). Dnr 2766/66. 
671962FYLLEÅN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Skedala kraftverk, Snötorps socken, Halland. Dnr 7077/63. 
681962GAVLEÅN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom av Gavleåns korttidsreglering berört område, Valbo socken, Gästrikland. Dnr 5780/65. 
691957GLASJÖARNA. Rapport över kulturhistorisk inventering vid Glaåkern, Glava socken, Värmland. Dnr 6661/59. 
701962GRÄSVATTNET. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Rana kraftanläggning, Tärna socken, Lappland. Dnr 2917/64. 
711958GÄLLINGEN. Rapport över kulturhistorisk inventering av Gällingen och Smalsjön, Säfsnäs socken, Dalarna och mången, Hällefors socken, Västmanland. Dnr 5656/59. 
721955 – 1956HELGEÅN. Rapport över kulturhistorisk inventering av dämningsområdet vid Broby kraftverk, Östra Broby socken, Skåne. Dnr 3347/57. 
731963HELGEÅN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom Genastorps kraftverks dämnings- och inverkningsområde, Osby socken, Skåne. Del 1 (text och översiktskarta). Dnr 2228/64. 
741959HELGEÅN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Njura kraftverk, Östra Broby, Skåne. Dnr 219/66. 
751965HELGEÅN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom Genastorps kraftverks utvidgade inverkningsområde, Osby och Östra Broby socknar, Skåne. Dnr 882/68. 
761963HJÄLTEN, LARSTORPS OCH KÅLLSTORPS-SJÖARNA. Rapport över kulturhistorisk inventering, Brusaån, Ingatorps socken, Småland. Dnr 5988/63. 
771956HUGN-RÄNKEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Hugn-Ränkens regleringsområde, Köla och Eda socknar, Värmland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 5327/57. 
781956HUGN-RÄNKEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 77). Del 2 (markskadekartor). Dnr 5327/57. 
791942INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av indalsälvens källområde i Jämtland. Del 1 Långan, Hårkan, Storsjö-Näckten (text). Dnr 3338/42. 
801942 – 1944INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Indalsälvens källområden i Jämtland. Del 2:
Långan, Hårkan, Storsjö-Näckten år 1942.
Hårkan, Storsjön, Ånnsjön år 1943.
Hårkan, Indalsälven, Annsjön år 1944 (fotografier).
Dnr 3338/42.
 
811943INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Indalsälvens källor i Jämtland. Långan, Hårkan, Storsjöområdet, Annsjön (text och fotografier). Dnr saknas. 
821947 – 1951INDALSÄLVEN. Rapport över undersökningar av Bergeforsens dämningsområde. Lidens, Indals, Sättna och Timrå socknar, Medelpad. Del 1 (text och fotografier). Dnr 2834/47. 
831947 – 1951INDALSÄLVEN. Rapport över undersökningar (se volym 82). Del 2 (fotografier). Dnr 2834/47. 
841947 – 1951INDALSÄLVEN. Rapport över undersökningar (se volym 82). Del 3 (markskadekartor). Dnr 2834/47. 
851949INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar inom Indalsälvens källområde: Rengen, Ulen och Lenglingen, Sörli sognar. Nordtröndelag, Norge. Dnr saknas. 
861951INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Indalsälvens källområde: Näldsjön i Alsen, Offerdal, Aspås, Näskott och Rödö socknar, Jämtland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3778/52. 
871951INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 86). Del 2 (markskadekartor). Dnr 3778/52. 
881951INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Storån: Ottsjön, Undersåkers socken och Sällsjön i Mörsils och Mattmars socknar, Jämtland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3779/52. 
891951INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 88). Del 2 (markskadekartor). Dnr 3779/52. 
901952INDALSÄLVEN. Rapport över undersökningar av Bergeforsens dämningsområde, Lidens, Indals, Sättna och Timrå socknar, Medelpad. Dnr 2790/53. 
911952INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologisk rekognoscering inom dämningsområdens vid Näveredeforsens och Stuguns kraftverkstationer, Stuguns socken, Jämtland. Dnr 5347/53. 
921952INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Storån: Ottsjön, Aumen och Hottöjen i Undersåkers socken och Gesten och Håckren i Mörsils socken, Jämtland. Del 1 (text, fotografier och ritningar). Dnr 5353/53.
INDALSÄLVEN. Del 2 (markskadekarta) saknas.
 
931953INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar. Storån: Ottsjön, Undersåkers socken, Jämtland. Dnr 2633/54. 
941953INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Bergeforsens dämningsområde, Lidens. Indals, Sättna och Timå socknar, Medelpad. Del 1 (text och fotografier). Dnr 2636/54. 
951953INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 94). Del 2 (ritningar). Dnr 2636/54. 
961953INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering vid Ottsjön, Undersåkers socken, Jämtland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3843/54.
Kompletterande fotografering (se volym 103). Dnr 3682/55.
 
971953INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering (se volym 96). Del 2 (kartor). Dnr 3843/54. 
981953INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering (se volym 96). Del 3 (anvisningar av naturskyddande karaktär). Dnr 3843/54. 
991953INDALSÄLVEN. Rapport över rekognosceringsarbetet mellan Hissmofors och Storsjöns utlopp. Rödöns socken, Jämtland. Dnr 3845/54. 
1001953INDALSÄLVEN. Rapport över rekognosceringsarbetet vid Sällsjön, Storboströmmen och Ockesjön, Mattmars och Mörsils socknar, Jämtland. Del 1 (text och fotografier, förslag till naturskyddsåtgärder). Dnr 3846/54. 
1011953INDALSÄLVEN. Rapport (se volym 100). Del 2 (kartor). Dnr 3846/54. 
1021954INDALSÄLVEN. Rapport över arkeologisk rekognoscering av sjön Greningen, Åre socken, Jämtland. Dnr 3096/55. 
1031954INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering vid Ottsjön (kompletterande fotografering), Undersåkers socken, Jämtland (jfr volym 96). Dnr 3682/55. 
1041954INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering vid Sällsjön, Storboströmmen och Ockesjön i Mörsils och Mattmars socknar, Jämtland. Del 1 (text och kartor). Dnr 3683/55. Häftad. 
1051954INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering (se volym 104). Del 2 (fotografier). Dnr 3683/55. Häftad. 
1061954INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering vid sjöarna Aumen; Hottöjen, Gesten och Håckren samt mellanliggande strömmar jämte Håckerströmmen i Undersåkers, Mörsils och Mattmars socknar, Jämtland. Del 1 (text och kartor). Dnr 3684/55. Häftad. 
1071954INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering (se volym 106). Del 2 (fotografier). Dnr 3684/55. Häftad. 
1081954INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering (se volym 106). Del 3 (fotografier). Dnr 3684/55. Häftad. 
1091954INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering (se volym 106). Del 4 (text). Dnr 3684/55. Häftad. 
1101953 – 1954INDALSÄLVEN. Rapport över rekognosceringsarbete och fotografering vid Kallsjögruppens sjöar. - Förslag till vegetationsbefrämjande åtgärder vid Juveln (Kallströmmen). Dnr 3686 a/55. 
1111953 – 1954INDALSÄLVEN. Rapport över rekognosceringsarbete (se volym 110). - Förslag till vegetationsbefrämjande åtgärder vid sjön Anjan. Dnr 3686 b/55. 
1121953 – 1954INDALSÄLVEN. Rapport över rekognosceringsarbete (se volym 110). - Förslag till vegetationsbefrämjande åtgärder vid Torrön. Dnr 3686 c/55. 
1131953 – 1954INDALSÄLVEN. Rapport över rekognosceringsarbete (se volym 110). - Förslag till vegetationsbefrämjande åtgärder vid Kallsjön. Dnr 3686 d/55. 
1141953 – 1955INDALSÄLVEN. Rapport över rekognosceringsarbete (se volym 110). - Del 1 (kartor). Dnr 3686/55. 
1151953 – 1955INDALSÄLVEN. Rapport över rekognosceringsarbete (se volym 110). - Del 2 (fotografier). Dnr 3686/55. 
1161952 – 1954INDALSÄLVEN. Rapport över etnologisk undersökning av fisket inom Bergeforsens dämningsområde. Del 1 (text). Dnr 3687/55. 
1171952 – 1954INDALSÄLVEN. Rapport över etnologisk undersökning (se volym 116). Del 2 (fotografier). Dnr 3687/55. 
1181955 – 1956INDALSÄLVEN. Förslag till planterings-, sådd- och markberedningsåtgärder inom strandområden vid Kallsjögruppens sjöar, Kalls socken, Jämtland. Del 1. Dnr 1328/56. 
1191955 – 1956INDALSÄLVEN. Förslag till planterings-, sådd- och markberedningsåtgärder (se volym 118). Del 2. Dnr 1328/56. 
1201955 – 1956INDALSÄLVEN. Förslag till planterings-, sådd- och markberedningsåtgärder inom strandområden mellan Storsjöns utlopp och Hissmofors, Rödöns socken, Jämtland. Dnr 2580/56. 
1211955INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Järkvissle kraftverk, Indals-Lidens socken, Medelpad. Dnr 3533/56. 
1221955INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering vid sjöarna Ulen och Rengen i Sörli socken, Nord-Tröndelag, Norge och Hotagen socken, Jämtland samt Valsjön i Hotagen socken, Jämtland. Del 1 (text, inventeringsförteckning samt kartor). Dnr 5613/56. 
1231955INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering (se volym 122). Del 2 (fotografier). Dnr 5613/56. 
1241955INDALSÄLVEN. Rapport över naturinventering (se volym 122). Del 3 (fotografier). Dnr 5613/56. 
1251956INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Järkvissle kraftverk, Indals-Lidens socken, Medelpad. Del 1 (text, fotografier och översiktskarta). Dnr 3190/57. 
1261956INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 125). Del 2A (fotografier). Dnr 3190/57. 
1271956INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 125). Del 2B (fotografier). Dnr 3190/57. 
1281956INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 125). Del 3 (markskadekartor). Dnr 3190/57. 
1291957INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Näsaforsens kraftverk Hårkan, Föllinge socken, Jämtland. Dnr 1251/59. 
1301957INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid sjöarna Storfulvern, Lillfulvern, Lakavattnet och Hökvattnet, Hothagens och Laxsjö socknar, Jämtland. Dnr 1252/59. 
1311958INDALSÄLVEN. Rapport över besiktning av hällristningsområdet vid Gärde, Offerdals socken, Jämtland. Dnr 818/60. 
1321958INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Håckrensmagasinets dämningsområde, Undersåkers och Mörsils socknar, Jämtland. Dnr 1225/62. 
1331960INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid sjöarna Lakavattnet och Hökvattnet inom Ammeråns källområden, Laxsjö socken, Jämtland. Del 1 Storfulvern och Lillfulvern (text och fotografier nr 1-68). Dnr 5984/63. 
1341960INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 133). Del 2 Lakavattnet (fotografier nr 69-125). Dnr 5984/63. 
1351960INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 133). Del 3 Hökvattnet (fotografier). Dnr 5984/63. 
1361961 – 1963INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering vid Rörvattenåns sjöar, inom Hårkans dämningsområde, Offerdals och Hotagens socknar, Jämtland. Dnr 1732/65. 
1371964INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Mattmars kraftverk, Ockesjön och Själdren, Mattmars och Mörsils socknar, Jämtland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1537/66. 
1381964INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 137). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1537/66. 
1391964INDALSÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering för Oldens kraftverk i Överoldån, Offerdals socken. Dnr 965/67. 
1401954KALIXÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar i Jukkasjärvi socken, Lappland. Dnr 1360/55. 
1411958KALIXÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering vid Loussajärvi, Jukkasjärvi socken, Lappland. Dnr 4150/59. 
1421961KALIXÄLVEN. Torne - Kalixplanen. Riksnatikvarieämbetets utredning rörande planerade vattenkraftsanläggningars inverkan på kulturhistoriska intressen. Preliminär översikt. Del 1-2. Dnr 188/62. 
1431966 – 1967KALIXÄLVEN. Rapport över arkeologisk inventering vid Lansjärv, Överkalix socken. Dnr 190/68. 
1441967 – 1968KALIXÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar vid Lansjärv, Överkalix socken, Västerbotten. Dnr 4528/70. 
1451954KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk rekognoscering av sjön Letten, S. Finnskoga socken, Värmland. Dnr 3094/55. 
1461956KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning av Stora Hån, Dalkarlsjön och Äggsjön inom Dalby socken, Värmland. Dnr 2162/58. 
1471956KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Höljes kraftverk inom N. Finnskoga socken, Värmland. Dnr 2163/58. 
1481956KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning av Kindsjön inom S. Finnskoga socken, Värmland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 2164/58. 
1491956KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning (se volym 148). Del 2 (markskadekartor). Dnr 2164/58. 
1501958KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering av Tisjön, Lima socken, Dalarna. Del 1 (text och fotografier 1-25). Dnr 5652/59. 
1511958KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 150). Del 2 (fotografier 26-100). Dnr 5652/59. 
1521958KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 150). Del 3 (markskadekartor). Dnr 5652/59. 
1531958KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering av Bredsjön, S. Finnskoga och Dalby socknar, Värmland. Dnr 5654/59. 
1541957KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering av dämningsområdet vid Holmsjön m.fl. sjöar i Ulvån, Malungs socken, Dalarna. Del 1 (text och fotografier). Dnr 814/60. 
1551957KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 154). Del 2 (markskadekartor). Dnr 5652/59. 
1561960KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Höljes kraftverk inom N. Finnskoga socken, Värmland. Del 1 (text). Dnr 6062/61. 
1571960KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 156). Del 2 (fotografier). Dnr 6062/61. 
1581960KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 156). Del 3 (fotografier). Dnr 6062/61. 
1591960KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Tisjön, Tåsan, Lima socken, Dalarna. Del 1 (text och fotografier). Dnr 6064/61. 
1601960KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 159). Del 2 (plan och profilritningar). Dnr 6064/61. 
1611961KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Oforsens kraftverk. Rämmens socken, Värmland. Dnr 6023/62. 
1621961KLARÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk undersökning vid Fjällrämen, Milsjön och Grundrämen, Rämmens socken, Värmland och Malungs och Äppelbo socknar, Dalarna. Dnr 6024/62. 
1631952KUBBEÅN. Rapport över arkeologiska undersökningar längs nedre loppet av N. Anundsjöån, Anundsjö socken, Ångermanland. Dnr 5349/53. 
1641959 – 1960KUBBEÅN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Agnsjön med Översjön, Anundsjö socken, Ångermanland. Del 1 (text). Dnr 7202/62. 
1651959 – 1960KUBBEÅN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 164). Del 2 (ritningar). Dnr 7202/62. 
1661959 – 1960KUBBEÅN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 164). Del 3 (fotografier). Dnr 7202/62.
KÄLLTORPSSJÖARNA. Se vol. 76.
 
1671952LAGAN. Rapport över arkeologiska undersökningar inom dämningsområdena vid Majenfors och Ängabäck, Markaryds socken, Småland. Dnr 5345/53. 
1681955LAGAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning av dämningsområdet vid Kvarnaholms kraftverk, Traryd socken, Småland. Dnr 3544/56. 
1691956LAGAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning av dämningsområdet vid Kvarnaholms kraftverk, Traryds socken, Småland. Dnr 815/60. 
1701963LAGAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom Norreforsens kraftstations inverkningsområde längs Krokån, Knäreds socken, Halland. Dnr 132/68. 
1711967LAGAN. Rapport över kulturhistorisk inventering av dämningsområdet för Knäreds nya kraftverk, Knäreds socken, Halland och Markaryds och Hinneryds socknar, Småland. Dnr 2278/68.
LARSTORPSSJÖARNA, se volym 76.
 
1721967LAISÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Gauto kraftstation och Gautojaures reglering, Arjeplogs socken, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 2312/69. 
1731967LAISÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 172). Del 2 (markskadekartor). Dnr 2312/69.
LARSTORPSSJÖARNA. Se vol. 76.
 
1741953STORA LULEÄLV. Rapport över arkeologisk rekognoscering av dämningsområdet vid Ligga, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (rapport, fotografier och översiktskarta). Dnr 2634/54. 
1751953STORA LULEÄLV. Rapport över arkeologisk undersökning (se volym 174). Del 2 (markskadekartor). Dnr 2634/54. 
1761958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Messaure kraftverk, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (text). Dnr 4145/59. 
1771958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 176). Del 2 (fotografier). Dnr 4145/59. 
1781958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersöknngar inom dämningsområdet för Messaure kraftverk, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (text). Dnr 4145/59. 
1791958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 176). Del 4 (flygfotografier). Dnr 4145/59. 
1801958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Laxede kraftverk, Jokkmokks socken, Lappland och Edefors socken, Västerbotten. Del 1 (text och fotografier). Dnr 4146/59 
1811958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 180). Del 2 (markskadekartor). Dnr 4146/59. Del 3 se volym 186. 
1821957 – 1958LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering vid sjön Karats i Pärlälven, inom lilla Luleälvs källområden, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 4147/59. 
1831957 – 1958LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 182). Del 2 (kartor). Dnr 4147/59. 
183A1958 – 1959LILLA LULEÄLV. Botanisk inventering vid Karats. 
1841958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistorisk undersökning av Satisjaure stränder inom Stora Luleälvs källområden, Gällivare socken, Lappland. Dnr 5655/59. 
1851959STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Messaure kraftverk, Jokkmokks socken, Lappland. Dnr 209/61. 
1861958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 180 och 181). Del 3 (flygfotografier). Dnr 5238/62. 
1871959LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Seitevare kraftverk, Blackälven, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1195/62. 
1881959LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 187). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1195/62. 
1891960 – 1961LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Lilla Luleälvs källområden med sjöarna Saggat, Tjåmotisjaure, Skalka, Parkijaure, Randijaure, Purkijaure och Vaikijaure, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 6927/62. 
1901960 – 1961LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 189). Del 2 (markskadekartor). Dnr 6927/62. 
1911961LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Seitevare kraftstation, Blackälven, Jokkmokks socken, Lappland. Dnr 5986/63. 
1921961LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 191). Del 2 (fotografier). Dnr 5986/63. 
1931961LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 191). Del 3 (markskadekartor). Dnr 5986/63. 
1941959LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid sjön Karats i Pärlälven, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (text, planer och profiler). Dnr 2580/64. 
1951959LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 194). Del 2 (fotografier). Dnr 2580/64. 
1961959LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 194). Del 3 (flygfotografier). Dnr 2580/64. 
1971956 – 1958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Porsi kraftverk, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (text, plan- och profilritningar, fotografier samt översiktskarta). Dnr 3267/64. 
1981956 – 1958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 197). Del 2 (markskadekartor). Dnr 3267/64. 
198A1956 – 1958STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 197). Del 3 (fotografier). Dnr 3267/64. 
1991962STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Vietas kraftstations byggområde vid Stora Sjöfallet och längs den till detta område planerade tillfartsvägen på N. sidan av Stora Lulevatten och Langas mellan Luleluspen och Vietasjokks utlopp, Gällivare socken, Lappland. Del 1 (text, fotografier och översiktskarta). Dnr 3555/64. 
2001962STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 199). Del 2 (markskadekartor). Dnr 3555/64. 
2011963STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar längs den planerade vägen mellan Porjus och Ålloloukta på S. sidan av Stora Lulevatten, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (text, plan- och profilritningar, fotografier och översiktskarta). Dnr 5488/64. 
2021963LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Letsi kraftverk, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 7555/64. 
2031959LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Letsi kraftverk, Jokkmokks socken, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 7555/64. 
2041959LILLA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 203). Del 2 (markskadekarta). Dnr 7555/64. 
2051963 – 1964STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Vietas kraftstations byggnadsområde vid Stora Sjöfallet, Gällivare socken, Lappland. Del 1 (text, plan- och profilritningar samt översiktskarta). Dnr 5671/65. 
2061963 – 1964STORA LULEÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 205). Del 2 (fotografier). Dnr 5671/65. 
207Au.å.LILLA LULEÄLV. Tjaktjajaure reglering, Jokkmokks socken, Lappland (flygfotografier). 
207B1958 – 1959STORA OCH LILLA LULEÄLV. "Suoksjokk - en byundersökning i Lappmarken". Trebetygsuppsats av Olle Lindqvist. Suoksjokkundersökningen föranleddes av en förestående dämning för Porsi kraftstation och skedde inom ramen för Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska undersökningar i samband med sjöregleringarna. Jokkmokks sn, Lappland. 
2081942LJUNGAN. Rapport över arkeologisk rekognoscering Gimåns flodområde i Torps och Holms socknar, Medelpad. 
2091951LJUNGAN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Ljungans källområden, Holmsjön i Haverö socken, Medelpad. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3780/52. 
2101951LJUNGAN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 209). Del 2 (markskadekartor). Dnr 3780/52. 
2111956LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Edefors kraftverk, Torps och Stöde socknar, Medelpad. Del 1 (text och fotografier). Dnr 5325/57. 
2121956LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 211). Del 2 (markskadekartor). Dnr 5325/57. 
2131957 – 1958LJUNGAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning av dämningsområdet vid Parteboda kraftverk, Borgsjö socken, Medelpad. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1207/60. 
2141957 – 1958LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 213). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1207/60. 
2151958 – 1959LJUNGAN. Rapport över kulturhistorisk inventering av dämningsområdet vid Storsjön, Storsjö socken, Härjedalen. Del 1 (text, fotografier och översiktskarta). Dnr 5324/61. 
2161958 – 1959LJUNGAN. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 215). Del 2 (kartor). Dnr 5324/61. 
2171960LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rätans kraftverk, Rätans socken, Jämtland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1194/62. 
2181960LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 217). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1194/62. 
2191960LJUNGAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Bursnäs kraftverk, Haverö socken, Medelpad. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1200/62. 
2201960LJUNGAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning (se volym 219). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1200/62. 
2211960LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hermansboda kraftverk, Borgsjö socken, Medelpad. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1201/62. 
2221960LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 221). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1201/62. 
2231961LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 221). Dnr 2064/63. 
2241962LJUNGAN. Rapport över avsänkningsområdet vid Mellansjön, Haverö socken, Medelpad. Dnr 946/65. 
2251963LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rätans kraftverk, Rätans socken, Jämtland. Dnr 1966/65. 
2261963 – 1964LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Storsjöns dämningsområde, Storsjö socken, Härjedalen. Del 1 Krankmårtenhögen. Dnr 2131/66. 
2271963 – 1964LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar se volym 226). Del 2 Krankmårtenhögen (planfoto). Dnr 2131/66. 
2281963 – 1964LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 226). Del 3 Krankmårtenhögen (planritningar). Dnr 2131/66. 
2291963 – 1964LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 226). Del 4 Krankmårtenhögen (fotografier). Dnr 2131/66. 
2301963 – 1964LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 226). Del 5. Lokal 1336 (text, ritningar och fotografier). Dnr 2131/66. 
2311965 – 1966ÖVRE LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar. Storsjö, Klövsjö, Bergs m.fl. socknar, Jämtland och Härjedalen. Del 1 (text och markskadekartor). Dnr 4142/67. 
2321965 – 1966ÖVRE LJUNGAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 231). Del 2 (fotografier). Dnr 4142/67. 
2331967ÖVRE LJUNGAN. Rapport över kulturhistorisk inventering med en översiktlig flygfotografering inom Storsjö, Bergs, Klövsjö och Åsarna socknar, Jämtland och Härjedalen, med Gruckarna, Flåsjön, Fotingen - Lännassjön - Klövsjön samt Hålen - Äldern - Nästelsjön. Dnr 3806/68. 
2341955LJUSNAN. Rapport över kulturhistorisk inventering av St. Jättsjön i Los och Ängersjö socknar, Hälsingland. Dnr 3538/56. 
2351955LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningarav sjön Lossen, Tännäs socken, Härjedalen. Dnr 3539/56. 
2361956LJUSNAN. Rapport över kulturhistorisk inventering av dämningsområdet vid sjöarna Tyckeln och Fågelsjön, Los socken, Hälsingland och Svegs socken, Jämtland. Dnr 3631/57. 
2371956LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Dönje kraftverk i Växjön, Bollnäs socken, Hälsingland. Dnr 5048/57. 
2381956LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Lottefors kraftverk, Arbrå och Bollnäs socknar, Hälsingland. Dnr 5323/57. 
2391956LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Lofssjön med Stora och Lilla Röragssjön, Linsell socken, Härjedalen. Dnr 5326/57. 
2401957LJUSNAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning vid St. Jättsjön, Los och Ängersjö socknar, Hälsingland. Dnr 6188/58. 
2411957 – 1958LJUSNAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet vid Tyckeln och Fågelsjön, Los socken, Hälsingland. Dnr 6189/58. 
2421957LJUSNAN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet vid Långströmmens kraftverk, Ytterhogdals socken, Hälsingland. Dnr 1253/59. 
2431957LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Lofssjön med Stora och Lilla Röragssjön, Linsälls socken, Härjedalen. Del 1 (text, plan- och profilritningar). Dnr 1256/59. 
2441957LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 243). Del 2 A (fotografier A). Dnr 1256/59. 
2451957LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 243). Del 2 B (flygfotografier). Dnr 1256/59. 
2461957LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 243). Del 3 (markskadekartor). Dnr 1256/59. 
2471956 – 1958LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid sjön Lossen, Tännäs socken, Härjedalen. Del 1: Allmänt. Stenåldersboplatser. Dnr 1257/59. 
2481956 – 1958LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 247). Del 2 (gravfältet på Smalnäset). Dnr 1257/59. 
2491956 – 1958LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 247). Del 3 (etnologi: text). Dnr 1257/59. 
2501956 – 1958LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 247). Del 4 (fotografier). Dnr 1257/59. 
2511956 – 1958LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 247). Del 5 (fotografier). Dnr 1257/59. 
2521956 – 1958LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 247). Del 6 (fotografier). Dnr 1257/59. 
2531956 – 1958LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 247). Del 7 (markskadekartor). Dnr 1257/59. 
2541960LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid sjön Lossen, Tännäs socken, Härjedalen. Dnr 5262/61. 
2551960LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Långströmmens kraftverk, Ytterhogdals socken, Hälsingland. Fotografier. Dnr 6694/61. 
2561959LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid sjön Grängen, Voxnans vattensystem, Alfta och Ovanåkers socknar, Hälsingland. Dnr 184/62. 
2571960LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Storåströmmens kraftverk, Ytterhogdals socken, Hälsingland. Dnr 1600/62. 
2581962LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Storåströmmens kraftverk, Ytterhogdals socken, Hälsingland. Del 1 (text). Dnr 5987/63. 
2591962LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 258). Del 2 (fotografier). Dnr 5987/63. 
2601963LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Norränge kraftverk, Arbråsjöarna, Arbrå, Undersviks och Järvsö socknar, Hälsingland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 4320/64. 
2611963LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 260). Del 2 (markskadekartor). Dnr 4320/64. 
2621963LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Öjeforsens kraftverk, Ytterhogdals och Färila socknar, Hälsingland. Dnr 4789/64. 
2631963LJUSNAN. Rapport över kulturhistorisk besiktning av berört område vid planerad nybyggnad av Kvarnforsens kraftverk i Härjeån, Svegs socken, Härjedalen. Dnr 3707/65. 
2641961LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom området för Norränge kraftverk i Ljusnan, Arbrå socken, Hälsingland. Dnr 4529/65. 
2651964LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Hovrahällans dämningsområde, Färila socken, Hälsingland. Dnr 529/66. 
2661964LJUSNAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Norränge kraftverk, Arbråsjöarna; Arbrå, Undersviks och Järvsö socknar, Hälsingland. Dnr 1213/66. 
2671958LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid sjön Bergviken, Söderala m.fl. socknar, Hälsingland. Dnr 5467/66. 
2681964LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Öjeforsens kraftverk, Ytterhogdals och Färila socknar, Hälsingland. Del 1 (text och ritningar). Dnr 6578/66. 
2691964LJUSNAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 268). Del 2 (fotografier). Dnr 6578/66. 
2701968LJUSNAN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom området för årsreglering av Övre och Nedre Grundsjön samt kraftverksutbyggnad av strömfallen i Mittån och Ljusnan, Hede och Tännäs socknar, Härjedalen. Dnr 3222/70. 
2711958MÖRRUMSÅN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid dämningsområdet vid Härnäs kraftverk, Kyrkhult och Ringamåla socknar, Blekinge. Dnr 1984/60. 
2721958MÖRRUMSÅN. Rapport över kulturhistorisk inventering av dämningsområdet vid Granö kraftverk, Almundsryds socken, Småland. Dnr 1985/60. 
2731963MÖRRUMSÅN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom Åkeholms kraftstations inverkningsområde, Asarum och Ringamåla socknar, Blekinge. Dnr 131/68. 
2741949NEDALEN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Nedalen, Undersåkers socken, Jämtland och Storsjö socken, Härjedalen. Dnr 5879/50. 
2751952NEDALEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se vol 274 - fotografier). Dnr 5346/53. 
2761955 – 1956NISSAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning av Nissaforsens dämningsområde inom Källeryds och Öreryds socknar, Småland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1957/57. 
2771955 – 1956NISSAN. Rapport över kulturhistorisk undersökning (se volym 276). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1957/57. 
2781958 – 1959NISSAN. Rapport över kulturhistorisk inventering av dämningsområdet vid Stengårdshultssjön, Stengårdshults socken, Småland. Dnr 1208/60. 
2791957NORSEN. Rapport över kulturhistorisk inventering av dämningsområdet vid sjön Norsen och Gonäsån, Ludvika socken, Dalarna. Dnr 819/60. 
2801968NUKUTUSJÄRVI. Rapport över kulturhistorisk inventering av inverkningsområdet för Nukutusjärvis avsänkning, Kiruna stad, Lappland. Dnr 1862/69. 
2811968NÄTRAÅN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Hinnsjön - Åbosjöns reglering, Nätra och Sidensjö socknar, Ångermanland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3062/69. 
2821968NÄTRAÅN. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 281). Del 2 (markskadekartor). Dnr 3062/69. 
2831964ORE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdena för Vässinkoski och Noppikoski kraftverk, Orsa och Los socknar, Dalarna. Dnr 7447/66. 
2841954PITE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk rekognoscering av Malmesjaure, Arvidsjaurs socken, Lappland. Dnr 3092/55. 
2851955PITE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Malmesjaure, Arvidsjaurs socken, Lappland. Dnr 3543/56. 
2861945RICKLEÅN. Rapport över arkeologiska undersökningar av Rickleåns källområden (Risån, Sikån, Tallån och Andersvattnet, Stora Bygdeträsk och Bjursjön) inom Norsjö och Burträsks socknar, Västerbotten. Dnr 2244/46. 
2871957N. RÖJDEN. Rapport över kulturhistorisk inventering, S. Finnskoga socken, Värmland. Dnr 5653/59. 
2881960RÖJDÅN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Väls kraftverk, Fryksände socken, Värmland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1199/62. 
2891960RÖJDÅN. Rapport över kulturhistorisk undersökning (se volym 288). Del 2 (markskadekarta). Dnr 1199/62. 
2901950SKELLEFTE ÄLV. Rapport över arkeologiska undersökningar av Skellefte älvs källområde. Sädvajaure - Ringselet, Arjeplogs socken, Lappland. Dnr 1768/51. 
2911953SKELLEFTE ÄLV. Rapport över arkeologisk rekognoscering av Finnforsens dämningsområde, Skellefteå socken, Västerbotten. Dnr 2635/54. 
2921954SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar, Storavan och Uddjaur inom Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar, Lappland. Dnr 3093/55. 
2931954SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar av Storavan och Uddjaur, Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3529/56. 
2941955SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 293). Del 2 (plan och profilritningar). Dnr 3529/56. 
2951955SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 293). Del 3 (Storavan, markskadekartor). Dnr 3529/56. 
2961955SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 293). Del 4 (Uddjaur markskadekartor). Dnr 3529/56. 
2971955SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk undersökning av dämningsområdet vid Båtforsens kraftstation, Skellefteå landsförsamling. Dnr 3532/56. 
2981956SKELLEFTE ÄLV. Rapport över arkeologisk undersökning inom Finnforsens dämningsområde, Skellefteå socken, Västerbotten. Dnr 5324/57. 
2991957SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk undersökning av dämningsområdet vid Båtforsens kraftstation, Skellefteå landsförsamling, Västerbotten. Dnr 6191/58. 
299A1957SKELLEFTE ÄLV. Rapport över de kulturhistoriska undersökningarna vid Hornavan, Arjeplog socken, Lappland. Dnr 6192/58. 
3001957SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Storavan och Uddjaur, Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar, Lappland. Del 1 (grävningsundersökningar). Dnr 6193/58. 
3011957SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 300). Del 2 (Fisket i Hornavan, Uddjaur och Storavan). Dnr 6193/58. 
3021957SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 300). Del 3 (Boskapsskötsel och åkerbruk i Kasker). Dnr 6193/58. 
3031957SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 300). Del 4 (fotografier). Dnr 6193/58. 
3041957SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 300). Del 5 (fotografier). Dnr 6193/58. 
3051957SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 300). Del 6 (Folkmåls- och folkminnesundersökningen). Dnr 2913/58. 
3061957 – 1958SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Storavan och Uddjaur, Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar, Lappland. - Redogörelse från Folkmåls- och folkminnesundersökningen. Dnr 3517/59. 
3071958SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Vargfors kraftverk, Norsjö socken, Västerbotten. Dnr 4148/59. 
3081958SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Kusfors kraftverk, Norsjö socken, Västerbotten. Dnr 4149/59. 
3091958SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan, Arjeplogs socken, Lappland. Del 1 (arkeologisk undersökning). Dnr 4152/59. 
3101958SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 309). Del 2 ( fotografier). Dnr 4152/59. 
3111958SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 309). Del 3 (fotografier). Dnr 4152/59. 
3121958SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 309). Del 4 (fotografier). Dnr 4152/59. 
3131958SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 309). Del 5 (markskadekartor). Dnr 4152/59. 
3141957 – 1958SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 309). Del 6 (redogörelse från Folkmåls- och folkminnesundersökningen). Dnr 3516/59. 
3151957 – 1959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över etnologisk undersökning av vattenkraftens utnyttjande under äldre tis inom Skellefteå stads kraftverks distributionsområde Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Lövånger, Malå, Norsjö, Nysätra och Skellefteå socknar, Västerbotten. Del 1 (text och kartor). Dnr 6394/59. 
3161957 – 1959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över etnologisk undersökning (se volym 315). Del 2 (noter). Dnr 6394/59. 
3171957 – 1959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över etnologisk undersökning (se volym 315). Del 3 (fotografier). Dnr 6394/59. 
3181959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan, Arjeplogs socken, Lappland. Del 1 (text). Dnr 4711/60. 
3191959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 318). Del 2 (fotografier). Dnr 4711/60. 
3201959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 318). Del 3 (plan och profilritningar). Dnr 4711/60. 
3211959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Vargforsens kraftverk, Norsjö socken, Västerbotten. Dnr 355/61. 
3221960SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan, Arjeplogs socken, Lappland. Del 1 (text). Dnr 6063/61. 
3231960SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 322). Del 2 (plan- och profilritningar). Dnr 6063/61. 
3241960SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 322). Del 3 (fotografier). Dnr 6063/61. 
3251960SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Grytforsens kraftstation, Malå och Arvidsjaur socknar, Lappland. Dnr 1193/62. 
3261962SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering vid Rebnisjaure, Arjeplogs socken, Lappland. Del 1 (text, fotografier och översiktskarta). Dnr 4056/63. 
3271962SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 326). Del 2 (markskadekartor). Dnr 4056/63. 
3281961SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan, Arjeplogs socken, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 5985/63. 
3291961SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 328). Del 2 (plan och profilritningar). Dnr 5985/63. 
3301964SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering vid Tålmak samt Övre och Nedre Saivasjaure, Arjeplogs socken, Lappland. Dnr 2731/65. 
3311956 – 1959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gallejaur, Arvidsjaurs socken, Lappland och Norsjö socken, Västerbotten. Del 1. Dnr 4262/66. 
3321956 – 1959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 331). Del 2. Dnr 4262/66. 
3331956 – 1959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 331). Del 3. Dnr 4262/66. 
3341965SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering av St. Skäppträsket, Malåträsket och Kvammaren inom Malåns vattensystem, Malå och Norsjö socknar, Lappland och Västerbotten. Del 1. Dnr 5412/66. 
3351965SKELLEFTEÅ ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 334). Del 2. Dnr 5412/66. 
3361963SKELLEFTEÅ ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Rebnisjaure, Arjeplogs socken, Lappland. Del 1 (etnologisk del). Dnr 78/68. 
3371963SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 336). Del 2 (arkeologisk del). Dnr 78/68. 
3381963SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 336). Del 3 (fotografier). Dnr 78/68. 
3391968SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering av Bastuselsforsens dämningsområde, Arvidsjaurs, Malå och Sorsele socknar, Lappland. Del 1 (text). Dnr 1850/70. 
3401968SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 339). Del 2 (fotografier). Dnr 1850/70. 
3411968SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 339). Del 3 (markskadekarta). Dnr 1850/70. 
3421965SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Grytforsens dämningsområde, Arvidsjaurs och Malå socknar, Lappland. Dnr 7584/71. 
3431968SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering av Naustajaure och Slagnässjön, Arjeplogs socken, Lappland. Del 1. Dnr 1292/73. 
3441968SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 343). Del 2. Dnr 1292/73. 
3451968SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 343). Del 3. Dnr 1292/73. 
3461959SKELLEFTE ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Kvistforsens kraftverk, Skellefteå socken, Västerbotten. Del 3 (fotografier) (Del 1 och 2 saknas). Ej diarieförd. 
3471960STORÅN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom området för Storå kraftstation, Linde socken, Västmanland. Dnr 4812/61. 
3481962STÅNGÅN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Blomsfors kraftstation, Horns socken, Östergötland. Dnr 8134/63. 
3491962STÅNGÅN. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för Tyrisfors kraftstation, Horns socken, Östergötland. Dnr 8135/63. 
3501954SVÅGA ÄLV. Rapport över arkeologisk rekognoscering av Stornaggen, Torps socken, Medelpad och Ramsjö socken, Hälsingland. Dnr 3118/55. 
3511961 – 1962SVÅGA ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Skånsjön, Valsjön och Geasjöarna, Bjuråkers, Ljusdals och ramsjö socknar, Hälsingland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1729/63. 
3521961 – 1962SVÅGA ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 51). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1729/63. 
3531959SVÅGA ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Vikörn och Lomsjön, Torps socken samt Älgesjön, Bjuråkers socken, Medelpad och Hälsingland. Dnr 3778/63. 
3541964SVÅGA ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Skånsjön, Ljusdals socken, Hälsingland. Dnr 6831/65. 
3551952UME ÄLV. Rapport över undersökningar av Pengforsens dämningsområde, Vännäs socken, Västerbotten. Del 1 (rapport, fotografier och översiktskarta). Dnr 5352/53. 
3561952UME ÄLV. Rapport över undersökningar (se volym 355). Del 2 (markskadekartor). Dnr 5352/53. 
3571955UME ÄLV. Rapport över undersökningar inom Ume älvs källområden med Juktån. Storjuktan och Fjosokken, Sorsele socken och Gardiken, Tärna socken, Lappland. Dnr 3530/56. 
3581955UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Stornorrfors kraftverk, Umeå och Vännäs socknar, Västerbotten. Dnr 3531/56. 
3591954 – 1955UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar Storuman-Juktån. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3534/56. 
3601954 – 1955UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 359). Del 2 A (plan- och profilritningar 1954). Dnr 3534/56. 
3611954 – 1955UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 359). Del 2 B (plan och profilritningar 1955). Dnr 3534/56. 
3621954UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 359). Del 3 (Storuman, markskadekartor). Dnr 3534/56. 
3631954UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 359). Del 4 (Umluspen, markskadekartor). Dnr 3534/56. 
3641954UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 359). Del 5 (Stenselet, markskadekartor). Dnr 3534/56. 
3651954UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 359). Del 6 (Grundfors, markskadekartor). Dnr 3534/56. 
3661955UME ÄLV. Rapport över kulturhistorisk rekognoscering av dämningsområdet vid Bålforsens kraftverk, Lycksele socken, Lappland. Dnr 3535/56. 
3671955UME ÄLV. Rapport över kulturhistorisk rekognoscering (se volym 366) (markskadekartor). Dnr 3535/56. 
3681955UME ÄLV. Rapport över kulturhistorisk undersökning av Harrseleforsens dämningsområde inom Vännäs och Degerfors socknar, Västerbotten. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3537/56. 
3691955UME ÄLV. Rapport över kulturhistorisk undersökning (se volym 368). Del 2 (markskadekartor). Dnr 3537/56. 
3701956UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Ume älvs källområde med Juktån, Storjuktan och Fjosokken, Sorsele socken, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3632/57. 
3711956UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 370). Del 2 (fotografier). Dnr 3632/57. 
3721956UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gardiken med Övre Björkvattnet, Tärna och Stensele socknar, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3633/57. 
3731956UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 372). Del 2 (fotografier). Dnr 3633/57. 
3741956UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 372). Del 3 (fotografier). Dnr 3633/57. 
3751956UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 372). Del 4 (rapport från Folkmåls- och folkminnesundersökningen jämte ortnamnsförteckning). Dnr 2156/57.
UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 372), del 5 finns hos Vattenfallsstyrelsen.
 
3761956UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 372). Del 6 (Stenålderslokal 792, arkeologiska undersökningar vid Lilla Laisaren). Dnr 3633/57. 
3771956UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Stornorrfors kraftverk, Umeå och Vännäs socknar, Västerbotten. Dnr 4155/58. 
3781957UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Tuggens kraftstation, Lycksele socken, Lappland. Dnr 6190/58. 
3791955 – 1957UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Storjuktanområdet, Sorsele socken, Lappland. Dnr 1254/59. 
3801957UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gardiken med Övre Björkvattnet, Tärna och Stensele socknar, Lappland. Del 1 (arkeologiska undersökningar). Dnr 1255/59.
UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se vol 380). Del 2 folkmåls- och folkminnesundersökningar saknas.
 
380A1957UME ÄLV. Rapport över botanisk inventering inom Gardiken området Övre Björkvattnet, Vojtjajaure, Seimajaure, Nedre Björkvattnet, Rönnbäckssjön och Gardsjön. Del 1 (text och kartor). Ej diariefört. 
380B1957UME ÄLV. Rapport över botanisk inventering inomGardiken området (se 380a). Del 2 (fotografier). Ej diarieförd. 
3811957UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gardforsen och Umnässjön, Stensele socken, Lappland. Del 1 (text). Dnr 1259/59. 
3821957UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 381). Del 2 (fotografier). Dnr 1259/59. 
3831957UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 381). Del 3 (Gardforsen, markskadekartor). Dnr 1259/59. 
3841957UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 381). Del 4 (Umnässjön, markskadekartor). Dnr 1259/59. 
3851958UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Tuggens kraftstation, Lycksele socken, Lappland. Del 1 (text, plan och profilritningar samt fotografier). Dnr 4143/59. 
3861958UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 385). Del 2 (fotografier). Dnr 4143/59. 
3871958UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 385). Del 3 (markskadekartor). Dnr 4143/59. 
387A1958UME ÄLV. Rapport över botanisk inventering vid Tuggen, Lycksele socken, Lappland (text och fotografier). Ej diarieförd. 
3881958UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Umnässjön, Stensele socken och Stenträsk, Tärna socken, Lappland. Del 1 (text och kartor). Dnr 4144/59. 
3891958UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 388). Del 2 (fotografier). Dnr 4144/59. 
389A1958 – 1959UME ÄLV. Rapport över botanisk inventering vid Storuman och Umnässjön (text och fotografier). Ej diarieförd. 
3901958UME ÄLV. Rapport över undersöking av härd vid Stensele, Stensele socken. Dnr 5651/59. 
3911958UME ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. Del 1 (text, plan- och profilskisser, översiktskarta). Dnr 6891/59. 
3921958UME ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 391). Del 2 (fotografier). Dnr 6891/59. 
3931958UME ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 391). Del 3 (markskadekartor). Dnr 6891/59. 
3941959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Ajaure kraftstation, Tärna socken, lappland. Dal 1 (text och fotografier). Dnr 3992/61. 
3951959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 394). Del 2 (kartor). Dnr 3992/61. 
3961959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön och Överuman, Tärna socken, Lappland. Del 1 (text och översiktskarta). Dnr 5263/61. 
3971959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 396). Del 2 ( fotografier). Dnr 5263/61. 
3981959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 396). Del 3 (markskadekartor). Dnr 5263/61. Del 4-6 se volym 404-406 (Dnr 3305/62). 
398A1958UME ÄLV. Botanisk inventering vid Storuman. 
3991959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gardikforsen, Stensele socken, Lappland. Dnr 1196/62. 
4001960UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningarinom dämningsområdet för Betsele kraftverk, Lycksele, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1198/62. 
4011960UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 400). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1198/62. 
4021960UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällforsens kraftverk, Lycksele, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 1202/62. 
4031960UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 402). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1202/62. 
4041959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön och Överuman, Tärna socken, Lappland. Del 4 (arkeologisk undersökning av lokal T 155 och lokal 1136). Dnr 3305/62. Del 1-3 se volym 396-398 (Dnr 5263/61). 
4051959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 404). Del 5 (plan- och profilritningar med tillhörande fyndförteckningar. Jordprovskartor. Översiktskartor). Dnr 3305/62. 
4061959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 404). Del 6 (fotografier från arkeologisk undersökning av lokal T 155 och lokal 1136. Dnr 3305/62. 
4071959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. Del 1 (text och ritningar, botanisk inventering). Dnr 3306/62. 
4081959UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 407). Del 2 (fotografier). Dnr 3306/62. 
4091956UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Harrsele kraftverk, Degerfors socken, Västerbotten. Dnr 1094/63. 
4101957 – 1958UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Bjurfors nedre kraftverk, Degerfors socken, Västerbotten. Del 1 (text). Dnr 1095/63. 
4111958UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 410). Del 2 (fotografier). Dnr 1095/63. 
4121958UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 410). Del 3 (markskadekartor). Dnr 1095/63. 
4131958UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Bjurfors övre kraftverk, Degerfors socken, Västerbotten. Del 1 ( fotografier). Dnr 1096/63. Häri ingår även Botanisk inventering. 
4141958UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 413). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1096/63. 
4151961UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön och Överuman, Tärna socken, Lappland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 4284/63. 
4161961UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 415). Del 2 (plan- och profilritningar med tillhörande fyndförteckningar, jordprovskarta). Dnr 4284/63. 
4171960UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Storjuktan, Juktån, Sorsele socken, Lappland. Dnr 5989/63. 
4181962UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom området för campingplatsen i Storuman, Stensele socken, Lappland. Dnr 6013/63. 
4191961UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. Del 1 (text och översiktskarta). Dnr 1259/64. 
4201961UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 419). Del 2 (planer och ritningar). Dnr 1259/64. 
4211961UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 419). Del 3 (fotografier). Dnr 1259/64. 
4221962UME ÄLV. Rapport över kulturhstoriska undersökningar inom dämningsområdet för Betsele kraftverk, Lycksele, Lappland. Dnr 2015/64. 
4231962UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällforsens kraftverk, Lycksele, Lappland. Dnr 2016/64. 
4241960UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningarinom dämningsområdet för Rusfors kraftstation, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. Del 1 (text och översiktskarta). Dnr 2916/64. 
4251960UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 424). Del 2 (fotografier). Dnr 2916/64. 
4261960UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 424). Del 3 (plan- och profilritningar). Dnr 2916/64. 
4271961 – 1962LULE ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Ajaure kraftstation, Tärna socken, Lappland. Del 1 (text, plan- och profilritningar, fotografier och översiktskartor). Dnr 4032/64. 
4281961 – 1962UME ÄLV. rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 427). Del 2 (mark- och flygfotografier). Dnr 4032/64. 
4291961UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Abelvattnets dämningsområde och Gejmåns kraftstations dämnings- och byggnadsområde, Tärne socken, Lappland. Del 1 (text, fotografier och översiktskarta). Dnr 5487/64. 
4301961UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 429). Del 2 (markskadekartor). Dnr 5487/64. 
4311963UME ÄLV. rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Laisan, Tärna socken, Lappland. Dnr 876/65. 
4321966VASSARA ÄLV. Rapport över kulturhistorisk inventering av byggnadsområdet för Aitik-gruvan och delar av Vassara älv, Gällivare socken, Lappland. Dnr 5625/67. 
4331964 – 1965VINDELÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom Långfors kraftstations inverkningsområde. Vännäs och Degerfors socknar och Umeå stad, Västerbotten. Del 1 (text, fotografier och översiktskarta). Dnr 1538/66. 
4341964 – 1965VINDELÄLVEN. Rapport över kulturhistorisk inventering (se volym 433). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1538/66. 
4351967VÅMBSJÖN. Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Malmö stads vattentäkt, Harlösa, Vombs och Öveds socknar, Skåne. Dnr 6273/68. 
4361956ÅMÅLSÅN. Rapport över kulturhistorisk undersökning vid Kallsog och Hanefors i Åmålsån inom Mo socken, Dalsland. Dnr 820/60. 
4371944ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar vid Nämforsen, Ådalslidens socken, Ångermanland. Del 1 (text, fotografier och kartor). Dnr 2148/45. 
4381944ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 437). Del 2 (plan och profilritningar). Dnr 2148/45. 
4391945ÅNGERMANÄLVEN-FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar Kultsjön, Tåsjön, Stora Sjougden och Flåsjön, Vilhelmina socken, Lappland. Tåsjö socken, Jämtland. Alanäs, Frostvikens och Ströms socknar, Jämtland. Dnr 2084/46. 
4401946 – 1947ÅNGERMANÄLVEN-FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar Kultsjön, Vojmsjön, Nämforsen med Åvisslan, Granforsen och Forsmo, Vilhelmina socken, Lappland. Ådalslidens, Resele och Eds socknar, Ångermanland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 5574/47. 
4411946 – 1947ÅNGERMANÄLVEN-FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 440). Del 2 (översiktskartor, markskadekartor, Kultsjön - Vojmsjön). Dnr 5574/47. 
4421946 – 1947ÅNGERMANÄLVEN-FJÄLLSJÖÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 440). Del 3 (markskadekartor, Nämforsen-Forsmo). Dnr 5574/47. 
4431946 – 1947ÅNGERMANÄLVEN-FJÄLLSJÖÄLVEN. Tillägg till rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 440). Dnr 6720/59. 
4441952ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar vid Gulsele, Junsele socken, Ångermanland. Del 1 (rapport, fotografier, översiktskarta). Dnr 5350/53. 
4451952ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över arkeologiska undersökningar (se volym 444). Del 2 (markskadekartor). Dnr 5350/53. 
4461953ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över arkeologisk rekognoscering av Ångermanälvens källområden. Ransaren, Vilhelmina socken, Lappland. Del 1 (rapport, fotografier och översiktskarta). Dnr 2637/54. 
4471953ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över arkeologisk rekognoscering (se volym 446). Del 2 (markskadekartor). Dnr 2637/54. 
4481954ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över arkeologisk rekognoscering av Laseleforsen, Ådals-Lidens socken, Ångermanland. Dnr 3095/55. 
4491954ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Ångermanälvens källområden, Lappland. Del 1 (Ransaren, Kultsjön, Malgomaj m.fl. text och fotografier). Dnr 3685/55. 
4501954ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 449). Del 2 (plan- och profilritningar, Kultsjön). Dnr 3685/55. 
4511954ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 449). Del 3 (Malgomal, markskadekartor). Dnr 3685/55. 
4521954ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 449). Del 4 (Malgomaj, markskadekarta). Dnr 3685/55. 
4531955ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Ångermanälvens källområden, Lappland. Malgomaj, insjön, Stensjön, Varris, Maksjön och Holmsele. Dnr 3542/56. 
4541956ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Långbjörns kraftverk, Junsele socken, Ångermanland. Del 1 (text och fotografier). Dnr 3189/57. 
4551956ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 454). Del 2 (fotografier). Dnr 3189/57. 
4561956ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 454). Del 3 (markskadekartor). Dnr 3189/57. 
4571956ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar. Malgomaj, Lappland. Del 1 (text, plan- och profilritningar samt översiktskarta). Dnr 3191/57. 
4581956ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 457). Del 2 (fotografier till grävningsrapporter). Dnr 3191/57. 
4591956ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 457). Del 3A (fotografier). Dnr 3191/57. 
4601956ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 457). Del 3B (fotografier). Dnr 3191/57. 
4611956ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 457). Del 4 (Folkmåls- och folkminnesundersökningar i Övre Norrland). Dnr 3191/57 (angett på volymen). Se även 2157/57. 
4621957ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk, Anundsjö och Junsele socknar, Ångermanland och Åsele socken, lappland. Del 1 (text). Dnr 1258/59. 
4631957ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 462). Del 2 (markskadekartor). Dnr 1258/59. 
4641957ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Kultsjön och Stalons kraftverk, Vilhelmina socken, Lappland. Del 1 (Kultsjön. Text, plan- och profilritningar samt fotografier över stenålderslokal T 297). Dnr 2263/59. 
4651957ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 464). Del 2 (Saxån, Kultsjön, Kultsjöån, Bielite, Kaksalite samt Vuollelite (text och fotografier). Dnr 2263/59. 
4661957ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 464). Del 3 (markskadekartor). Dnr 2263/59. 
4671957 – 1958ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Malgomaj, Vilhelmina socken, lappland. Del 1 (text, arkeologiska undersökningar). Dnr 6890/59. 
4681957 – 1958ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 467). Del 2 (plan-och profilritningar med fyndförteckningar, kartor över jordprover och fosfatvärden, Översiktskarta). Dnr 6890/59. 
4691957 – 1958ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 467). Del 3 (redogörelse från Folkmåls- och folkminnesundersökningen i Övre Norrland). Dnr 6890/59. 
4701957 – 1958ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 467). Del 4 (fotografier, bild 1-76). Dnr 6890/59. 
4711957 – 1958ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 467). Del 5 (fotografier, bild 77-144). Dnr 6890/59. 
4721957 – 1958ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 467). Fotografier (tillägg till del 4 och 5). Dnr 6890/59. 
4731958 – 1959ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk, Anundsjö och Junsele socknar, Ångermanland och Åsele socken, Lappland. Del 1 (arkeologisk undersökning av lokal 863 vid Gammboedan, Åseleälven, Hälla, Åsele socken, lappland). Dnr 6065/61. 
4741958 – 1959ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökingar (se volym 473). Del 2 (plan- och profilritningar med tillhörande fyndförteckning, översiktskarta). Dnr 6065/61. 
4751958 – 1959ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 473). Del 3 (fotografier till del 1 och 2). Dnr 6065/61.
ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 473). Del 4 (fotografier 1-64) saknas. Del 5 (fotografier 65-126) saknas.
 
4761958 – 1959ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 473). Del 6 (redogörelse från Folkmåls- och folkminnesundersökningen i Övre Norrland). Dnr 6065/61. 
4771958ÅNGERMANÄLVEN. rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet vid Långbjörns kraftverk, Junsele socken, Ångermanland. Dnr 1224/62. 
4781961ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk, Anundsjö och Junsele socknar, Ångermanland och Åsele socken, lappland. Del 1 (text, plan- och profilritningar, översiktskarta). Dnr 7203/62. 
4791961ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 478). Del 2 (fotografier). Dnr 7203/62. 
4801961ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar för Degerforsens kraftverk, Junsele socken, Ångermanland. Dnr 3215/63. 
4811959ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Moforsens kraftstation, Resele och Ådalslidens socknar, Ångermanland. Dnr 1751/64. 
4821962 – 1963ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Hällby kraftverk, Anundsjö och Junsele socknar, Ångermanland och Åsele socken, Lappland. Del 1 (text). Dnr 4750/64. 
4831962 – 1963ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 482). Del 2 (plan- och profilritningar, fotografier). Dnr 4750/64. 
4841962ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Saxån, Vilhelmina socken, Lappland. Dnr 5200/64. 
4851961ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Sollefteåforsens kraftverk, Eds, Sollefteå och Multrå socknar. Del 1 (text, ritningar, foton och översiktskarta). Dnr 6798/65. 
4861961ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 485). Del 2 (markskadekartor). Dnr 6798/65. 
4871963ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Degerforsens kraftverk, Junsele socken, Ångermanland. Del (text och ritningar). Dnr 6860/65. 
4881963ÅNGERMANÄLVEN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar (se volym 487). Del 2 (fotografier). Dnr 6860/65. 
4891961 – 1962ÄTRAN. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för kraftverket Yngeredsfors II, Askome, Okome och Gällareds socknar, Halland. Dnr 7814/64. 
4901952ÖNSKASJÖN. Rapport över arkeologiska undersökningar, Nordmalings och Trehörningsjö socknar, Ångermanland. Dnr 5351/53. 
4911966Rapport över kulturhistorisk inventering av Sydkraftobjekt längs kusterna av Skåne och Halland. Dnr 3564/67. 
4921963Sjöar och vattendrag i Sverige söder om norrlandsområdet. Del II av utredning verkställd i Naturvårdsdelegationens uppdrag. A: Beskrivande textedel. Dnr 4137/64. 
4931963Sjöar och vattendrag i Sverige söder om norrlandsområdet. Del II av utredning verkställd i Naturvårdsdelegationens uppdrag. B: Sjöregister samt kartbilaga. 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter