bild
Serie

Kartor och ritningar

Bernhardt-Öhmans släktarkiv

Kartor och ritningar planförvaras i Stadsarkivet Liljeholmskajen under NS 405. Serien innehåller bland annat:
- NS 405:1-9 Fastigheten Inedal 8/Roddaren 30, Hem för självförsörjande kvinnor (ur Ö 2:2)
- NS 405:10-13 Whiskydestilleri (ur D 4:81)
- NS 405:14 Telefonapparat M/1900, Skärgårdstelefon /99 (ur E 11:24)
- NS 405:15 Planskiss våning Blasieholmstorg 11 (ur D 4:9)
- NS 405:16 Antavla Torgny Öhman och Suzanne Schwarzenbach (ur D 7:34)
- NS 405:17- Fastigheten Syrsan 4, Karlskrona (ur E 10:21, E 11:27)
- Fastigheten Stormhatten 8/stadsäga 628, Saltsjöbaden (ur E 11:61)
- Nynässtugan, Dalastugan (ur E 11:69, huvuddelen kvar i volym)

Ej färdigförtecknad serie, fler ritningar tillkommer (förteckningsarbetet återupptas troligen 2022).

 Kartor / ritningar (21 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
NS 405:1"Ett eget rum" i aktiebolaget Roddarens fastighet. Inedalsgatan 15 (Kungsholmen) Stockholm [Broschyr med ritningar till Hem för självförsörjande kvinnor i Kv. Roddaren 30, Inedal 8.]1913Ur volym Ö 2:2. 
NS 405:2Kv. Inedal Nr 8. Kronobergsgatan 20 [och Inedalsgatan 15] Plan av bottenvån. Plan av vån. 1 tr.1912-02-28Ur volym Ö 2:2. Blyerts och krita. "Fastställd d. 28 feb. 1912". Märkt 1913/2780 
NS 405:3Kv. Inedal Nr 8. Kronobergsgatan 20 [och Inedalsgatan 15]. Våningsplan.1912-02-28Ur volym Ö 2:2. Blyerts och krita. "Fastställd d. 28 feb. 1912" 
NS 405:4Kv. Inedal Nr 8. Kronobergsgatan 20 [och Inedalsgatan 15]. Plan av bottenvån.1912-02-28 – 1924-02-06Ur volym Ö 2:2. Blyerts och krita. "Fastställd d. 28 feb. 1912, Fastställd d. 6 dec. 1913, Fastställd d. 6 feb. 1924". Märkt 1913/2782, 1913/2786, 1924/6222. 
NS 405:5Ritning till nybyggnad å tomten No 30 inom kv. Roddaren på Kungsholmen. Plan utvisande planteringen mellan de båda husen samt gårdsplanen öfver den event. tvättinrättningen. [Mellan Kronobergsgatan 20 och Inedalsgatan 15.]Odat.Ur volym Ö 2:2. Tillägg anteckningar i tusch angående stensättning och järnstaket. 
NS 405:6Förändringsritning till egendomen No 30 kv. Roddaren på Kungsh[olmen]. Huset mot Inedalsgatan. Plan af souterainvån. Souterainvån. före förändingen. Souterainvån. efter förändringen.1918-12Ur volym Ö 2:2. Tillägg anteckningar i blyerts. 
NS 405:7Ändringsritning å egendomen n:r 30 kv. Roddaren. [Detalj fasad och plan. Bygglovsritning]1924-01Ur volym Ö 2:2. Anteckning i tusch och blyerts. Stämplad Stockholms stads byggnadsnämnd 6 februari 1924, 3482/1924. 
NS 405:8Kvarteret Roddaren [tomtkarta med måttangivelser.]Odat.Ur volym Ö 2:2. 
NS 405:9Tomterna nr 21 och 22 inom kv. Roddaren på Kungsholmen. Schematisk sektion.Ur volym Ö 2:2. Datering "Afsändt d. 30/7 1913". Anteckning tusch. 
NS 405:10[Karta, tomtkarta streckad tomt med två byggnader samt omgivning.] Tomten innehålla 2,200 K.v.m. = 24,860 kv fot. [Tomten ligger utmed] Järnvägsspåret [bredvid en] Jästfabrik [På kartan även] Ladugård [samt] Westerdahls vik [sjö-/havsvik].Odat.Ur volym D 4:81 (Emric Öhman). Eventuellt tomt bredvid Westerdahls jästfabrik vid Sickla Hammarby Sjö/Fannyudde? 
NS 405:11Karta öfver tomten N" 68 i Strandv.ns fsta qtr [tomt 68 i Strandvägens första kvarter]. Artilleri. Distillery. Warehouses. Malt [ej uttytt].1890Ur volym D 4:81 (Emric Öhman). 
NS 405:12[Ritning förslag destilleri, plan och sektioner.] Proposed Arrangement of Distillery for J. Ungewitter J:or Esq. Plan. Sectional Side Elevation. Sectional End Elevation. Scale 1/8 Inch = 1 Foot. [Stämpel:] Bow Mc Lachlan & Co Engineers, Thistle Works, PaiOdat.Ur volym D 4:81 (Emric Öhman). 
NS 405:13[Ritning förslag destilleri.] Proposed Arrangement of Distillery. Scale 1/8 Inch = 1 Foot. [Stämpel:] Bow Mc Lachlan & Co Engineers, Thistle Works, Paislye. [Numrerad:] Tracing No 8211.Odat.Ur volym D 4:81 (Emric Öhman). 
NS 405:14[Ritning.] Telefonapparat M/1900. Skärgårdstelefon [ej uttytt]/99. [Med beskrivning och signatur av] Erik Edelfelt.Odat.Ur volym E 11:24 (Birgit Bernhardt). Blyertspåskrift: "Från Erik Edelfelts papper", se även serie A 2 Erik Gustaf Edelfelt 1827-1894. 
NS 405:15[Skiss planritning] Copia. Plan af våningen 4 trappor upp i Blasiholmstorg 11.Odat.Ur volym D 4:9 (Emric Öhman). Emric och Axelines Öhmans första våning, Blasieholmstorg 11. 
NS 405:16[Antavla för] Suzanne Amalie [Schwarzenbach och Torgny Öhman.]Odat.Ur volym D 7:34 (Torgny Öhman). Tusch antavla personnamn av Ester Thomé. Tryck antavla i cirkelformat, Frenckellska Tr. A.-B. H:Fors. Förvaras vikt. 
NS 405:17-19[Tomtkarta, 3 exemplar.] Karta över tomten nr. 4 i kvarteret Syrsan i Karlskrona upprättad i och för byggnadslovs erhållande den 27 februari. [Stämplade Byggnadsnämnden daterat 2/3 1934 § 24.]1934-02-27 – 1934-03-02Ur volym D 10:21 (Gustaf Bernhardt). 
NS 405:20[Tomtkarta Syrsan 4, skiss.]Odat.Ur volym D 10:21 (Gustaf Bernhardt). 
NS 405:21[Karta över kvarter med tomtnumrering, kring kvarteret Syrsan 4, Valkyriavägen 7, Karlskrona.]Odat.Ur volym D 10:21 (Gustaf Bernhardt). Bland annat kvarteren Humlan, Getingen, Syrsan, Fjärilen, Gräshoppan, Tordyveln. Blyertsmarkeringar. 
NS 405:22[Skiss tomtkarta Syrsan 4, Karlskrona, med omgivande tomter.]Odat.Ur volym D 10:21 (Gustaf Bernhardt). 
NS 405:23[Karta över] Tomter i Wästra Mark avsedda till försäljning. [utmed] Kronobergsgatan [Karlskrona.] Kv. Tordyveln. Kv. Skalbaggen. Kv. Husbocken.Odat.Ur volym D 10:21 (Gustaf Bernhardt). Påskrifter: "S = såld", "S". 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter