bild
Arkiv

Barnmorskeläroanstalten i Stockholm


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0164
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ZTF1TkFip4ANXD9XR2ZyF3
Omfång
20,5 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/12005

Förteckning 164

Förteckning

över

Barnmorskeläroanstalten i Stockholm

arkiv
Inledning (äldre form)Det första svenska barnmorskereglementet tillkom 1711 och blev grundläggande för alla följande. I det fast-
slogs att endast av Collegium medicum examinerade barnmorskor fick biträda vid förlossningar.
Redan när Collegium medicum bildades 1663 fick den i
sin instruktion bland annat i uppdrag att tillse att
barnmorskeyrket utfördes av personer som "ähre för-
ståndige och wid sådant wahne". År 1686 utgav Stock-
holms magistrat en förordning för stadens barnmorskor.
Enligt ett kungligt reglemente 1856 skulle utbildning
för barnmorskor meddelas vid offentliga läroanstalter
i Stockholm, Göteborg och Lund. Undervisningen som var
kostnadsfri för eleverna bekostades av staten. Kursen var uppdelad på två terminer och efter hållet avgångs-
förhör erhöll eleven ett barnmorskebrev.

Till att börja med var barnmorskeläroanstalten i Stockholm inrymd i mycket oändamålsenliga lokaler, men 1907 flyttade utbildningen till Södra Barnbördshusets nyöppnade byggnad. Genom en överenskommelse 1905 hade staden åtagit sig att mot ett årligt bidrag av 10 000 kr
hålla lokaler för undervisningen samt bostäder åt eleverna. Anstaltens lärare var dessutom läkare vid barnbördshuset.

I samband med öppnandet av Södersjukhuset 1943, överflyttades barnmorskeutbildningen.

Genom ett år 1953 träffat avtal med staten förband sig
staden att mot en årlig ersättning för barnmorskeläroan-
stalten upplåta undervisnings- och expeditionslokaler
samt bostäder i S:t Eriks sjuksköterskeskolas byggnad.

Detta avtal uppsades 1969 efter förhandlingar mellan
statens förhandlingsnämnd och delegerade för staden.
I ett nytt avtal beslöts att barnmorskeläroanstalten
skulle nedläggas med utgången av juni månad 1969.
Dock åtog sig staden att fullfölja de kurser vid skolan
som påbörjats före den tidpunkten. Avtalet godkändes
samma år av regeringen och stadsfullmäktige.


Stockholm i stadsarkivet 1980-11-11Magnus Åberg

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2003-11-03 00:00:00

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter