Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Inskrivningsmyndighetens i Gävle domsaga arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040185
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ZDUMU8oNYaYznQQRT6XDzF
Omfång
93,4 Hyllmeter 
Datering
19322001(Tidsomfång)
1972 (Huvudsaklig tid)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning II:77/1982, ARKIA-förteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 47, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Inskrivningsmyndigheten i Gävle domsaga (1972 – 2001)
Kategori: Statlig myndighet. Inskrivningsmyndigheter 1972-

Innehåll

Inledning (äldre form)Att gälla fr.o.m. den 1 januari 1996

Inskrivningsmyndighetens organisation och arbetsuppgifter

Inskrivningsmyndigheten bildades i samband med att jordabalken trädde i kraft den 1 januari 1992. Myndighetens område omfattar Gävle domsaga.

Myndigheten är i administrativt hänseende knuten till Gävle tingsrätt.

Inskrivningsmyndighetens uppgifter och huvudsakliga ärendegrupper preciseras i 19-24 kap jordabalken och därtill anknytande författningar. Sedan den 1 maj 1979 för myndigheten inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling, se närmare lagen (1973:98) om inskrivningsregister.

Sambandet mellan inskrivningsmyndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar och ärendeslag

För alla typer av ärenden finns dagböcker resp förteckningar. Handlingarna sammanförs i akter.

För tiden innan myndigheten övergick till databaserat inskrivningsregister, jfr ovan, antecknades alla beslut om lagfart, inteckning m m i särskilda fastighets- resp tomträttsböcker.

Av inskrivningsmyndighetens förvarande arkiv

Myndigheten har inget ansvar för annat än sitt eget arkiv. Gävle tingsrätt förvarar däremot de äldre arkiven för Rådhusrätten i Gävle jämte arkiven för inskrivningsdomaren i rådhusrätten. Fråga är om följande separata arkivbildningar:
- Rådhusrätten i Gävle arkiv 1901 - 1970
- Inskrivningsdomarens vid Rådhusrätten i Gävle arkiv 1933 - 1971

Sökingångar i arkiven

Den grundläggande ingången är inskrivningsregistret, för tiden dessförinnan fastighets- resp tomträttsboken. Arkivhandlingarna ordnas systematiskt i en arkivförteckning. Vidare finns kronologiska dagböcker.

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess

Arkivhandlingarna är genomgående offentliga.

Gallringsregler

Gallring i arkivet sker med stöd av Riksarkivets beslut samt beslut av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (ra-fs 1991:6). Förekommande beslut finns antecknade för varje arkivserie för sig i resp

Ämnesord

Ämnesord, ort
Gävle tingsrätt

Tillgänglighet

DepositionNej

Kontroll

Skapad2001-07-30 00:00:00
Senast ändrad2019-10-28 14:52:48

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter