Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Inskrivningsmyndighetens i Gävle domsaga arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040185
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ZDUMU8oNYaYznQQRT6XDzF
Omfång
93,4 Hyllmeter 
Datering
19322001(Tidsomfång)
1972 (Huvudsaklig tid)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning II:77/1982, ARKIA-förteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 47, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Inskrivningsmyndigheten i Gävle domsaga (1972 – 2001)
Kategori: Statlig myndighet. Inskrivningsmyndigheter 1972-

Innehåll

Inledning (äldre form)Att gälla fr.o.m. den 1 januari 1996

Inskrivningsmyndighetens organisation och arbetsuppgifter

Inskrivningsmyndigheten bildades i samband med att jordabalken trädde i kraft den 1 januari 1992. Myndighetens område omfattar Gävle domsaga.

Myndigheten är i administrativt hänseende knuten till Gävle tingsrätt.

Inskrivningsmyndighetens uppgifter och huvudsakliga ärendegrupper preciseras i 19-24 kap jordabalken och därtill anknytande författningar. Sedan den 1 maj 1979 för myndigheten inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling, se närmare lagen (1973:98) om inskrivningsregister.

Sambandet mellan inskrivningsmyndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar och ärendeslag

För alla typer av ärenden finns dagböcker resp förteckningar. Handlingarna sammanförs i akter.

För tiden innan myndigheten övergick till databaserat inskrivningsregister, jfr ovan, antecknades alla beslut om lagfart, inteckning m m i särskilda fastighets- resp tomträttsböcker.

Av inskrivningsmyndighetens förvarande arkiv

Myndigheten har inget ansvar för annat än sitt eget arkiv. Gävle tingsrätt förvarar däremot de äldre arkiven för Rådhusrätten i Gävle jämte arkiven för inskrivningsdomaren i rådhusrätten. Fråga är om följande separata arkivbildningar:
- Rådhusrätten i Gävle arkiv 1901 - 1970
- Inskrivningsdomarens vid Rådhusrätten i Gävle arkiv 1933 - 1971

Sökingångar i arkiven

Den grundläggande ingången är inskrivningsregistret, för tiden dessförinnan fastighets- resp tomträttsboken. Arkivhandlingarna ordnas systematiskt i en arkivförteckning. Vidare finns kronologiska dagböcker.

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess

Arkivhandlingarna är genomgående offentliga.

Gallringsregler

Gallring i arkivet sker med stöd av Riksarkivets beslut samt beslut av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (ra-fs 1991:6). Förekommande beslut finns antecknade för varje arkivserie för sig i resp

Ämnesord

Ämnesord, ort
Gävle tingsrätt

Tillgänglighet

DepositionNej

Kontroll

Skapad2001-07-30 00:00:00
Senast ändrad2021-05-26 07:59:10

Nyheter

den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


Tidigare nyheter