Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

Penninglotteriet  (1897 – 1997)

Organisation

KategoriFöretag
Historik

H I S T O R I K

Svenska Spel

2 Penninglotteriet

"Svenska Penninglotteriet Aktiebolag bildades enligt beslut av 1938 års riksdag för att överta tidigare penninglotteri, som startade år 1897 med tre dragningar till förmån för "Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897".

Dessförinnan hade dock anordnats lotterier i Sverige för för speciella ändamål. Således beviljades år 1715 ett särskilt penninglotteri om 100 000 lotter för att få en grundplåt till resande av den nuvarande statyn på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Därefter ordnades en en del ytterligare lotterier för speciella ändamål.

Men först under 1770-talet ansåg regeringen tiden mogen att inrätta ett lotteri med regelbundna dragningar. Sålunda utfärdades i april 1771 Kungl Maj:ts "Nådiga kungörelse angående et til inrättande Genuesiskt lotterie", vars avkastning skulle gagna det allmänna. Lotteriet kallades nummerlotteriet och första dragningen dragningen ägde rum i maj 1773 och sorterade under ett särskilt ämbetsverk. Till förste direktöt utnämndes presidenten i Kammarkollegium Carl Johan Cronstedt och som sekreterare tjänstgjorde under några år skalden Carl Mikael Bellman. Dragningarna ägde rum var tredje onsdag på Slottsbacken i Stockholm. Under förebärande av nummerlotteriets moraliska vådor beslöt man att upphöra med detta och den 1143:e och sista dragningen i nummerlotteriet ägde rum i december 1840.

Det egentliga penninglotteriet startades därefter först år 1897. Därefter arrangerades olika dragningar under årens lopp och överskottet av dessa gick till diverse på förhand bestämda kulturella andamål, t.ex. Nordiska Museet, Kungl. teatrarna, Stadsteatrarna i Göteborg och Malmö,

Baltiska utställningen i Malmö 1914, Göteborgsutställningen 1923, Stadion, Drottningens centralkommitttés verksamhet, Handarbetes vänner, Hovkapellet."

Källa: "Penninglotteriet. Historia, data, statistik och lite mer." B8c:1

WebbsidaAuktoritetslänk (Arkivbildarens auktoritetslänk)
ReferenskodSE/CFN/SSP_2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/yN4zeDyMumbIvDLUmQp1YU
SpråkSvenska
ExtraIDSSP_2

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter