bild
Arkiv

Ahlströmska skolan


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0983
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/oxAUYb5DL4UMIebO1bNpN0
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/12017

Förteckning 983

Förteckning

över

Ahlströmska skolans arkiv
Inledning (äldre form)1902 grundades Nya elementarskolan för flickor av fil. dr Anna Ahlström. Skolan har även gått under namnet Ahlströmska skolan. Skolan bestod av:
-Kindergarten (slöjdskola) mellan höstterminen 1913 och vårterminen 1922.
-En förberedande avdelning, "småskolan (motsvarande grundskolans låg- och mellanstadium). Även gossar kunde beredas plats i småskolan.
-Flickskola med normalskolekompetens, "elementarskolan" (motsvarande grundskolans högstadium).
Normalskolekompetensen tillerkändes Ahlströmska skolan 1911. I den första klassen fanns en avdelning för gossar som kunde beredas inträde i allmänna läroverkets andra klass.
-Gymnasieskola. Studentexamen har avlagts vid skolan vårterminen 1909 till och med vårterminen 1968.

Från och med höstterminen 1969 har även pojkar undervisats i alla klasser vid skolan.

Skolan löd under privatläroverksstadgan fram till kommunaliseringen den 1 juli 1973. Höstterminen 1983 övergick Ahlströmska skolan till Engelbrekts rektorsområde och samtidigt överfördes gymnasie- verksamheten till Östermalms gymnasium. Mellan höstterminen 1987 och vårterminen 1991 tillhörde Ahlströmska skolan Hedvig Eleonora rektorsområde. Detta ändrades i och med att Ahlströmska skolan blev en egen skolenhet från och med höstterminen 1991.

Anna Ahlström var själv skolans föreståndare 1902-1930. Till sin hjälp hade hon biträdande föreståndare, fil. lic. Ellen Terserus, under åren 1907-1930. De båda satt i skolans styrelse fram till 1943.

Mellan åren 1907 och 1926 var skolan belägen på Kommendörsgatan 29 intill dåvarande Cirkusplan. Denna
Cirkusplan blev platsen för den nya skolbyggnaden som uppfördes och invigdes 1926. Den nya adressen blev Kommendörsgatan 31 och där ligger skolan även idag. Byggnaden ingick inte vid kommunaliseringen, utan ägs av Anna Ahlströms och Ellen Terserus'stiftelse.

Ahlströmska skolans arkiv förtecknades första gången 1977, men leveranser av handlingar 1983 och 1992 har medfört att arkivet har omförtecknats 1994.

Stockholm i stadsarkivet den 30 mars 1994
Petra Dornbusch

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2015-10-09 15:02:46

Nyheter

den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


den 29 maj 2024
Demografisk databas södra Sverige (DDSS) integreras med Digitala forskarsalen
Brukar du använda webbplatsen ddss.nu? Innehållet...


Tidigare nyheter