Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

Nohldén, Eric Emanuel  (1895 – 1947)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
ReferenskodSE/ULA/11701
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/HEpXZ2JP1qzPq9OkElShx0
ExtraID11701


Arkivbeskrivning
Karta över Kvarteret Gudmund i Uppsala stad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Uppsala stad. Upprättad år 1946 av Eric Nohldén.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Uppsala stad.
Ingår i: Uppsala rådhusrätt och magistrat
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta för nybyggnad över tomtplatserna 1-18 i kvarteret Prästkragen, 1-18 i kvarteret Smörblomman, 1-15 i kvarteret Gulmåran, 1-16 i kvarteret Daggkåpan, 1-9 i kvarteret Salvändan [---].
Ingår i: Uppsala rådhusrätt och magistrat
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Stadsägan n:o 121-574 i Uppsala stad upprättad i febr. 1941 av Eric Nohldén.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver egorna till Upsala stad sammandragen år 1891 af L. F. Wåhlberg.
Ingår i: Vaksala kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Uppsala stad. Upprättad år 1932 av Erik Nohldén, mätningsingenjör.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia. Förslag till stadsplan för del av Svartbäcksroten i Uppsala stad upprättad år 1932 av: Gunnar Leche Stadsarkitekt Eric Nohldén Mätningsingeniör.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny stadsplan för del af Upsala stad. [Med tillägg i rött från år 1941.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till jämkning i stadsplanen för kvarteren Skolan och Magistern, parken vid Biologiska museet samt Kyrkogårdsgatan i Uppsala stad upprättat 1929.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Uppsala stad upprättad år 1930 av Erik Nohldén mätningsingeniör. Sammanställning av alternativa förslag till omläggning av infartsväg från Stockholm.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Automatstation i Uppsala. Garage och förråd under överbyggd gård. Skissritning:. Bottenplan och sektion. Överplan. [Plan.]. Alternativ. [Plan.]. [Plan.]. Arbetsritning:. [Plan.]. [Plan, sektion I och detalj.]. [fasader och sektioner.]. Ändring av ritning. [Plan.]. [Fasader och sektioner av portar, samt detaljer.]. Tomt n:o 16 i kv. Draken i Upsala stad. [Situationsplan.]
Ingår i: Länsarkitekten i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Uppsala stad. Upprättad år 1940 av Eric Nohldén Mätningsingeniör.
Ingår i: Fackskolan för huslig ekonomi
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: Karta över kvarteret S:t Erik i Uppsala stad.
Ingår i: Länsarkitekten i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta utvisande gränserna för tomten n:o 1 i kvarteret Prosten (Ärkebiskopsgården) så som dessa gränser för närvarande redovisar å Uppsala stads översiktskartor.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av karta tillhörande handlingarna till Kungl. Maj:ts beslut den 4 april 1924 angående utbyte av mark tillhörande Uppsala stad och kyrkoherdebostället i Vaksala socken.
Ingår i: Vaksala kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Karta över Uppsala stad. Upprättad år 1946 av Eric Nohldén.]
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter