Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Einar Forseth, skisser till Gyllene salens mosaiker

Stadshusnämnden

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Serien innehåller 190 skisser samt en modell av Gyllene Salen, NS 195:6402-6592. Skisserna var tidigare var monterade i 101 kartonger, vilka levererades till Stadsarkivet i en trälåda märkt "106 skisser av Einar Forseth" (106 syftade på antalet kartonger, 5 saknades). Kartongerna var numrerade 520-625, med luckor kartong nr 523, 525-526, 542, 568 och 619-621 (tre av dessa nummer ingår men hade delvis bortskuret nr: 52[-], 5[--] och 62[-]). Skisserna har lossats 2015, några representativa passepartoutkartonger har bevarats i anslutning till skisserna. Först i serien, volym J 15:1, har bifogats utskrift med foton på skisserna monterade i respektive kartong, samt en lista över påskrifter/stämplar på kartongerna.

Skisserna har förtecknats och samlats i en egen serie 2015. I föregående förteckning endast upptagna som ett objekt utan eget nummer, sist i dåvarande serie H VII c.

Se även serie J 19, som innehåller skisser till Gyllene salens mosaiker i skala 1:1.

 Kartor / ritningar (102 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
NS 195:6402[Kartong nr. 520. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker.] Ansgar Biskop. Birka.Skiss numrerad 7. Akvarell, tusch och guldfärg. Papper monterat på kartong. 
NS 195:6403[Kartong nr. 521. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Påskrift:] Visby [samt] replic variant af orginalskiss 1922 ägd af HKH Prins Eugen.1922Blyerts och krita. 
NS 195:6404[Kartong nr. 522. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Olov Skötkonung.] Olov Sköt Rex. Torgny.Skiss numrerad 2. Akvarell, guldfärg och tusch. Titel "Olov Skötkonung" på passepartoutram, lossad bevarad. Kartong även märkt 88. 
NS 195:6405[Kartong nr. 52(?, sista siffran saknas). Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker.]Sista siffran i kartongnumreringen bortskuren, bör vara något av numren 523, 525-526. Akvarell, täckvitt, tusch och guldfärg. 
NS 195:6406[Kartong nr. 524. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker.]1922Påskrift av Forseth: "Variant. Replic af Orginalskiss 1922. Orginal ägo Grev. [E., L. eller S.] Bonde." Akvarell, täckvitt, guldfärg och tusch. Kartong även märkt 93. 
NS 195:6407[Kartong nr. 5(??, två sista siffrorna saknas). Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Stockholms blodbad.]Sista siffran i kartongnumreringen bortskuren, bör vara något av numren 523, 525-526, 542 eller 568. Akvarell, täckvitt, guldfärg och tusch. 
NS 195:6408[Kartong nr. 527. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Påskrift:] Gustaf II Adolf Copia 1923 af originalskiss (ägare Victoria and Albert museet fr. 1930)Akvarell, blyerts och guldfärg. Kartong även märkt "91" och "4". 
NS 195:6409[Kartong nr. 528. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Drottning Kristina i Rom.]Akvarell med detaljer i blyerts. Kartong även märkt "92". 
NS 195:6410[Kartong nr. 529. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Påskrift passepartout:] Carl XII.Skiss numrerad 1. Akvarell, täckvitt, guldfärg och tusch. 
NS 195:6411[Kartong nr. 530. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker.]Skiss numrerad 6. Akvarell, täckvitt, guldfärg och tusch. 
NS 195:6412[Kartong nr. 530 a. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Påskrift:] Brödkort. Folkhushållningskommissionen.1922Akvarell, täckvitt, guldfärg och tusch. Skiss till västra långväggen, motiv bland annat hydra och katedralen i Reims i lågor. 
NS 195:6413-6414[Kartong nr. 532, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Erik XIV. Västra väggen.]Två skisser numrerade 27 och 28. Blyerts och tusch, transparent papper och papper. 
NS 195:6415-6418[Kartong nr. 533, fyra skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Johan Tobias Sergel, Jenny Lind, Jonas Ahlströmer. Östra väggen.]Fyra skisser numrerade 10, 11, 12 och 13. Tusch, blyerts och krita. Papper och transparent papper. 
NS 195:6419-6422[Kartong nr. 534, fyra skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Studie till Christian Tyrann, Kristian Tyrann.]1922Fyra skisser numrerade 8, 9, 10 och 11. Tusch och blyerts, papper och transparent papper. 
NS 195:6423-6426[Kartong nr. 535, fyra skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Kristina Gyllenstierna, Magnus Ladulås, Emanuel Swedenborg, Erik Dahlberg.]Fyra skisser numrerade 17, 18, 19 och 20. Tusch, blyerts och krita. Kartong även märkt "S". 
NS 195:6427-6429[Kartong nr. 536, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Berzelius, Nicodemus Tessin, östra väggen.]1922 – 1923Tre skisser numrerade 26, 27 och 28. Blyerts och krita. Papper och transparent papper. 
NS 195:6430-6432[Kartong nr. 537, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Östra väggens slut, Strindberg, John Ericsson, Montelius.]1922Tre skisser numrerade 35, 36 och 37. Även påskrift kartong (bland annat): "Östra väggens slut-skisser", kartongen har sparats. Blyerts och krita. 
NS 195:6433-6434[Kartong nr. 538, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen.]1921Två skisser numrerade 25 och 26. 
NS 195:6435-6437[Kartong nr. 539, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Forntiden, stora figuren, östra väggen.]1922Tre skisser numrerade 5, 6 och 7. Tusch och blyerts. Papper och transparent papper. 
NS 195:6438-6441[Kartong nr. 540, fyra skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningens vägg, Mälardrottningen, Västerås, Sigtuna.]1922Fyra skisser numrerade 13, 14, 15, och 16. Blyerts och krita. Papper och transparent papper. 
NS 195:6442[Kartong nr. 541. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Påskrift:] Kopiering af original gjord 1922 Forseth. [Mälardrottningen.]1922Skiss numrerad 1. Blyerts och krita. Äldre lagning. 
NS 195:6443-6445[Kartong nr. 543, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Drottning Kristina, Elsa Brändström och fredsslutet, västra väggen.]1923Tre skisser numrerade 3, 4, och 5. Papper och transparent papper. 
NS 195:6446-6447[Kartong nr. 544, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Gustaf II Adolf, västra väggen.]Två skisser numrerade 11 och 12. Tusch, blyerts och guldfärg. Papper och transparent papper. 
NS 195:6448[Kartong nr. 545. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen.]1922 – 1923Skiss numrerad 1. Tusch och blyerts. 
NS 195:6449-6450[Kartong nr. 546, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Karl XII.]Två skisser numrerade 17 och 18. Blyerts och krita. Papper och transparent papper. 
NS 195:6451-6453[Kartong nr. 547, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Sten Sture, Slaget vid Brunkeberg.]Tre skisser numrerade 12, 13 och 14. Tusch och blyerts. Även skiss baksida. 
NS 195:6454-6455[Kartong nr. 548, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Vapenkomposition Sankt Erik, östra väggen.]1922Två skisser numrerade 17 och 18. Äldre lagning. 
NS 195:6456-6457[Kartong nr. 549, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Vetenskap. Även påskrift:] Borgargårdens östra långsidan[:] Religion, Filosofi, Skön konst, Vetenskap, Statsstyrelsen. Västra väggen Blå hallen[:] Kärleken, Rättvisan, Sparsamheten, Frihe1922Två skisser numrerade 3 och 4. 
NS 195:6458-6461[Kartong nr. 550, fyra skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Psalmist Johan Olof Wallin, Carl von Linné, Birger Jarl och Sten Sture.]Fyra skisser numrerade 1, 2, 3 och 4. Tusch och blyerts. Papper och transparent papper. Även påskrift (bland annat): Kristin Gyllenstjerna [och] Biskop Thomas. 
NS 195:6462-6463[Kartong nr. 551, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Gustav Vasas intåg, Erik den helige (Sankt Erik), västra väggen.]Två skisser numrerade 1 och 2. Blyerts med detaljer i krita och akvarell/tusch. 
NS 195:6464-6465[Kartong nr. 552, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Erik XIV, västra väggen.]Två skisser numrerade 7 och 8. Tusch, blyerts och krita. Papper och transparent papper. 
NS 195:6466-6468[Kartong nr. 553, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Hansan Visby, västra väggen, historia.]1922Tre skisser numrerade 22, 23 och 24. Papper och transparent papper. 
NS 195:6469-6473[Kartong nr. 554, fem skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Drottning Margareta, Axel Oxenstierna, trettionåriga kriget 1618-1648.]Fem skisser numrerade 5, 6, 7, 8, och 9. Tusch och blyerts. Papper och transparent papper. 
NS 195:6474-6475[Kartong nr. 555, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Symbolisk byggnad Karl X och Karl XI, Reduktionsriksdag 1680 och uppräkning ämbetsmän t.ex. Gyllenstierna, Klas Fleming, Bengt Oxenstierna, Fabian Vrede. Citat "Verum Decus in virtute posTvå skisser numrerade 3 och 4. Äldre fuktskada. 
NS 195:6476-6479[Kartong nr. 556, fyra skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Skolor, Hälsovård, Södra väggen.]Fyra skisser numrerade 27, 28, 29 och 30. Tusch och blyerts. 
NS 195:6480-6481[Kartong nr. 557, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Christopher Polhem, Karin Månsdotter.]1922Två skisser numrerade 11 och 12. 
NS 195:6482-6483[Kartong nr. 558, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Västra väggen, (handels-)skepp, San Marco Venezia. Påskrift bland annat:] Bremen, Paris, Lybeck, London, Lissabon.Två skisser numrerade 9 och 10. Papper och transparent papper. Påskrift på kartongframsida: "Obs detta var så illa uppsatt och slarfvigt vid uppackningen i Göteborg den 3/11 1931 E Forseth". Kartongen bevarad. 
NS 195:6484-6486[Kartong nr. 559, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Kungafigur på häst med omgivande figurer.]Tre skisser numrerade 29 och 1, 30 och 2 samt 31 och 3. 
NS 195:6487-6489[Kartong nr. 560, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker.] 1ta studie Gyllene salen 1922. [Nordostpassagen, vega, Nordenskiöld, Olaus Rudbeck Gloriam Svecorum, Ernst Josephson, östra väggen.]1922Tre skisser numrerade 8, 9 och 10. Anteckning nr 8: "1ta studie Gyllene Salen 1922". "Östra väggen" anteckning på kartong under skiss 9. 
NS 195:6490-6495[Kartong nr. 561, sex skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Bland annat: Kristina Gyllenstierna, Margareta, Magnus Ladulås, Torkil Knutsson, Engelbrekt.]Sex skisser numrerade 29, 30, 31, 32, 33 och 34. Nr 34 var monterad med baksidan framåt. Tusch och blyerts. Papper och transparent papper. 
NS 195:6496-6499[Kartong nr. 562, fyra skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Olaus Petri (Mäster Olai Petri), Ericus Olai, Birgitta.]1922Fyra skisser numrerade 13, 14, 15 samt 16 och No 1. Påskrift nr 14 bland annat: "Obs istället för Biskop Thomas". Blyerts och tusch. 
NS 195:6500[Kartong 563. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker.]Skiss numrerad 26. 
NS 195:6501[Kartong nr. 564. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker.]Tusch, blyerts, guldfärg och akvarell. 
NS 195:6502-6503[Kartong nr. 565, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Kärleken, rättfärdigheten, fliten, östra väggen.]1922Två skisser numrerade 25 och 26. Nr 25 även skiss baksida. Blyerts och krita. 
NS 195:6504-6506[Kartong nr. 566, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Rättfärdigheten, upplystheten, religionen. Östra väggen.]1922Tre skisser numrerade 19, 20 och 21. Tusch, blyerts och krita. Fläckar, fuktskador nr 20. 
NS 195:6507[Kartong nr. 567. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Framtiden.]1922Papper monterat (limmat) på kartong. Tusch, akvarell, guldfärg och blyerts. Kartong med samtliga påskrifter och stämplar bevarad. 
NS 195:6508[Kartong nr. 569. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Södra väggen.]1921Skiss numrerad 19. Tusch och blyerts. Transparent papper monterat (limmat) på papper. 
NS 195:6509[Kartong nr. 570. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker.] Sal'e D'or. [Södra väggen.]1921Påskrift: "Nederpartierna äro renritade av mig själv och ett [ej uttytt]. Tusch, blyerts och krita. 
NS 195:6510-6511[Kartong nr. 571, två skisser till Gyllene salens mosaiker.] Studie till Norra väggen. Mälardrottningen. [Med lista över Sveriges 25 landskap.]1922 – 1923Två skisser numrerade 17 och 18. Tusch, blyerts och krita. 
NS 195:6512[Kartong nr. 572. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Väggparti. Påskrift:] Strindberg, Montelius.Tusch, akvarell, guldfärg, blyerts och krita. 
NS 195:6513[Kartong nr 573. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Påskrift:] Olaus Petri, Flemming, Tessin.Tusch, akvarell, guldfärg, blyerts och krita. 
NS 195:6514[Kartong nr. 574. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Södra väggen.]Akvarell, tusch och blyerts. Transparent papper limmat på papper. 
NS 195:6515[Kartong nr. 575. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Södra väggen.]1922Med påskrift signerad Forseth: "Obs denna teckning är en kalkerad renritning. Kopia efter [ej uttytt] av mina originalskisser som tyvärr blev sönderriven." Skiss numrerad 21. Kartong även numrerad "97" och "2". 
NS 195:6516[Kartong nr. 576. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker.] Stockholms stadshus. Gyllene Salen.1921Akvarell, blyerts och tusch. Papper limmat på kartong. Kartongen även märkt "95". 
NS 195:6517-6519[Kartong nr. 577, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Väggpartier, detaljer olika dygder samt historia.]Blyerts och krita. 
NS 195:6520[Kartong nr. 578. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen.] Norra väggen.Blyerts och krita. 
NS 195:6521-6523[Kartong nr. 579, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Väggpartier, schema och detalj.]Tre skisser numrerade 22, 23 och 24. Tusch, akvarell och blyerts. 
NS 195:6524-6525[Kartong nr. 580, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker.] Östra väggen.Två skisser numrerade 11 och 12. 
NS 195:6526-6529[Kartong nr. 581, fyra skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Med anteckningar, listor historiska personer, ängelskiss.]Fyra skisser numrerade 21, 22, 23 och 24. Nr 21 även skiss baksida. Tusch och blyerts. 
NS 195:6530-6531[Kartong nr. 582, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker.] Norra väggen.Två skisser numrerade 5 och 6. Tusch och blyerts. 
NS 195:6532[Kartong nr. 583. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Fönsternischer.]Skiss numrerad 25. 
NS 195:6533-6534[Kartong nr. 584, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Fönsternischer. Påskrift:] Gjord i samband med mitt förslag till R. Ö att göra bågnischer i stället för de av arkitekten ritade rektangulära nischerna."Två skisser numrerade 15 och 16. Blyerts, tusch och krita. Papper och transparent papper. 
NS 195:6535[Kartong nr. 585. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Väggparti. Sparsamhet - slöseri, ordning - oordning.]Skiss numrerad 8. Blyerts och krita. 
NS 195:6536-6537[Kartong nr. 586, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Fönsternisch.]1922Två skisser numrerade 6 och 7. Tusch, blyerts och krita. 
NS 195:6538[Kartong nr. 587. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Fönsternischer. Religionen, vetenskapen, filosofien, konsterna, industri och hantverk.]Två skisser limmade på ett ark. Numrerad 25. Blyerts och krita. 
NS 195:6539-6540[Kartong nr. 588, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Östra väggen.]1922Två skisser numrerade 27 och 28. Krita. 
NS 195:6541-6543[Kartong nr. 589, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Västra väggen, begravningsfölje. Tema nischer. Dygder.]1922 – 1923Två skisser numrerade 19, 20 och 21. Tusch och blyerts. Papper och transparent papper. 
NS 195:6544-6546[Kartong nr. 590, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Södra väggen, olika alternativ från 1921.]1921Tre skisser numrerade 22, 23 och 24. 
NS 195:6547[Kartong nr. 591. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Väggparti.]Numrerad 30. Blyerts på vitkopia. Papper limmat på papper. 
NS 195:6548-6550[Kartong nr. 592, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Fönsternisch med Olof Skötkonung, Birger Jarl m.m. Studie till Gustav II Adolf, Västra väggen.]Tre skisser numrerade 14, 15 och 16. Blyerts och tusch. 
NS 195:6551-6553[Kartong nr. 593, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Väggpartier.] Alternativ 1921 till Gyllene salen i samarbete med arkitekt.1921Tre skisser numrerade 1, 2 och 3. Blyerts, tusch och akvarell. 
NS 195:6554[Kartong nr. 594. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Påskrift:] Mitt förslag till arkitekten förändring genom murad förkroppning av Norra väggen.Numrerad 4. 
NS 195:6555[Kartong nr. 595. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Väggar, perspektiv, detaljer.]1921Numrerad 2. Blyerts med detaljer i tusch. Äldre lagning. 
NS 195:6556[Kartong nr. 596. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Väggparti.]Numrerad 2. Blyerts och guldfärg. Papper limmat på papper. 
NS 195:6557[Kartong nr. 597. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen, norra väggen.] Secund sketchs. Alt 4. No 3.1921-01Påskrift: "Reserv. for museum. Secund sketchs." samt på kartongram "ALT 4" och "No 3". Akvarell och tusch. 
NS 195:6558[Kartong nr. 598. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen, norra väggen.] Fourth sketchs. Alt. 5.1921-01Påskrift: "Reserved for Mr Forseth". "ALT. 5" och "No 5" påskrift kartongram. Akvarell, tusch och guldfärg. 
NS 195:6559[Kartong nr. 599. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen, norra väggen.] Third sketchs. No 2.1921-01Akvarell och blyerts. 
NS 195:6560[Kartong nr. 600. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen, norra väggen.] Alt. 3. No 4."Alt 3", "No4" samt "96" påskrift kartongram. Blyerts och krita. 
NS 195:6561[Kartong nr. 601. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen, norra väggen.] No 1b.1921"No 1b. Fo" påskrift kartongram. Akvarell, tusch och blyerts. 
NS 195:6562[Kartong nr. 602. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Perspektiv mot södra väggen med delar av de båda långsidorna. Med beskrivning av motiven på Gyllene salens väggar under bilden.] First sketch.1921Påskrift: "Reserv for Stockholm museum". Akvarell och blyerts. 
NS 195:6563[Kartong nr. 603. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker.] Forntid.1922Krita, guldfärg och blyerts. 
NS 195:6564-6567[Kartong nr. 604, fyra skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Djurhuvuden:] Rådjuret. Varg(hunden). Kattdjuret. Gumse [får, bagge.]Fyra skisser numrerade 1, 2, 3 och 4. Nr 1 även skiss baksida. Kolteckning. 
NS 195:6568-6570[Kartong nr. 605, tre skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Djurhuvuden: tjuren/kon, hästen, fisken.]1922-06-21Kol, krita och blyerts. 
NS 195:6571[Kartong nr. 606. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Nischer långsida, påskrift bland annat: Sergel, Svedenborg, Bellman, Tegner, Nobel, Strindberg.]Höger nedre hörn bortrivet. 
NS 195:6572[Kartong nr. 607. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Nischer långsida, tillägnade Birger Jarl, Sten Sture, Gustav Vasa, Nicodemus Tessin, Bellman och Strindberg.]Då ritningen var monterad i kartong var delen som avbildar Mäster Olof bortvikt i inramningen, se utskrift foto i seriens första mapp. Blyerts med detaljer i krita, på vitkopia. Papper limmat på papper. 
NS 195:6573[Kartong nr. 608. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Nischer östra långsidan.]Blyerts och krita, på vitkopia. Hål. 
NS 195:6574-6575[Kartong nr. 609, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Väggpartier, med nischer.]Första skissen numrerad 6. Andra skissen som var monterad under har påskrift "Överst" på baksidan. Blyerts på vitkopia. Papper limmat på papper. 
NS 195:6576[Kartong nr. 610. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Långsida.]Blyerts och krita på vitkopia. Äldre lagningar. 
NS 195:6577[Kartong nr. 611. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Långsida.]1922Tusch, krita och blyerts. Transparent papper limmat på papper. 
NS 195:6578-6579[Kartong nr. 612, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Långsida, nischer bland annat:] Birgitta, Engelbrekt, Birger Jarl, Sten Sture, Gustav Vasa, Tessin.1921Blyerts, tusch, guldfärg och krita. 
NS 195:6580[Kartong nr. 613. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen.]1921Akvarell, blyerts och krita. Papper limmat på kartong. 
NS 195:6581[Kartong nr. 614. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Väggparti, påskrift vid signatur:] 1ta förslaget.1921Akvarell och guldfärg. 
NS 195:6582[Kartong nr. 615. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Väggparti med vinkelräta fönsternischer och påskrift av Forseth angående att han påverkat Ragnar Östberg att ändra till rundbågade nischer med mjuka kanter.]1921Akvarell, blyerts och krita. 
NS 195:6583[Kartong nr. 616. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Väggparti med fönsternischer.]Krita och guldfärg. Fönsterdetalj på transparent papper limmat på bilden. 
NS 195:6584[Kartong nr. 617. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Väggparti, långsida.] Longside alternativ II.1922Krita, guldfärg/akvarell. 
NS 195:6585[Kartong nr. 618. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Väggparti med nischer.]1921Akvarell, guldfärg och krita. Papper limmat på kartong. 
NS 195:6586[Kartong nr. 620 eller 621 (två sista siffror saknas). Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen.]1921 – 1930Påskrift av Forseth: "Variant af första idéförslag till Mälardrottningen 1921 1922 Variant af replic Linköping Prof Ragnar Östberg 1930." Sista två sifforna bortskurna, bör vara nr 620 eller 621. Akvarell, guldfärg, blyerts och tusch. 
NS 195:6587[Kartong nr. 622. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen.]1922Akvarell, guldfärg, krita och blyerts. Papper limmat på kartong. 
NS 195:6588[Kartong nr. 623. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen. Påskrift:] Variant med vitgrå mosaik- eller puts.1922Akvarell och blyerts. Transparent papper limmat på kartong. Titellapp "Mälardrottning. Studie 1922" (tidigare fastsatt på bilden med gem). 
NS 195:6589[Kartong nr. 624. Studie, skiss till Gyllene salens mosaiker. Mälardrottningen.]1921Krita, guldfärg och blyerts. Papper limmat på kartong. 
NS 195:6590-6591[Kartong nr. 625, två skisser. Studie till Gyllene salens mosaiker. Långsida.]1922Första skissen påskrift baksida "Överst". Andra skissen påskrift angående kalkering av Forseth. Akvarell, blyerts på vitkopia av långsida, arket delat och monterat som två skisser. 
NS 195:6592[Modell av Gyllene salens södra vägg.]Modell, akvarell och blyerts på papper, trä och gips. 

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Utskrift med foton på skisserna monterade i kartonger samt lista över påskrifter/stämplar på kartongerna. 

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter