Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Västra Göinge häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10076
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/4bWXgpQFnqUX1yXvS2aJl4
Omfång
108,8 Hyllmeter 
7 Hyllmeter  (-, Tilläggsleverans 2010.)
110,8 Hyllmeter  (Tillägsleverans 2013.)
Datering
16001970(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning /1963
Bouppteckningsregister: Bouppteckningsregister, 1690-1850
Arkivförteckning (godkänd), Cecilia L Madeja
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Västra Göinge häradsrätt (1637 – 1970)
Alternativa namn: Västra Göinge domsaga
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10076
Förteckning

över

Västra Göinge häradsrätts

arkivFörteckningen upprättad i oktober 1963
av Bertil Åstrand och kompletterad med
leverans 86/1971 och leverans 19/1973.
Genomgången och kompletterad i oktober 2002 av praktikant Kerstin
Ingelmark, Landsarkivet i Lund.
Allmän anmärkningSammandragsförteckning finns tryckt i Landsarkivet i Lund Del I, 1987.
Arkivförteckningen kompletterad 2002 av praktikant Kerstin Ingelmark.

Se bifogade sökmedel i Västra Göinge härads ägodelningsrätts arkiv rörande syner, förrättningar och värderingar samt förteckningar över kartor 1721-1851.

Förteckningen upprättad i oktober 1963 av Bertil Åstrand och kompletterad med leverans 86/1971 och leverans 19/1973. Genomgången och kompletterad i oktober 2002 av praktikant Kerstin Ingelmark, Landsarkivet i Lund. Ytterligare komplettering i maj 2016 av Cecilia L Madeja.
Inledning (äldre form)Västra Göinge häradsrätt

HISTORIK

Västra Göinge häradsrätt var beläget i nordöstra Skåne och dess domsaga utgjordes av trakten kring Hässleholm. Namnet Göinge, som år 1085 skrevs a Guthisbo och år 1299 in Gydingeherit (avskrifter), består av beteckningen 'gythingar' som bildades av Guthisbo där förleden innehåller mansnamnet Guthir och efterleden -bo åsyftar bygden. På grund av de stora avstånden inom det forna Göinge härad började man år 1637 hålla ting på två olika platser inom häradet, i Broby för det östra tingslaget och i Röinge för det västra tingslaget. Med tiden, efter Skåne blivit svenskt, betraktades tingslagen som egna härader, men fram till år 1861 utgjorde de dock en gemensam domsaga.
Detta år förenades Villands och Östra Göinge härader till en domsaga medan Västra Göinge härad utgjorde en egen domsaga. Fram till och med 1913 står Västra Göinge omnämnt som häradsrätt i Sveriges Statskalender för att från och med 1914 benämnas domsaga. Då Västra Göinge ensamt utgjorde ett tingslag och Västra Göinge domsaga enbart bestod av ett tingsställe från Röinge i Stoby socken till Hässleholm.
Västra Göinge härad bestod av socknarna Brönnestad, Farstorp, Finja (häri även Tyringe municipalsamhälle), Gumlösa, Häglinge, Hörja, Hässleholm, Ignaberga, Matteröd, Norra Mellby, Norra Rörum, Norra Sandby, Norra Åkarp, Nävlinge, Röke, Stoby, Sörby, Tjörnarp, Vankiva, Verum, Vinslöv, Visseltofta, Vittsjö, Västra Torup och Önnestad. Före 1888 hörde delar av Häglinge socken till Gärds och Frosta härad och delar av Norra Rörum hörde till Västra Göinge härad. Efter 1888 hörde hela Norra Rörums socken till Frosta härad. Hässleholm, som tidigare tillhört Stoby, bildade egen församling den 1 maj 1910. Vid den nya kommunindelningen, som trädde i kraft den 1 januari 1952, övergick Önnestads socken till Östra Göinge domsaga medan Hästveda socken utbröts därifrån och uppgick i Västra Göinge härad. Från och med den 1 januari 1967 införlivades Osby köping och Loshults och Örkeneds landskommuner med Västra Göinge härad och den 1 januari 1969 övergick Tjörnarp till Höörs kommun. Enligt SFS 1966:407 skulle även Perstorps församling överföras från Norra Åsbo domsaga till Västra Göinge härad, men detta inträffade emellertid aldrig.
Västra Göinge häradsrätt övergick den 1 januari 1971 i Hässleholms tingsrätt.
På landsarkivet i Lund finns byordningshandlingar bevarade från 1652 och domböcker från 1683 för Västra Göinge häradsrätt. De äldsta domböckerna torde ha inlevererats till Kristianstads läns landskansli, vars arkiv förstördes vid erövringen av staden 1676.

Källor: Jönsson, N. Bland präster, bönder och gärningsmän. Några glimtar ur Önnestads äldre historia. 1952.
NAD 1996. Topografiregistret.
Landsarkivet i Lund, del 1. 1991
Nationalencyklopedin, band 20. 1996
Nordisk Familjebok, band X. 1909
Rikets indelningar. Statistiska centralbyrån. 1967, 1973.
Svensk författningssamling, SFS. 1949:369, 1950:450, 1966:407, 1973:740.
---------------------------------------------------------
Bilagor:

Nr 1-3. Alfabetisk ortsförteckning rörande syner och övriga extra förrättningar i häradsrättens domböcker, urtima tingsprotokoll och lagfartsprotokoll.
Nr 4. Förteckning över kartor i häradsrättens och ägodelningsrättens arkiv.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Kristianstads län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Västra Göinge härads ägodelningsrätts arkiv (SE/LLA/10077)

Kontroll

Senast ändrad2016-05-10 15:26:58

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter