bild
Volym

[HANDLINGAR]

HJALMAR SANDBERGS SAMLING

Grunddata

ReferenskodSE/E010/NSA_6408-1/A/8
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/rhTGjE9iqqw287Pchf3tc3
ExtraID8
Datering
18771919, u.å.(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNorrköpings stadsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkning"Klubben":
("Klubben" var en sammanslutning av medlemmar med anknytning till teatern
där bl.a. August Strindberg var medlem och Hjalmar Sandberg skattmästare)
Klubbens Handlingar. Häfte, 1881
Matrikel, 1881
Kallelse till Påskfest, 1882
Dagordning möte, u.å.
Tal, 1882
Teateraffischer, 2 st, 1881-1882
Korrespondens, 1877-1918:
Hjalmar Lundgren: 1 brev, 1916-1918
Hjalmar Söderberg: 1 brev, 1896
Albert Bonnier: 1 brev, 1881
G. af Geijerstam: 2 brev, 1897, u.å.
Arthur Hazelius: 2 brev, 1889-1890
Carl G. Laurie: 1 brev, 1894
Hedberg: 2 brev, 1881-1892
Fredrik Vitterlund: 1 brev, 1916
August Strindberg: 9 brev, 1881-1889 (Några av Strindbergsbreven berör den ovan nämnda "Klubben")
C.G. Sandström: 10 brev, 1877, u.å.
Axel Munthe: 1 brev, 1890
Carl Bildt: 1 brev, 1890
Hans Hildebrand: 1 brev, 1890
Hjalmar Mosén: 7 brev, 1882-1897
Johan Jolin: 1 brev, 1879
Alfhild Agrell: 2 brev, 1889-1896
Harald Hjärne: 18 brev, 1890-1916, u.å.
Karl Alfred Melin: 4 brev, 1878-1897
P.H. Scherini: 1 brev, 1883
Oidentifierade: 5 st, 1891-1916
Brevutkast och anteckningar (bl.a. rörande August Strindberg), u.å.
Privata handlingar:
Försäkringsbrev, 1903
Testamente, 1909
Medlemskap i föreningar och sällskap:
Publicistklubben: Årsberättelse 1891, inbjudningar 1879, korrespondens 1888 och 1897
Debattklubben: Inbjudningar, 1889-1898
Sällskapet Heimdall: Inbjudan med program 1889-1890
Fransk-Svenska Sällskapet: Inbjudan 1908
Sveriges Allmänna Konstförening: Kallelse till sammanträde 1888
Sveriges Författareförening: Kallelse till årsstämma u.å.
Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen: Ledamotskap
Handlingar rörande konst:
Inbjudningar, korrespondens med bl.a. Nationalmuseum, Nya Konstnärsgillet, 1883-1896
"Kvinnlig korrespondens", 1879-1919, u.å.:
Inèz Wigert: 37 brev, 1907-1919, u.å.
Julia Beck: 5 brev, 1911
Fran Maria Breyzig Rommel: 4 brev, 1911-1912
Jacobine Ring: 24 brev, 1890-1911
Mathilda Langley(?): 6 brev, 1888-1891, u.å.
"Kvinnlig prenumerant": 1 brev, 1890
Emma Sparre: 1 brev, u.å.
Emma Silfverstolpe: 3 brev, 1890-1891
Wilhelmina Holmboe-Schenström: 1 brev, u.å.
Mathilda Roos: 6 brev, 1888-1891
Laura F.: 2 brev, 1889-1892
Amy Fahlstedt: 2 brev, 1893-1911
Mme Bianca: 1 brev, 1890
P. Ahlberg: 1 brev, u.å.
Octavia Carlén: 1 brev, 1879
Amy Lindström: 1 brev, 1884
Clara Hallén: 1 brev, 1888
Hulda Ryberg: 1 brev, u.å.
Eva Wigström: 4 brev, 1888-1891
Malv. Bråkenhielm: 3 brev, 1891, u.å.
Hilfrid Engblom: 1 brev, 1902
Elisabeth Kuylenstierna: 3 brev, 1896-1897, u.å.
Gurli Åberg: 1 brev, 1880
Anna Norstedt: 3 brev, 1911-1913
Oidentifierade: 7 brev, 1884-1894
Visitkort (i kuvert)
Korrespondens (privat och yrkesrelaterat), :
Oscar Svahn: 1 brev, u.å.
Filip Tammelin: 2 brev, 1888-1889
C.E. Bergstrand: 1 brev, 1888
H. Ring: 1 brev, 1888
O. Norrbohm: 1 brev, 1895
Granberg: 5 brev, 1887-1903, u.å.
Oskar Widman: 2 brev, 1887, u.å.
C.Y. Sahlin: 1 brev, u.å.
O. Sundblad: 3 brev, 1890
Karl Wåhlin: 2 brev, 1894-1896
Frälsningsarmén: 1 brev, 1891
G. af Geijerstam: 1 brev, 1891
Rudolf Lundberg: 1 brev, u.å.
Nordisk Familjebok (redaktionen): 7 brev, 1882-1891
A. Lichtenberg: 1 brev, 1885
Johan Pihlgren: 6 brev, 1878-1897
Paul Strandberg: 1 brev, 1891
N.F. Sander: 1 brev, 1890
Göteborgs Konsförening: 1 brev, 1896
G.E. Hemming: 1 brev, u.å.
P.J. Boëthius: 1 brev, 1891
Herman Sandberg: 2 brev, 1890
Oskar Nykander: 2 brev, 1883-1886
H. Wittrock: 1 brev, 1889
Knut Michaelsson: 1 brev, 1884
Johannes Svanberg: 1 brev, 1892
H. Schück: 3 brev, 1888-1896
A. Noreen: 1 brev, 1883
J. Seligmann: 1 brev, 1888
Carl Sandberg: 2 brev, 1889-1890
Ny Illustrerad Tidning: 1 brev, 1881
Jac. Ahrenberg: 1 brev, 1895
Arvid Ahnfelt: 1 brev, 1885
Carl von Bergh: 1 brev, 1877
Anton Bergh: 1 brev, 1889
Reinhold Geijer: 11 brev, 1884-1916
Fredrik Fehr: 3 brev, 1884-1890
Erland Lagerlöf: 1 brev, 1884
G. Nordenssen(?): 3 brev, 1894-1919
Fredholm: 4 brev, 1888, u.å.
H. Lundgren: 1 brev, u.å.
Hugo von Feilitezen: 2 brev, 1882, u.å.
V. Hugo Wikström: 2 brev, 1881-1882
Helmer Key: 2 brev, 1893
C.R. Nyblom: 2 brev, 1877-1884
P. Staaff: 1 brev, u.å.
Carl och Amy Fahlstedt: 1 brev, 1915
Hjalmar Wallgren: 1 brev, 1916
Aksel Andersson: 1 brev, 1916
Theodor Westrin: 1 brev, 1915
P.A. Geijer: 1 brev, 1915
Eugène Fahlstedt: 1 brev, u.å.
G-M: 1 brev, 1915
Olof Granberg: 2 brev, u.å.
Julius Kronborg: 1 brev, 1915
Pauli: 1 brev, 1916
Ragnar Fleege: 1 brev, 1919
Erik Sundin: 1 brev, 1916
G.E.K.: 1 brev, u.å.
Ludvig Eklund: 1 brev, u.å.
Wittsock: 1 brev, 1888
E. Lidfors (?): 1 brev, 1891
Richard Gustafsson: 1 brev, 1888
Richard Bentz (?): 1 brev, 1916
Fredrik Lund: 1 brev
Otto Lieber: 2 berv 1917
Oidentifierade: 25 st, 1883-1916

Kontroll

Skapad2016-08-31 16:17:55
Senast ändrad2022-09-26 11:48:02

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter