bild
Serie

KARTOR OCH RITNINGAR

Borgerskapets gubbhus

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Kartor / ritningar (16 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
NS 5:1Plan och profil till inredning av tvenne vindsrum vid Borgerskapets gubbhus i kvarteret Kanin Mindre, n:r 8 och 9Odat. 
NS 5:2Situationsplan1905Signerad Gustaf Wickman 14/1 1905. 
NS 5:3-4Terrängkarta över del av kvarteret Yxan1911Signerad Gustaf Wickman 27/6 1911. Tillhör Entreprenadkontoret 21/11 1911. 
NS 5:5Förslag till plantering å västra delen av kvarteret Yxan1909Signerad M. Hammarberg april 1909. 
NS 5:6-15Våningsplaner, fasadritningar och genomskärningOdat. 
NS 5:16-19Våningsplaner, fasadritningar och genomskärningOdat.Blåkopior på n:r 6-15. 
NS 5:20-25Våningsplaner1906, 1932N:r 20-21 signerad John Berlien 23/5 1906, vitkopior. N:r 22-23 signerad V. Bodin 1932, vävritningar. N:r 24-25 handlingar, 1932. 
NS 5:26-30Terrassmur1902-1911N:r 26 signerad Gustaf Wickman 22/7 1902 (vävritning), n:r 27 signerad Gustaf Wickman 4/5 1903 och tillhörande kontrakt 22/6 1903 (vävritning), n:r 28 tillhörande slutkontrakt 31/12 1903 (vävritning), n:r 29 tillhörande kontrakt 23/4 1906 (blåkopia), n:r 30 signerad Gustaf Wickman 27/6 1911 (blåkopia). 
NS 5:31Trappa i terrassmurenOdat. 
NS 5:32-33Järnstaket med inkörsport1907N:r 32 signerad Gustaf Wickman 1907 (vävritning). N:r 33 även en offert från A.B. Ankarsrums bruk 11/4 1907. 
NS 5:34Sektioner för gas-, vatten- och avloppsledningarOdat. 
NS 5:35-38Tomtkartor över kvarteren Graniten, Plankan och Sparren1912N:r 35 signerad P. Halman 8/5 1912. 
NS 5:39-42Tomtindelningskarta över kvarteret GranitenOdat.N:r 39 tillhör beskrivning till tomtindelning 6/10 1923 från Stadsingeniörskontoret till Byggnadsnämnden (vävritning), n:r 40 vävritning, n:r 41 vitkopia, n:r 42 kalkerpapper. 
NS 5:43-45Kvarteret Plankan1923N:r 43 tillhör beskrivning till tomtindelning 6/11 1923 från Stadsingeniörskontoret till Byggnadsnämnden (vävritning), n:r 44 och 45 kartor med höjdkurvor m.m. (vävritning med vitkopia). 
NS 5:46-49Kvarteret Sparren1921Vävritning, 2 vitkopior och ritning å kalkerpapper. Den sistnämnda daterad 12/4 1921. 
NS 5:50GatuprofilerOdat.Högalidsgatan, Lundagatan, Brännkyrkagatan och Gubbshusgatan. 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter