bild
Serie

Korrespondens med fornminnesföreningar och museer samt med utlandet

Gemensamma handlingar

Korrespondensen med svenska fornminnesföreningar och museer överfördes 1977-1978 från serie F I, där den var topografiskt placerad under rubriken ”Minnesvård” till ämbetsarkivet 3, serie F IX. Under 1998 har de äldre handlingarna omordnats och förtecknats under ämbetsarkivet 2. Korrespondensen med utländska museer, institutioner och privatpersoner var tidigare placerad i dossierer, kallade ”Utlandet”, och överfördes under 1980-talet till ämbetsarkivet 3, serie F XII. Sedan början av 1990-talet har handlingarna före 1923 avskilts och nu överförts till ämbetsarkivet 2.
Serien innehåller bl.a. årsberättelser, depositionshandlingar och föremålsförteckningar från fornminnesföreningar och museer. Volymerna 6-7 innehåller dessutom annan korrespondens med institutioner och personer utanför Sverige. Under vissa museer finns föremålsuppgifter, som sammanställts av riksantikvarie O. Montelius och som på 1920-talet tillförts dossiererna från hans arkiv. Efter 1923 se ämbetsarkivet 3, serie F IX a-b och F XII.
Likartade handlingar kan återfinnas bland gemensamma handlingar, serierna E VII, F I (topografiska dossierer), och under Statens historiska museum och Kungl. Myntkabinettet, serierna D IX c och E I.
Anette Brännkärr, juni 1998. S.Ö. rev. juni 1999.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11860 – 1922Blekinge museum, 1899-1906.
Dalarnes fornminnesförening, 1864-1917.
Gotlands fornsal och fornvänner, 1876-1922.
Gästriklands fornminnesförening, 1862-1919.
Hallands fornminnesförening, 1861-1909.
Hallands museiförening, 1887-1912.
Hälsinglands fornminnessällskap, 1860-1920.
Jämtlands läns fornminnesförening, Jämtslöjd samt bestyrelsen för 1911 års utställning av äldre kyrklig konst i Östersund, 1887-1920.
Medelpads fornminnesförening samt Sundsvalls högre allmänna läroverk, 1890-1916.
 
1A1864Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen, årsberättelse. Band i kapsel. 
1B1865Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen, årsberättelse. Band i kapsel. 
21837 – 1922Skåne:
Helsingborgs museum, 1908-1917.
Kristianstads museum samt Tekniska skolans yrkesmuseum, 1869-1921.
Landskrona elementarläroverk, 1875.
Lund, Etnologiska föreningen, 1906-1922.
Lund, Kulturhistorisk förening för södra Skåne och museum, 1886-1922.
Lunds universitets historiska museum och myntkabinett, 1837-1922.
Malmö museum samt Malmö allmänna läroverk, 1869-1921.
Skånska fornminnesföreningen (Föreningen för Skånes fornminnen och historia), 1865-1869.
Trelleborgs samskola samt fornminnessamling, 1913-1915.
Ystads fornminnesförening samt Ystads elementarläroverk, 1873-1917.
 
31851 – 1923Småland:
Kalmar läns fornminnesförening och Kalmar länsmuseum, 1872-1922.
Kalmar högre allmänna läroverk, 1869-1923.
Kalmar stiftsbibliotek, 1869.
Norra Smålands fornminnesförening, Jönköping, 1892-1921.
Föreningen för Smålands fornminnen och kulturhistoria samt Smålands museum, Växjö, 1870-1921.
Västerviks elementarläroverk, 1861-1874.
Stockholm:
Artillerimuseum, 1894.
Naturhistoriska riksmuseum (etnografiska avdelningen) samt Vetenskapsakademien, 1851-1922.
Kungliga husgerådskammaren, 1880-1915.
Nationalmuseum, 1915.
Nordiska muséet, 1874-1922.
 
41863 – 1922Södermanlands länsmuseum, 1917-1919.
Uppland:
Sigtuna fornhem, 1913-1916.
Sydvästra Uplands kulturhistoriska förening, Enköping, 1910-1913.
Upplands fornminnesförening samt Upplands museum, 1867-1912.
Arbetsutskottet för utställningen av äldre kyrklig konst i Uppsala, 1917-1919.
Uppsala universitets museum för fornsaker, 1867-1922.
Vetenskapssocieteten i Uppsala, 1900-1901.
Värmland:
Kristinehamns elementarläroverk samt museum, 1874, 1915.
Värmlands naturhistoriska och fornminnesförening, 1863-1915.
Västerbotten:
Norrbottens museiförening samt jubileumsutställningen i Luleå 1921, 1918-1921.
Skellefteå museum samt Fornminnesföreningen i Skellefteå, 1916-1919.
Umeå museum samt Västerbottens läns fornminnesförening, 1883-1915.
 
51851 – 1923Västergötland:
Borås museum och De sju häradernas kulturhistoriska förening, 1904-1912.
Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening, 1885-1910.
Göteborgs museum, 1872-1920.
Västergötlands fornminnesförening samt Skara museum, 1869-1922.
Västmanland:
Köpings museum, 1916.
Västmanlands fornminnesförening samt Västerås läroverk, 1869-1923.
Ångermanland:
Västernorrlands läns museum, Härnösand, 1908-1909.
Östergötland:
Linköpings stiftsbibliotek Sällskapet Forntida minnen, 1851-1917.
Östergötlands fornminnesförening samt Östergötlands museum, 1864-1917.
 
61832 – 1922Korrespondens med utländska museer med flera:
Utlandet allmänt, 1902-1909.
Belgien, Bryssel, 1869-1882.
Danmark, 1849-1922.
England, 1859-1922.
Estland, 1829, 1905-1927 (bl.a. förteckning över myntfynden från Pernau, inv.nr 24071).
Finland, 1891-1914.
Frankrike, 1855-1914.
Grekland, 1838, 1917.
Grönland, 1880.
Irland, 1852, 1892.
Italien, 1883-1922.
Norge, 1840-1921.
 
71838 – 1922Korrespondens med utländska museer med flera:
Polen, 1905.
Ryssland, 1910.
Schweiz, 1860-1871.
Skottland, 1909.
Tyskland, 1861-1922.
Österrike, 1910-1916.
USA, 1876-1922.
Asien-Nya Kaledonien, 1838, 1896.
Mindre Asien, Turkiet, Larissa, 1902.
Australien, Sydney, 1856.
 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter