Måndag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

Arméns pensionskassa  (1756 – 1937)

Organisation (upphörd)

KategoriÖvriga
Alternativa namn
Arméns familjepensionskassa  (1935 – 1937)
HistorikArméns pensionskassa 1756-1935
Arméns familjepensionskassa 1935-1937
Arméns pensionskassa inrättades 1756 med ändamål att lämna pension åt militära och civila ämbets- och tjänstemän tillhörande armén. Reglemente för kassan utfärdades av Kungl Majt 10 januari 1757. Pensionsutdelningen började 1760. Kassan stod under överseende av armén genom Kungliga Krigsbefälet eller arméns fullmäktige, vilka gemensamt kallades Arméns pensionskassas överstyrelse. Krigsbefälet bestod av alla på stat varande generalspersoner samt chefen och en kapten (ryttmästare) på varje regemente (kår). Arméns fullmäktige bestod av 16 personer, 2 generaler, 6 regementschefer, 8 kaptener (ryttmästare). Fullmäktige sammanträdde i regel vart femte år, krigsbefälet endast för att behandla särskilt viktiga frågor. Vid sammanträdena tillsattes en revisions- och en beredningsavdelning med 9 resp 5 medlemmar. Kassan förvaltades av en direktion bestående av officerare och göromålen sköttes av civila tjänstemän. Direktionen bestod av en ordförande (general eller överste) och ett visst antal direktörer. Kassans tjänstemän omfattade bl a 1 ombudsman, 1 sekreterare, 1 advokatfiskal, 1 revisor och huvudbokhållare och 2 vaktmästare. Kassan förvaltade även ett antal kassor och fonder. År 1935 övertogs förvaltningen av Arméns pensionskassa av Statskontoret. Kassan upphörde detta år och avlöstes av Arméns familjepensionskassa. Den upphörde 1 juli 1937.
Litteratur: Arméns pensions- och änkekassor 1757-1937 (1939).
ReferenskodSE/KrA/1612
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ieEFr0N4rX61p03GjpvwY3

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter