Arméns pensionskassa  (1756 – 1937)

Organisation (upphörd)

KategoriÖvriga
Alternativa namn
Arméns familjepensionskassa  (1935 – 1937)
HistorikArméns pensionskassa 1756-1935
Arméns familjepensionskassa 1935-1937
Arméns pensionskassa inrättades 1756 med ändamål att lämna pension åt militära och civila ämbets- och tjänstemän tillhörande armén. Reglemente för kassan utfärdades av Kungl Majt 10 januari 1757. Pensionsutdelningen började 1760. Kassan stod under överseende av armén genom Kungliga Krigsbefälet eller arméns fullmäktige, vilka gemensamt kallades Arméns pensionskassas överstyrelse. Krigsbefälet bestod av alla på stat varande generalspersoner samt chefen och en kapten (ryttmästare) på varje regemente (kår). Arméns fullmäktige bestod av 16 personer, 2 generaler, 6 regementschefer, 8 kaptener (ryttmästare). Fullmäktige sammanträdde i regel vart femte år, krigsbefälet endast för att behandla särskilt viktiga frågor. Vid sammanträdena tillsattes en revisions- och en beredningsavdelning med 9 resp 5 medlemmar. Kassan förvaltades av en direktion bestående av officerare och göromålen sköttes av civila tjänstemän. Direktionen bestod av en ordförande (general eller överste) och ett visst antal direktörer. Kassans tjänstemän omfattade bl a 1 ombudsman, 1 sekreterare, 1 advokatfiskal, 1 revisor och huvudbokhållare och 2 vaktmästare. Kassan förvaltade även ett antal kassor och fonder. År 1935 övertogs förvaltningen av Arméns pensionskassa av Statskontoret. Kassan upphörde detta år och avlöstes av Arméns familjepensionskassa. Den upphörde 1 juli 1937.
Litteratur: Arméns pensions- och änkekassor 1757-1937 (1939).
ReferenskodSE/KrA/1612
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ieEFr0N4rX61p03GjpvwY3

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter