Flottans pensionskassa  (1642 – 1937)

Organisation (upphörd)

KategoriÖvriga
Alternativa namn
Amiralitets-Armbössan  (1642 – 1681)
Amiralitetskrigsmanskassan  (1682 – 1892)
Flottans pensionskassa  (1892 – 1935)
Marinens familjepensionskassa  (1935 – 1937)
HistorikAmiralitets-Armbössan 1642-1681
Amiralitetskrigsmanskassan 1682-1892
Flottans pensionskassa 1892-1935
Marinens familjepensionskassa 1935-1937
Ändamålet med kassan, enligt det första reglementet av år 1681, var att ge underhåll åt officerare med högst kaptens grad, underofficerare och civila tjänstemän, meniga av alla slag (bl. a. båtsmän, volontärer, timmermän och hantverkare), lotsar och lotsdrängar och i vissa fall även änkor och oförsörjda faderlösa barn. Underhåll kunde delas ut till blesserade i krig, svårt skadade i övrig tjänstgöring samt gamla och orkeslösa.
Kassan stod under överinseende av amiralitetskollegium och dess efterföljare. Från 1791 sköttes kassans angelägenheter av en direktion bestående av statssekreteraren för sjöärendena, tre amiralitetsofficerare och de två överkommissarierna i generalsjömilitiekontoret.
Direktionens sammansättning kom att variera men den kvarstod som enhet till 1937. Enligt nytt reglemente av år 1892 skulle överinseendet över kassan anförtros valda fullmäktige, ordförande och 16 ledamöter. De skulle sammanträda vart femte år, granska och avge berättelse över kassans förvaltning.
Pensionskassan fick sina inkomster från ett stort antal håll (bl a fjärdedelsöres kontributionen, armbössemedlen, arm- och lästpenningarna, centonalen, avancementspenningarna, inskrivningspenningarna, av- och tillträdesavgifterna, en-per-mille-avgifterna, passageraravgifterna, prispenningarna,
bevillningen av ecklesiastikstatens löner, nådårs- och begravningshjälpbesparingarna, lönebesparingarna efter rymmare, vakans- och förslagsliggetidsbesparingarna, ringpenningarna, saköresmedlen och viten, årliga avgifterna, förverkade båtsmanslönerna, pensionsavgifterna,
gratialavgifterna, statsanslag av olika typer, extra inkomster). Kassan inehade även ett antal tomter på Kungl Djurgården i Stockholm.
ReferenskodSE/KrA/1613
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/iuEFr0N4rX61p03GjpvwY3

Nyheter

den 2 februari 2023
Samiskt arkivmaterial från hela Europa i webbportalen Nuohtti
I dag öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digit...


den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


Tidigare nyheter