bild
Serie

Mönstringsrullor, utmönstringsböcker

Stockholms sjömanshus

Olika samtida ryggtitlar, t o m 1800 kallad utmönstringsbok därefter omväxlande mönstrings- bok, utmönstringsbok, förhyrningsbok, Sjömanshusets mönstringsbok, 1834 - 1838 inmönstringsbok, 1835 - 1885 endast årtal på ryggen.
Fr o m 1886 kallad mönstringsbok.
Samtliga volymer inbundna. Innehåll: Fartygens namn och lästetal, befälhavarens namn (ibland hemvist och hyra), underbefäls och besättnings namn, födelseort, ålder, civilstånd, hyra (ibland även utseende) fartygens destination och hemkomst. Fr o m 13 juni 1848 även avmönstring.
Serien avslutad

 Volymer (224 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11749Befälhavare- och fartygsregister 
21750Befälhavare- och fartygsregister 
31751Befälhavare- och fartygsregister 
41752Befälhavare- och fartygsregister 
51753Befälhavare- och fartygsregister 
61754Befälhavare- och fartygsregister 
71755Befälhavare- och fartygsregister 
81756Befälhavare- och fartygsregister 
91757Befälhavare- och fartygsregister 
101758Befälhavare- och fartygsregister 
111759Befälhavare- och fartygsregister 
121760Befälhavare- och fartygsregister 
131761Befälhavare- och fartygsregister 
141762Befälhavare- och fartygsregister 
151763Befälhavare- och fartygsregister 
161764Befälhavare- och fartygsregister 
171765Befälhavare- och fartygsregister 
181766Befälhavare- och fartygsregister 
191767Befälhavare- och fartygsregister 
201768Befälhavare- och fartygsregister 
211769Befälhavare- och fartygsregister 
221770Befälhavare- och fartygsregister 
231771Befälhavare- och fartygsregister 
241772Befälhavare- och fartygsregister 
251773Befälhavare- och fartygsregister 
261774Befälhavare- och fartygsregister 
271775Befälhavare- och fartygsregister 
281776Befälhavare- och fartygsregister 
291777Befälhavare- och fartygsregister 
301778Befälhavare- och fartygsregister 
311779Befälhavare- och fartygsregister 
321780Befälhavare- och fartygsregister 
331781Befälhavareregister 
341782Befälhavareregister 
351783Befälhavareregister 
361784Befälhavareregister 
371785Befälhavareregister 
381786Befälhavareregister 
391787Befälhavareregister 
401788Befälhavareregister 
411789Befälhavareregister 
421789Befälhavareregister Utmönstringsbok för utländska skeppare. 
431790Befälhavareregister 
441790Befälhavareregister Utmönstringsbok för utländska skeppare. 
451791Befälhavare- och fartygsregister 
461792Befälhavareregister 
471793Befälhavareregister 
481794Befälhavareregister 
491795Befälhavareregister 
501796Befälhavareregister 
511797Befälhavareregister 
521798Befälhavareregister 
531799Befälhavareregister 
541800Befälhavareregister 
551801Befälhavareregister 
561802Befälhavareregister 
571803Befälhavareregister 
581804Befälhavareregister 
591805Befälhavareregister 
601806Befälhavareregister 
611807Befälhavareregister 
621808Befälhavareregister 
631809Befälhavareregister 
641810Befälhavareregister 
651811Befälhavareregister 
661812Befälhavareregister 
671813Befälhavareregister 
681814Befälhavareregister 
691815Befälhavareregister 
701816Befälhavareregister 
711817Befälhavareregister 
721818Befälhavareregister 
731819Befälhavareregister 
741820Befälhavareregister 
751821Befälhavareregister 
761822Befälhavareregister 
771823Befälhavareregister 
781824Befälhavareregister 
791825Befälhavareregister 
801826Befälhavareregister 
811827Befälhavareregister 
821828Befälhavareregister 
831829Befälhavareregister 
841830Befälhavareregister 
851831Befälhavareregister 
861832Befälhavareregister 
871833Befälhavareregister 
881834Befälhavareregister 
891835Befälhavareregister 
901836Befälhavareregister 
911837Befälhavareregister 
921838Befälhavareregister 
931839Befälhavareregister 
941840Befälhavareregister Bilagt sid 459 en tidningsartikel från Stockholms Dagblad den 6 juni 1890, samt en avskrift av densamma, rörande briggen Oscars expedition, startad den 26 oktober 1840, kallad "Oxehufvudska expeditionen". 
951841Befälhavareregister 
961842Befälhavareregister 
971843Befälhavareregister 
981844Befälhavareregister 
991845Befälhavareregister 
1001846Befälhavareregister 
1011847Befälhavareregister 
1021848Befälhavareregister Fr o m den 8 juni 1848 tryckt formulär innehållande följande rubriker: (på- eller av-) mönstring, (fartygets namn), läster, hemma i, huvudredare, år, månad, dato (för mönstringen), befattning och namn, ålder, födelseort, hemort, gift eller ogift, klass och borgare i, inskriven, farit senast med, avlagd ed, Kronoutskylder, hyresavgift, hyra för månad, anmärkningar under resan, befälhavarens vitsord vid avmönstringen. 
1031849Befälhavareregister 
1041850Befälhavareregister 
1051851Befälhavareregister 
1061852Befälhavareregister 
1071853Befälhavareregister 
1081854Befälhavareregister 
1091855Befälhavareregister 
1101856Befälhavareregister 
1111857Befälhavareregister 
1121858Befälhavareregister 
1131859Befälhavareregister 
1141860Befälhavareregister 
1151861Befälhavareregister 
1161862Befälhavareregister 
1171863Befälhavareregister 
1181864Befälhavareregister 
1191865Befälhavareregister 
1201866Befälhavareregister 
1211867Befälhavareregister 
1221868Befälhavareregister 
1231869Befälhavareregister Smärre ändringar i formuläret. Rubrik"klass och borgare" ändrad till "examen", "kronoutskylder" till "dagbok". 
1241870Befälhavareregister. Ytterliggare ändringar i formuläret. Rubriken "ålder" ändrad till "födelseår", "hemort" till "kyrkoskrivningsort", "inskriven" till två rubriker "inskriven vid Sjömanshuset i" samt "nummer i inskrivningsregistret", "klass och borgare i" till "klass". Rubrikerna "kronoutskylder" (dagbok) och "befälhavarens vitsord" uteslutna. 
1251871Befälhavareregister. Fr o m 1871 nytt formulär: Mönstring av besättningen å --- om --- nyläster, hemma i --- under Sjömanshuset i --- Huvudredare --- Lästavgift erlagd med --- R:dr --- öre. Formuläret upptar följande huvudrubtiker: Föränd-
ringar av besättningen under kontraktstiden (påmönstrad, avgången), tillnamn och förnamn å de personer som utgöra besättningen, födelseår, födelseort, kyrkoskrivningsort, inskriven vid Sjömanshuset i, nummer i inskrivningsregistret, gift eller ogift, befattning ombord, avlöning eller hyra för månad eller resa, tjänstgörings- tid ombord, hyresavgift till Sjömanshuset, befälhavarens vitsord, om envar av den övriga besättningen.
 
1261872Befälhavareregister 
1271873Befälhavareregister 
1281874Befälhavareregister 
1291875Befälhavareregister 
1301876Befälhavareregister Fr o m 1876 är rullor insända till Stockholms
sjömanshus från främmande sjömanshus inbundna sist i volymerna.
 
1311877Befälhavareregister 
1321878Befälhavareregister 
1331879Befälhavareregister 
1341880Befälhavareregister 
1351881Befälhavareregister 
1361882Befälhavareregister 
1371883Befälhavareregister 
1381884Befälhavareregister 
1391885Befälhavareregister 
1401886Befälhavareregister 
1411887Befälhavare- och fartygsregister 
1421888Befälhavare- och fartygsregister 
1431889Befälhavare- och fartygsregister 
1441890Befälhavare- och fartygsregister 
1451891Befälhavare- och fartygsregister 
1461892Befälhavare- och fartygsregister 
1471893Befälhavare- och fartygsregister 
1481894Befälhavare- och fartygsregister 
1491895Befälhavare- och fartygsregister 
1501896Befälhavare- och fartygsregister
Fr o m 1896 nytt formulär: Mönstring av besättningen å --- om --- ton, hemmahörande i --- och infört i fartygsregistret under N:o ---. Fartygets redare: ---. Fartygets sjömansrulla utfärdas att gälla för ---. Tillkomna rubriker: "Förhyrd för (viss resa eller tid etc. enligt motboken)". "Jarvatten", "behörighetsbevis".
 
1511897Befälhavare- och fartygsregister. 
1521898Befälhavare- och fartygsregister. 
1531899Befälhavare- och fartygsregister. 
1541900Befälhavare- och fartygsregister. 
1551901Befälhavare- och fartygsregister. 
1561902Befälhavare- och fartygsregister. 
1571903Befälhavare- och fartygsregister. 
1581904Befälhavare- och fartygsregister. 
1591905Befälhavare- och fartygsregister. 
1601906Befälhavare- och fartygsregister. 
1611907Befälhavare- och fartygsregister. 
1621908Befälhavare- och fartygsregister. 
1631909Befälhavare- och fartygsregister. 
1641910Befälhavare- och fartygsregister. 
1651911Befälhavare- och fartygsregister. 
1661912Befälhavare- och fartygsregister. 
1671913Befälhavare- och fartygsregister. 
1681914Befälhavare- och fartygsregister. 
1691915Endast fartygsregister 
1701916Endast fartygsregister 
1711917Endast fartygsregister 
1721918Endast fartygsregister 
1731919Endast fartygsregister 
1741920Endast fartygsregister 
1751921Endast fartygsregister 
1761922Endast fartygsregister 
1771923Endast fartygsregister 
1781924Endast fartygsregister 
1791925Endast fartygsregister 
1801926Endast fartygsregister 
1811927Endast fartygsregister 
1821928Endast fartygsregister 
1831929Endast fartygsregister 
1841930Endast fartygsregister 
1851931Endast fartygsregister 
1861932Endast fartygsregister 
1871933Endast fartygsregister 
1881934Endast fartygsregister 
1891935Endast fartygsregister 
1901936Endast fartygsregister 
1911937Endast fartygsregister 
1921938Endast fartygsregister 
1931939Endast fartygsregister 
1941940Endast fartygsregister 
1951941Endast fartygsregister 
1961942Endast fartygsregister 
1971943Endast fartygsregister 
1981944Fartygsregister 
1991945Fartygsregister 
200-011946Fartygsregister 
202-031947Fartygsregister 
204-051948Fartygsregister 
206-071949Fartygsregister 
2081950Fartygsregister Volymer märkt med sid 1-600 
2091950Fartygsregister Volymer märkt med sid 601-1247 
2101951Fartygsregister Volymer märkt med sid 1-600 
2111951Fartygsregister Volymer märkt med sid 601-1200 
212-131952Fartygsregister 
214-151953Fartygsregister 
2161954Fartygsregister Volymer märkt med sid 1-500 
2171954Fartygsregister Volymer märkt med sid 501-1100 
2181955Fartygsregister Volymer märkt med sid 1-500 
2191955Fartygsregister Volymer märkt med sid 501-1000 
2201956Fartygsregister Volymer märkt med sid 1-500 
2211956Fartygsregister Volymer märkt med sid 501-966 
2221957Fartygsregister Volymer märkt med sid 1-496 
2231957Fartygsregister Volymer märkt med sid 501-921 
2241958Fartygsregister Volymer märkt med sid 1-497 
2251958Fartygsregister Volymer märkt med sid 501-996 
2261959Fartygsregister Volymer märkt med sid 1-400 
2271959Fartygsregister Volymer märkt med sid 401-900 
2281960Fartygsregister Volymer märkt med sid 1-500 
2291960Fartygsregister Volymer märkt med sid 501-950 
230-311961Fartygsregister 

Nyheter


den 12 september 2022
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen på Riksarkivets webbplats h...


Tidigare nyheter