bild
Serie

Carl Gustaf Tessin

Ericsbergsarkivet

Se även Tessinska samlingen och Börstorpssamlingen.

Originalbrev till Carl Hårleman i Autografsamlingen: Tessin.

Obs! Huvuddelen av brev till Carl Gustaf Tessin ingår i autografsamlingen. Brev till Tessin finnes dessutom i Tessinska samlingen och Börtorpssamlingen samt i Stafsundsarkivets och Sjöholmsarkivets autografsamlingar.

 Volymer (14 st)

ReferenskodAnmärkning 
1- Koncept till brev och PM 1723-1769
- Koncept till odaterade skrivelser och utkast
- Testamentariska dispositioner
- Tal, "contes", m.m.
 
2- Resedagbok 1717-1718. Resa i Italien. Med teckningar.
- Tillfällighetsdikter. Delvis egenhändiga.
- Inventarieförteckningar. Egenhändiga.
- Arkivförteckning. Egenhändig.
- Bokkatalog
- "Försök hur svenska språket passar sig till -- sten-stylen" 1750. Avskrift.
 
3- Skrivelser från myndigheter och institutioner
- Skrivelser från obestämda
 
4Brev från Nikodemus Tessin d.y. 1714-1726. Jämte PM och instruktioner under Tessins resor. 
5Brev från Ulrika Lovisa Tessin, f. Sparre. 1725-1744. 
6Brev från Ulrika Lovisa Tessin, f. Sparre. 1745-1767, u.å. 
7Brev från Fredrik Sparre 1745-1764 
8Brev från Fredrik Sparre 1765-1769 
9- Brev från Ulrika Maria Sparre, f. Tessin, 1716-1762
- Brev från Hedvig Charlotta Tessin 1716-1736
 
10Brev från konsul Pierre Balguerie 1720-1759 (184). Några av breven äro till Nikodemus Tessin d.y. 
11- Historiska aktstycken Gustaf I - Adolf Fredrik. Samlade av C.G. Tessin och delvis försedda med anteckningar av honom.
- Handlingar angående hertigen av Holstein. 1671, 1722-1723
- Konceptprotokoll: Sekreta kommissionen 1724. C.G. Tessin förde protokollet.
- Äktenskapskontrakt och förteckning på juveler för Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika 1744
- PM angående den rättsliga ställningen hos en främmande legations betjänt. Oundertecknad och odaterad med anteckningar av Tessin. Torde ha samband med Springeraffären. 1747
- Handlingar angående utländska konstnärer 1693-1700, 1726-1740. Innehåller bland annat koncept av Tessin, brev till Nikodemus Tessin och C.G. Tessin från utländska konstnärer samt handlingar rörande de utländska konstnärernas slottsarbete.
- Handlingar angående kungliga och andra gravar 1692-1746. Innehåller bland annat räkenskaper vid begravningen av Ulrika Eleonora d.ä. och Carl XII, handlingar angående gravarna i Riddarholmskyrkan och angående gravöppningarna 1744 (Gustaf II Adolf) och 1746 (Katarina Jagellonica).
- Handlingar angående adelskaps förvärvande
- Genealogier
 
12Minnen och anteckningar av C.G. Tessin 1748-1769. Avskrifter ur Tessins dagbok gjorda av Fredrik Sparre. 
13Historiska manuskript (avskrifter) från Svante Sture till Adolf Fredrik. Kronologiskt ordnade avskrifter ur arkiv tillhörande ätterna Gyllenstierna, Posse, Oxenstierna, Sack och Stake. 
14- C. Hårlemans resa till Holland och Frankrike 1721-1725. Redogörelse av P. Walrave.
- Instruktion för prins Gustafs guvernör 1747.
- "Manque de Politique" 1757. Rör Fredrik II av Preussen och 1757 års krig.
- Anteckningar om Stockholm med omgivningar.
- Reflexioner av Tessin vid nattvardsgångar 1758-1769.
- Anteckningar om "Dames etrangères"
- "Barncomedien i Stockholm 1706". Planritning med påskrift av Tessin.
- Diverse ritningar. Mest planritningar till byggnader.
- Personalia och äreminnen över C.G. Tessin 1770.
 

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter