bild
Serie

Ritningar över fastigheter 1884-1990

AB Familjebostäder

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Serien är alfabetiskt sorterad efter fastigheternas namn.

Sekretess förekommer för vissa fastigheter, men samtliga fastigheter bör sekretessprövas före utlämning.

Volym J 1:255 förvaras i klimatarkivet och måste beställas fram senast ett dygn i förväg.

Materialet har till stora delar inte gåtts igenom efter leverans till Stockholms stadsarkiv, och kan vara ihopblandat under kategorierna arkiv, konstruktion, el och tele samt vvs.
- Ventilation, värme, sanitet har genomgående förkortats till vvs.

Luckor i serierna är ej angivna i volymanmärkningarna.

Längre hänvisningar finns som bilagor till den analoga arkivförteckningen.
- Med den analoga förteckningen avses pappersförteckningen.

Några fastigheter saknar volymnummer, då ritningarna återfinns i andra volymer eller inte förvaras på Stockholms stadsarkiv. För hänvisningar, se respektive bilaga till den analoga förteckningen.
Torparen 3, bilaga 15.
Torparen 5, bilaga 16.
Torparen 7, bilaga 17.
Torparen 9, bilaga 18.
Oxögat 10, bilaga 19.
Oxögat 11, bilaga 20.
Valkyrian 19, bilaga 21.

När Familjebostäders ritningar levererades 2017 saknades:
Bananen 11.
Grundläggaren 8.
Tvättkorgen 2, se bilaga 22.

 Volymer (255 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Alviken 2. Arkitekt- och konstruktions-ritningar. 
2Arninge 1. Arkitekt-ritningar. 
3Astraea 9. Konstruktions-ritningar. 
4Basaren 1. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
5Bergsryggen 22. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
6Bergsudden 11. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
7Bergsudden 12. El och tele-ritningar. 
8Björkfaneret 2. Arkitekt-ritningar. 
9Björkfaneret 2. Konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
10Björkfaneret 3. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
11Björkfaneret 4. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
12Bonden Mindre 17. Arkitekt-ritningar. 
13Bondetorpet 32. Arkitekt-, el och tele-ritningar. 
14Brandstationen 1. Arkitekt-ritningar. 
15Brandstationen 1. Konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
16Brandstationen 2. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
17Brodösen 5. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
18Brommö 3. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
19Bulten 11. Arkitekt-ritningar. 
20Bulten 20. Arkitekt-, vvs-ritningar. 
21Bulten 21. Arkitekt-ritningar.
Situationsplanen (ritning 00:01 a) återfinns i volym J 1: 172, Skruven 13.
 
22Bulten 22. Arkitekt-ritningar.
Situationsplanen (ritning 00:01 a) återfinns i volym J 1: 172, Skruven 13.
 
23Bäverskinnet 2. Konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
24Cecilia 1. Arkitekt- och vvs-ritningar. 
25Dagakarlen 27. Arkitekt-ritningar. 
26Dagakarlen 28. Arkitekt-ritningar. 
27Dagakarlen 39. Arkitekt-ritningar. 
28Drottninghuset 5. Arkitekt-ritningar. 
29Dykärret 22. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
30Dykärret 22. Konstruktions-ritningar. 
31Dykärret 23. Arkitekt-ritningar. 
32Dykärret Mindre 9. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
33Flundran 1. Arkitekt-, el och tele-ritningar. 
34Framtiden 3. Arkitekt-, el och tele-ritningar. 
35Framtiden 4. Arkitekt-, el och tele-ritningar. 
36Fyrtornet 1. Arkitekt-ritningar. 
37Fyrtornet 1. Konstruktions-ritningar. 
38Fyrtornet 1. El och tele-, vvs-ritningar. 
39Fältmarskalken 2. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
40Färdknäppen 2. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
41Gammelsmedjan 1. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
42Gammelsmedjan 2. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
43Glasmålningen 2. Vvs-ritningar. 
44Grinden 20. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar.

Volymen omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 18 kapitlet 8 §).
 
45Grinden 20. Konstruktions-ritningar.

Volymen omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 18 kapitlet 8 §).
 
46Gröndal 1:12. Arkitekt-ritningar. 
47Gröndal 1:15. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
48Halvmilen 6. Arkitekt-ritningar. 
49Halvmilen 7. Arkitekt-ritningar. 
50Havskatten 2. Arkitekt-ritningar. 
51Havssvalget 19. Arkitekt-, el och tele-ritningar. 
52Hemkvarnen 1. Arkitekt-ritningar. 
53Hemmarö 13. Arkitekt-, el och tele-ritningar. 
54Herden 5. Arkitekt-ritningar. 
55Herden 8. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
56Hingsten 18. Arkitekt-, konstruktion-, vvs-ritningar. 
57Humlan 5. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
58Huvudkudden 1. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
59Huvudkudden 2. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
60Hälsokällan 9. Arkitekt- och konstruktions-ritningar. 
61Härolden 47. Arkitekt- och konstruktions-ritningar. 
62Högaffeln 3. Arkitekt-, konstruktion-, vvs-ritningar. 
63Högaffeln 4. Arkitekt-, konstruktion-, vvs-ritningar. 
64Islandet 16. Vvs-ritningar. 
65Islandet 19. Arkitekt- och konstruktions-ritningar. 
66Jakten 4. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
67Jägaren 33. Konstruktions-ritningar. 
68Järnstämpeln 5. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
69Kastanjen 9. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
70Kikaren 15. Konstruktions-ritningar. 
71Knypplerskan 3. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
72Kopparn 8. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar.
Tomtkartor förvaras på Fastighetskontoret, i kvarteret Kopparn 7.
 
73Kopparn 8. Konstruktions-ritningar. 
74Kopparn 9. Arkitekt-ritningar.
1913.
Tomtkartor förvaras på Fastighetskontoret, i kvarteret Kopparn 7.
 
75Kopparn 9. Arkitekt-ritningar.
1914, 1929, 1930, 1941.
Tomtkartor förvaras på Fastighetskontoret, i kvarteret Kopparn 7.
 
76Kopparn 9. Konstruktions-ritningar. 
77Kopparn 9. El och tele-, vvs-ritningar. 
78Kopparn 10. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar.
Tomtkartor förvaras på Fastighetskontoret, i kvarteret Kopparn 7.
 
79Kopplet 2. Arkitekt-ritningar. 
80Kopplet 2. Konstruktions-ritningar. 
81Kopplet 2. El och tele-, vvs-ritningar. 
82Krejaren 2. Konstruktions-ritningar.

Volymen omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 18 kapitlet 8 §).
 
83Krejaren 18. Arkitekt-ritningar. 
84Krejaren 19. Arkitekt-, konstruktion-, vvs-ritningar.

Volymen omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 15 kapitlet 1 § samt OSL 18 kapitlet 8 §).
 
85Kritan 2. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar.

Arkitekt-ritningar förvaras även på Fastighetskontoret, se bilaga 1 i den analoga förteckningen.
 
86Kritan 3. Konstruktions-ritningar.

Arkitekt-ritningar,
- situationsplan över föreslaget reservatområde på en ö
- omärkt tomtkarta,
förvaras på Fastighetskontoret, i kvarteret Bondesonen Större 22.
 
87Kritan 5. Konstruktions-ritningar.

Arkitekt-ritningar,
- situationsplan över föreslaget reservatområde på en ö
- omärkt tomtkarta,
förvaras på Fastighetskontoret, i kvarteret Bondesonen Större 22.
 
88Kroken 2. Arkitekt- och konstruktions-ritningar. 
89Kroken 3. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-ritningar. 
90Kroken 4. Arkitekt- och konstruktions-ritningar. 
91Kroken 11. Arkitekt-ritningar. 
92Kroken 23. Arkitekt-ritningar. 
93Kvarnberget 6. Arkitekt-ritningar.
A 30:01 F - A 33:43 F.
A 30:11, A 30:13 samt en perspektivbild på Folkets hus i Rinkeby återfinns i volym J 1:255 som förvaras i Klimatarkivet.
 
94Kvarnberget 6. Arkitekt-ritningar.
A 34:01 G - A 71:01 F.
 
95Kvarnberget 6. Konstruktions-ritningar.
B 1, K 14:01 G - K 31:27 G.
 
96Kvarnberget 6. Konstruktions-ritningar.
K 31:31 F - K 31:565 A.
 
97Kvarnskruven 1. Arkitekt-ritningar. 
98Kyrkbyn 8: Arkitekt-, konstruktion-, vvs-ritningar. 
99Kättingen 24. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-ritningar. 
100Lagmanstinget 4. Arkitekt-, konstruktion-, vvs-ritningar.
Innehåller även handlingar rörande bygglov för Göteborgs- och Stockholmshuset.
 
101Lammet 7. Arkitekt- och vvs-ritningar. 
102Lammet 8. Arkitekt- och vvs-ritningar. 
103Lammet 9. Arkitekt- och vvs-ritningar. 
104Lammet 16. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
105Lammet 17. Arkitekt- och vvs-ritningar. 
106Landstinget 2. Konstruktions-ritningar. 
107Lantarbetaren 13. Arkitekt- och konstruktions-ritningar. 
108Lantarbetaren 13. El och tele-, vvs-ritningar. 
109Lappskon Mindre 2. Arkitekt-ritningar. 
110Lavetten 9. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-ritningar. 
111Limkakan 4. Arkitekt-ritningar. 
112Limkakan 4. Konstruktions-ritningar. 
113Limkakan 4. El och tele-ritningar. 
114Limkakan 4. Vvs-ritningar.
1962-1963.
 
115Limkakan 4. Vvs-ritningar.
1974-1975.
 
116Lispundet 1. Arkitekt-ritningar. 
117Lispundet 2. Arkitekt-ritningar. 
118Länsmannen 1. Arkitekt-ritningar. 
119Länsmannen 1. Konstruktions-ritningar.
19:1 C - 29:19 A.
 
120Länsmannen 1. Konstruktions-ritningar.
29:20 A - K 99:2.
1-0106-015-2 A.
1-0106-019-2 A.
16.9794:1.
 
121Länsmannen 1. El och tele-, vvs-ritningar. 
122Länstolen 1. El och tele-ritningar. 
123Masoniten 3. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
124Matsalen 2. Arkitekt-ritningar. 
125Metspöet 15. El och tele-, vvs-ritningar. 
126Midgård 27. Arkitekt- och konstruktions-ritningar. 
127Modellvillan 2. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
128Modellvillan 3. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
129Modellvillan 4. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
130Modellvillan 5. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
131Modellvillan 6. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
132Modellvillan 7. El och tele-, vvs-ritningar. 
133Monumentet 25. Arkitekt-ritningar. 
134Monumentet 25. Konstruktion- och vvs-ritningar. 
135Morellträdet 14. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
136Morellträdet 20. Konstruktions-ritningar.
K 3:1 A - K 4:402.
 
137Morellträdet 20. Konstruktions-ritningar.
K 5:1 - K 7:5 B.
 
138Morellträdet 20. El och tele-, vvs-ritningar. 
139Målaren 2. Arkitekt- och konstruktions-ritningar. 
140Nederland 18. Arkitekt-, konstruktion-, vvs-ritningar. 
141Nederland 19. Arkitekt-ritningar. 
142Näktergalen 6. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-ritningar. 
143Närke 4. Arkitekt-, el och tele-ritningar. 
144Oldmästaren 19. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar.

El och tele-, vvs-ritningar förvaras även på Fastighetskontoret, se bilaga 2 i den analoga förteckningen.
 
145Oldmästaren 19. Konstruktions-ritningar. 
146Oldmästaren 19.
Trädgårdsanläggningsentreprenad, pensionärshem Nockebyhov, 1-etappen, med förteckning över växter.
 
147Ordensgillet 1. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar.

Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar finns även i volym J 1:144; Konstruktions-ritningar finns även i volym J 1:145,
se bilaga 3 i den analoga förteckningen.
 
148Ordenskapitlet 8. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar.

Arkitekt-ritningar finns även i volymerna J 1:144 och J 1:147; Konstruktions-ritningar finns även i volym J 1:145;
El och tele-, vvs-ritningar finns även i volym J 1:144,
se bilaga 4 i den analoga förteckningen.
 
149Ormen Större 1. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
150Ormsaltaren 8. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-ritningar.

Arkitekt- el och tele-ritningar förvaras även på Fastighetskontoret, se bilaga 5 i den analoga förteckningen.
 
151Oron 11. Arkitekt-ritningar. 
152Oxögat 3. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-ritningar. 
153Pelarbacken Större 31. Arkitekt-ritningar. 
154Prismat 3. Arkitekt-, konstruktion-, vvs-ritningar. 
155Pälskragen 1. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
156Pälskragen 1. Konstruktions-ritningar. 
157Ratten 6. Vvs-ritningar. 
158Roddaren 13. Arkitekt-ritningar.
A 1 C - A 320:170 H.
 
159Roddaren 13.
Arkitekt-ritningar, A 320:201 H - A 323:104 B.
El och tele-ritningar.
 
160Rumormästaren 5. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar.

Arkitekt-ritningar finns även i volymerna J 1:144 och J 1:147; Konstruktions-ritningar finns även i volymerna J 1:145 och J 1:147;
El och tele-, vvs-ritningar finns även i volym J 1:144,
se bilaga 6 i den analoga förteckningen.
 
161Råmärket 4. Konstruktions-ritningar. 
162Råttan 10. Arkitekt-ritningar. 
163Råttan 10. Konstruktions-ritningar, osorterade. 
164Råttan 10. Konstruktions-ritningar, osorterade. 
165Råttan 10. Arkitekt- och konstruktions-ritningar, osorterade skisspapper. 
166Råttan 10. Arkitekt- och konstruktions-ritningar, osorterade skisspapper. 
167Råttan 10. Arkitekt- och konstruktions-ritningar, osorterade skisspapper. 
168Råttan 10. El och tele-, vvs-ritningar. 
169Sigrid 12. Konstruktions-ritningar. 
170Sjökatten 20. Arkitekt-ritningar. 
171Skruven 2. Arkitekt- och vvs-ritningar. 
172Skruven 13. Arkitekt-ritningar. 
173Skytten 3. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
174Skytten 3. Konstruktions-ritningar.
A 1 - B 10, 1909-1910.
 
175Skytten 3. Konstruktions-ritningar.
C 1 - C 16, 1909-1910.
 
176Skytten 3. Konstruktions-ritningar.
1909-1910, D 1- F 19.
1957, 100 32-11--100 32-15.
 
177Skördemannen 6. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
178Slåtterkarlen 8. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
179Slåtterkarlen 10. Arkitekt-, konstruktion-, vvs-ritningar.

Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar finns även i volym
J 1:178, se bilaga 7 i den analoga förteckningen.
 
180Slåtterkarlen 16. Arkitekt-ritningar.

Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar finns även i volym
J 1:178, se bilaga 8 i den analoga förteckningen.
 
181Släggan 9. El och tele-ritningar. 
182Smörtinan 2. El och tele-ritningar. 
183Sockenstämman 4. Arkitekt-ritningar. 
184Stopet 6. El och tele-ritningar. 
185Stora Essingen 1:78. Arkitekt-ritningar. 
186Stormyrtösen 2. Arkitekt-ritningar. 
187Stormyrtösen 2. Konstruktions-ritningar. 
188Stormyrtösen 2. El och tele-, vvs-ritningar. 
189Stören 19. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
190Stöveln 4. Arkitekt-ritningar. 
191Säterjäntan 1. El och tele-ritningar. 
192Tisslinge 7. Arkitekt-ritningar. 
193Torkan 21. Arkitekt-ritningar. 
194Torparen 2. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
195Torparen 4. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar.

Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar finns även i volym J 1:194, se bilaga 9 i den analoga förteckningen.
 
196Torparen 6. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar.

Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar finns även i volym J 1:194, se bilaga 10 i den analoga förteckningen.
 
197Torparen 8. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar.

Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar finns även i volym J 1:194 ,se bilaga 11 i den analoga förteckningen.
 
198Trossen 12. El och tele-ritningar. 
199Tröskverket 1. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-ritningar.

Arkitekt- och konstruktions-ritningar finns även i volym J 1:41, se bilaga 12 i den analoga förteckningen.
 
200Tröskverket 1. Vvs-ritningar.

Vvs-ritningar finns även i volym J 1:41, se bilaga 12 i den analoga förteckningen.
 
201Tuben 7. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar. 
202Ulvskogen 2. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-ritningar. 
203Ulvskogen 3. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar.

Ritningar angående anordning av askrum i källaren, löpnummer 1 -- 1951-04-12, 1951-04-13, återfinns i volym J 1:202, Ulvskogen 2.
 
204Uppbådet 1. Arkitekt-ritningar.
A 2:1 D - A 4:22.
 
205Uppbådet 1. Arkitekt-ritningar.
A 4:31 - A 4:75.
 
206Uppbådet 1. El och tele-ritningar.
E 3:01 - E 4:152 D.
 
207Uppbådet 1. El och tele-ritningar.
E 4:211 A - H 4:701 A.
 
208Uppbådet 1. Vvs-ritningar.
V 3:01 A - V 4:322 D.
 
209Uppbådet 1. Vvs-ritningar.
V 4:331 - V 8:402.
Bilaga 58:01, 58:02.
 
210Urvädersklippan Större 20. Arkitekt-ritningar.

Ritningar förvaras även på Trafikkontoret, arkivet för trafikkontoret och Exploateringskontoret, se bilaga 13 i den analoga förteckningen.
 
211Vattenfågeln 12. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-ritningar. 
212Vattumannen 22. El och tele-, vvs-ritningar. 
213Vildanden 1. El och tele-ritningar. 
214Vildsvinet 18. Vvs-ritningar. 
215Vildsvinet 24. El och tele-ritningar. 
216Vinkelspegeln 2. Arkitekt-ritningar. 
217Väktaren 15. Konstruktions-ritningar. 
218Väktaren 37. Arkitekt-ritningar.
1903, 1947, 1951, 1955.
 
219Väktaren 37. Arkitekt-ritningar.
1959-1960.
Innehåller även korrespondens med mera.
 
220Väktaren 37. Arkitekt-ritningar.
1971, löpnummer 3, 6.
1971/1972, A 1 B - A 8.
 
221Väktaren 37. Arkitekt-ritningar.
1971-1973, AH 1 B - AH 14 A.
1972-1974, 31:52 A - 41:54 A.
 
222Väktaren 37. Arkitekt-ritningar.
1972-1974, 45:51 A - 79:55.
 
223Väktaren 37. Arkitekt-ritningar.
1972-1974, 99:51 - 99:80.
 
224Väktaren 37. Arkitekt-ritningar.
1975, 1976 (med skriftlig rumsbeskrivning med mera) samt odaterat.
 
225Väktaren 37. Konstruktions-ritningar.
1949, 1951, 1952, 1953, 1955.
 
226Väktaren 37. Konstruktions-ritningar.
1971, löpnummer 1-2.
1971/1972, G 3 - K 51.
 
227Väktaren 37. Konstruktions-ritningar.
1972/1973, 21:51 - 26:8 B.
 
228Väktaren 37. Konstruktions-ritningar.
1972/1973, 27:1 - 28:1 A.
 
229Väktaren 37. Konstruktions-ritningar.
1972/1973, 29:1 E - 29:13 B.
 
230Väktaren 37. Konstruktions-ritningar.
1972/1973, 29:15 A - 29:41.
 
231Väktaren 37. Konstruktions-ritningar.
1972/1973, 29:101 D - 29:602 A.
 
232Väktaren 37. Konstruktions-ritningar.
1972/1973, 31:51 - 99:14.
 
233Väktaren 37. El och tele-ritningar. 
234Välgången 1. Arkitekt-ritningar. 
235Välgången 1. Konstruktions-ritningar.
J 1:235:1-8 återfinns i volym J 1:255 som förvaras i Klimatarkivet.
 
236Välgången 1. El och tele-ritningar. 
237Välgången 1. Vvs-ritningar. 
238Västergötland 19. Arkitekt-, el och tele-ritningar. 
239Väverskan 8. Arkitekt-ritningar. 
240Väverskan 8. Konstruktion-, el och tele-ritningar. 
241Väverskan 8. Vvs-ritningar. 
242Växthuset 2. Arkitekt-ritningar. 
243Växthuset 2. Konstruktions-ritningar. 
244Växthuset 2. El och tele-, vvs-ritningar. 
245Åkermannen 31. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar.
Innehåller en skriftlig arbetsbeskrivning rörande konstruktionen.
Innehåller även en lista över hyresgäster, lägenheternas storlek med mera innan ombyggnationen.
 
246Åkermannen 32. Arkitekt-, el och tele-ritningar.
Innehåller även en lista över hyresgäster, lägenheternas storlek med mera innan ombyggnationen.
 
247Åkermannen 36. Arkitekt-ritningar.
Innehåller även en lista över hyresgäster, lägenheternas storlek med mera innan ombyggnationen.
 
248Åkermannen 38. Arkitekt-ritningar. 
249Åkermannen 40. El och tele-ritningar. 
250Åkermannen 41. Arkitekt-, konstruktion-, el och tele-, vvs-ritningar.
Innehåller även ett skriftligt förslag till ombyggnation med mera.
 
251Åkermannen 42. Arkitekt-, el och tele-ritningar. 
252Åkermannen 43. Arkitekt-, el och tele-, vvs-ritningar. 
253Åkermannen 44. Arkitekt-, el och tele-ritningar.
Innehåller även en lista över hyresgäster, lägenheternas storlek med mera innan ombyggnationen.
 
254Österbotten 32. Arkitekt-ritningar.
Innehåller även en listor över hyresgäster, lägenheternas storlek med mera innan ombyggnationen.
 
255Negativ och kontaktkopior från volym J 1:93 och J 1:235, se bilaga 14 i den analoga förteckningen.

Volymen förvaras i klimatarkivet och måste beställas fram senast 1 dygn i förväg.
 

Nyheter


den 12 september 2022
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen på Riksarkivets webbplats h...


Tidigare nyheter