bild
Volym

[Kaperiräkenskaper]

Kaperiräkenskaper

Grunddata

ReferenskodSE/RA/51303/6
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3RwNzzEhTr0iImajOMXPyP
ExtraID6
Datering
15701579(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBunt.

Pergamentomslag Fr. 29385 (Jur Coll 138) avtaget. Flyttat till samlingen Avtagna pergamentomslag Folio. (plac. 6115).

1. Klas Flemings räkenskap för under Bornholm kapade skepp och varor, 1570. Fascikel. Huvudsakligen västliga varor.

2. Henrik Arvidssons räkenskap för å det narviska farvattnet kapade varor, 1571. Häfte. Angår två danska skepp med västliga och sju lybska skepp med narviska varor. Jfr 6:5.

3. Register över varor på ett vid Nargön kapat lybskt skepp, 1572. Fascikel. Uppskeppat och inventerat i Reval 7/10 1572. Västliga varor.

4. Register m.m. över varor på tre å det rigiska farvattnet kapade engelska skepp, 1573. Fascikel.

5. Henrik Arvidssons räkenskap för å det narviska farvattnet kapade varor, 1573. Häfte. Båda narviska och västliga varor. Jfr 6:2.

6. Staffan Henrikssons räkenskap för narviska varor på 12 å det narviska farvattnet av Herman Fleming 1574 kapade lybska skepp, 1574-1575. Häfte. Varorna inventerades till Staffan Henriksson i Helsingfors hösten 1574. Jfr 6:7-8.

7. Inventarium över narviska varor på 12 å det narviska farvattnet av Herman Fleming 1574 kapade lybska skepp m.m., 1574-1575. Häfte. Pärmens rubrik: "Räkning uppå talg och lin och hans eget extrakt. Häftets första del i stort sett identisk med 6:6. Sedan följer "Leverering på fribytegods till Reval till tyske ryttarnes besoldning Anno 1574". Jfr 6:6 och 6:8.

8. Bengt Söfringsson Juustens (Gyllenlod) inventarium över dessa kapade varor och skepp jämte relation ang. skeppsfolkens anpart därav, 1574-1575. Häfte. Enligt anteckningen på titelbladet "allenest ett keijen register" (=motregister). Jfr 6:6-7.

9. Joen Larssons räkenskap för det "lybska gods" som kapats å det narviska farvattnet 1574, 1574-1575. Häfte. Angår narviska varor han uppburit främst från Staffan Henriksson (jfr 6:6) och ett strandat lybskt fartyg.

10. Joen Larssons räkenskap för det "lybska gods" som kapats å det narviska farvattnet 1574, 1574-1575. Häfte. Koncept till 6:9.

11. Joen Larssons räkenskap för förverkade narviska varor som å lybska köpmäns vägnar inskeppats av Thomas Johnsson i Narva uppå Silvester Francks skepp, 1575. Häfte.

12. Strödda register över varor på skepp som kapats å det narviska farvattnet, 1571-1577. Fascikel.

13. Register m.m. över narviska varor på tre av Henrik Arvidsson 1577 kapade fartyg, 1577. Fascikel.

14. Bengt Söfringsson Juustens (Gyllenlod) räkenskap för narviska varor (koncept), 1579. Häfte. Defekt. Häri ingå dessutom redovisningar ang. mantalet på örlogsflottan 1579 m.m.

15. Summarisk räkenskap över narviska varor som "erövrats" på 3 franska skepp och i Narvas förstad, 1579. Ark. Synes vara ett extrakt av 6:14.

16. Jöran Langes register över den tull han uppburit på det narviska farvattnet, 1579. Häfte.

Tillgänglighet

SekretessNej
Restriktioner p.g.a. personuppgifterNej
RättighetsmärkningPDM

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Reproducerad på: R0003406 (SE/RA/83004/RA/2021/R0003406)

Kontroll

Skapad2010-07-13 13:11:16
Senast ändrad2021-11-18 15:59:58

Nyheter

den 11 maj 2023
Välkommen att fira ”Sverige 1523” med Riksarkivet!
Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan...


den 28 april 2023
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter