Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande stadens jordar

Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11675 – 1793Redogörelse "Om S:t Peders Closter" författad 1784-08-31 av Casper M. Espman för stadens räkning, med bifogade rättegångshandlingar i tvisten på 1740-talet mellan staden och familjen von Böhnen om äganderätten till Pilelyckan samt gränserna mellan staden och Värpinge huvudgård.
Häri ingår även jordebok över ugedagsgodset till Värpinge huvudgård 1675, rusttjänstjordebok över Värpinge, S:t Peders Closters och Vanstads gårdar och gods tillhöriga Magdlon Ranck 1714 och dito tillhöriga Anna Barbara von
Böhnen 1740. Kartbeskrivning över Klosterfäladen 1790 samt Kungl. Maj:ts dom i mål mellan staden och S:t Peders klosters säteri om äganderätten till Pilelyckan 1793-04-23.
 
21682 – 1876Skråordningar rörande jordar: svinordning 1696-04-01, Galgevångsordning 1760-1772,
Skråordning för delägarna i östra utmarken 1799-11-04 och vångordning 1682-1693, förteckning över malttorkor i Lund 1829, besiktning av en Dalby Kyrka tillhörig jord invid Lilla Stampelyckan 1811-06-08, "Pro Memoria" rörande vissa gårdar kring Lund anslagna till prästerskapet, hospitalet m m, utan år, troligen före 1750, handlingar till grund för den 1811 upprättade jordeboken
över Lund, förteckningar över fäladsmarkerna 1784-1840, protokoll, utslag,
kartbeskrivningar och äganderättslängder för fäladsmarkerna 1766-1801, angående skattläggning av Lunds jordar 1819, angående Bellanderska jorden i Skultelyckan 1870-talet, spridda handlingar rörande jordar 1701-1876 samt handlingar
rörande tionde av stadsjord (1698)-1813.
 
31795 – 1848Handlingar rörande magistratens löningsjordar. 
41824 – 1893Handlingar rörande beskattning av stadens jord. 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter