Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00–22.00.   
bild
Serie

REGISTER OCH LIGGARE

Enskede Gymnasium

 Serier (21 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
D 1Skolans katalogerSerien inbunden. 
D 2Matriklar över inskrivna eleverSerien inbunden. 
D 3Matriklar över avgångna eleverSerien inbunden. 
D 4BetygskatalogerSerien inbunden om inte annat anges. Serien innehåller ej examensbetyg (real- och studentexamen) ; för dessa se Protokoll för real- resp. studentexamen, serierna A 3 respektive A 4. 
D 5FörvärvsjournalerSerien inbunden. 
D 6Prövningsliggare 
D 6 ALiggare över flyttnings- och inträdesprövningarSerien inbunden. 
D 6 BLiggare över särskilda prövningar och omprövningarSerien inbunden om inte annat anges. 
D 6 CLiggare över fyllnadsprövningarSerien inbunden om inte annat anges.
Liggare över fyllnadsprövningar före 1959, se D 6 B: 1.
 
D 6 DLiggare över prövningar enligt § 110 
D 6 ELiggare över prövning för behörighet att undervisa i främmande språk i folkskolanLiggare för tiden 1951 - 1957, se D 6 B: 1 
D 6 FLiggare över enskilt arbete 
D 7Liggare rörande lärarverksamhetSerien i arkivkartonger. 
D 8Elevkort 
D 8 AElevkort, samrealskolan1943 – 1958Serien i arkivkartong. 
D 8 BElevkort, 3 - 4-årigt gymnasium1948 – 1964Serien i arkivkartonger. 
D 8 CElevkort, 2 - 3-årigt gymnasium, 1962 - 1974 / fackskolan, 1965 - 1971Serien i arkivkartongen. 
D 8 DElevkort, högstadiet1962 – 1971Serien i kartonger. 
D 8 EElevkort för yrkesvägledningen i enhetsskolanSerien i arkivkartonger. Elevkorten avställda efter födelseår. 
D 9Inventarieförteckningar 
D 10Arkivförteckningar 

Nyheter

den 7 januari 2020
Volymer med slutår 1949 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade vo...


den 20 december 2019
1930 års folkräkning uppdaterad
Databasen har uppdaterats med totalt 75 928 poste...


Tidigare nyheter