bild
Serie

REGISTER OCH LIGGARE

Enskede Gymnasium

 Serier (21 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
D 1Skolans katalogerSerien inbunden. 
D 2Matriklar över inskrivna eleverSerien inbunden. 
D 3Matriklar över avgångna eleverSerien inbunden. 
D 4BetygskatalogerSerien inbunden om inte annat anges. Serien innehåller ej examensbetyg (real- och studentexamen) ; för dessa se Protokoll för real- resp. studentexamen, serierna A 3 respektive A 4. 
D 5FörvärvsjournalerSerien inbunden. 
D 6Prövningsliggare 
D 6 ALiggare över flyttnings- och inträdesprövningarSerien inbunden. 
D 6 BLiggare över särskilda prövningar och omprövningarSerien inbunden om inte annat anges. 
D 6 CLiggare över fyllnadsprövningarSerien inbunden om inte annat anges.
Liggare över fyllnadsprövningar före 1959, se D 6 B: 1.
 
D 6 DLiggare över prövningar enligt § 110 
D 6 ELiggare över prövning för behörighet att undervisa i främmande språk i folkskolanLiggare för tiden 1951 - 1957, se D 6 B: 1 
D 6 FLiggare över enskilt arbete 
D 7Liggare rörande lärarverksamhetSerien i arkivkartonger. 
D 8Elevkort 
D 8 AElevkort, samrealskolan1943 – 1958Serien i arkivkartong. 
D 8 BElevkort, 3 - 4-årigt gymnasium1948 – 1964Serien i arkivkartonger. 
D 8 CElevkort, 2 - 3-årigt gymnasium, 1962 - 1974 / fackskolan, 1965 - 1971Serien i arkivkartongen. 
D 8 DElevkort, högstadiet1962 – 1971Serien i kartonger. 
D 8 EElevkort för yrkesvägledningen i enhetsskolanSerien i arkivkartonger. Elevkorten avställda efter födelseår. 
D 9Inventarieförteckningar 
D 10Arkivförteckningar 

Nyheter

den 22 augusti 2019
Släktforskardagarna i Borås, 24–25 augusti
Riksarkivet finns i monter 2102.


den 19 augusti 2019
Grill
Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.


Tidigare nyheter