Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Barnhemsarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1289
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/GvNBrmlmyIH8G25xe15qu5
VillkorJa
TillståndsgivareLandsarkivet
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv

Innehåll

ArkivhistorikDen nya samlingsförteckningen Barnhem 1289 A och B ersätter den äldre
och ofullständiga arkivförteckningen nr 61 Barnavårdsnämndens institutioner.
Barnhemmen har i regel sitt ursprung i fattigvårdsnämnden och barnavårdsnämnden samt den senares föregångare överstyrelsen för stadens folkskolor, som åren 1903-1926 även var barnavårdsnämnd. Ett tiotal enskilda barnhem har under årens lopp disponerats av Stockholms stad. På olika vägar har de mer eller mindre fragmentariska arkiven hamnat i stadsarkivet.

1902 kom lagen om fosterbarns vård och lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. Tillsynen över barnavården delades på tre nämnder. På fattigvårdsnämndens lott kom de fattiga, nödställda och klena barnen. Överstyrelsen för stadens folkskolor i dess egenskap av barnavårdsnämnd tog hand om de vanartade och i sedligt
avseende försummade barnen. Uppsikt över fosterbarn under 7 år blev en uppgift för hälsovårdsnämnden.

Med 1924 års barnavårdslag sammanfördes stadens barnavård till en enda fristående nämnd, barnavårdsnämnden, inrättad 1926.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2014-12-12 12:58:34
Senast ändrad2020-05-18 14:05:25

Nyheter

den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


den 21 december 2020
Ny forskningsdatabas tillgänglig: Smolenskarkivet 1604–1611
Smolenskarkivets handlingar togs som krigsbyte i ...


Tidigare nyheter