bild
Arkiv

Wallinska skolan


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0317
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zeH9UsRvSY7Um2EsFcYEb7
Omfång
9,6 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Inledning (äldre form)WALLINSKA SKOLAN 1831-1939

HISTORIK

Den första högre skolan för flickor i Stockholm, Wallinska skolan, inrättades 1831 av historikern Anders Fryksell, då rektor för Maria skola och lägre elementarläroverk. Fryksell hade ursprungligen haft för avsikt att starta en privat skola för pojkar, men uppmanades av pastor primarius, sedermera ärkebiskopen, den kände psalmdiktaren Johan Olof Wallin att inrätta en flickskola ”med allvarligare lärokurs och högre syfte än att tala franska och spela klavér”. Flickskolan sedan länge önskad av Wallin, skulle enligt hans förslag organiseras i likhet med statens läroverk för pojkar. Den 3 oktober 1831 invigde J.O. Wallin skolan, som kom att bli en förebild för utbildningen av flickor i Sverige. Wallinska skolans förste föreståndare blev Anders Fryxell och dess första föreståndarinna prostinnan Elisabeth Löwenhielm med uppgift att svara för helpension då skolan mottog elever från hela landet. Första terminen var 33 elever inskrivna.

I början bestod flickskolan av fyra klasser och var organiserad efter det s k ”friflyttnings-systemet”, enligt vilket eleven uppflyttades till en högre avdelning i varje ämne efter kunskapsmått. Ämnena var kristendom, svenska, tyska, franska, räkning, skrivning, historia, geografi, ritning och handarbete. 1903 utbyts franskan mot tyskan som första språk. 1911 blev engelska första språk, tyska andra och franska valfritt tredje språk fr o m 6 klass.

Skolan omorganiserades 1870 då en gymnasieavdelning inrättades. Därmed fick även flickor möjlighet att ta studentexamen för att sedan bedriva akademiska studier. 1872 tog den första eleven, Johanna Lewysohn, studenten som privatist vid Stockholms gymnasium. I oktober 1874 erhöll Wallinska skolan dimisionsrätt (studentexamensrätt) som den första av de svenska flickskolorna. Samma år beslöt kollegiet att avskaffa friflyttningssystemet. Skolan bestod nu av elementarskola (”den egentliga flickskolan”) omfattande klass I-V och gymnasieskola med latin- och reallinjer omfattandeklass VI-VII,. Vid skolan fanns också sedan 1870 en förberedande klass (senare småskola) som fram till 1898 även tog emot pojkar.

1881 indelades gymnasiet i fyra ringar och elementarskolan, som åren innan hade utökats, påbyggdes med en frivillig åttonde klass för elever som ville fördjupa sin utbildning utan att gå vidare till gymnasiet. 1909 erhöll den åttaklassiga flickskolan normalskolekompoetens vilken bland annat berättigase till inträde i Högre Lärarinneseminariet i Stockholm och gav tillträde till vissa statliga tjänster.

Wallinska skolan beviljades statsbidrag 1877. 1893 tillsattes en skolstyrelse med uppgift att ge råd och bistånd åt skolans pedagogiska ledning. Den 12/5 1903 konstituerades Aktiebolaget Wallinska Flickskolan som därefter blev skolans organisationsform. Fastighets-aktiebolaget Wallinum bildades 1933 med uppgift att förvalta skolfastigheten.

1831 till 1908 bedrevs undervisningen i ett antal provisoriska lokaler belägna i Gamla Stan och Riddarholmen – se översikt, bilaga till inledningen. Den 16 mars 1908 invigdes det första egna skolhuset vid Tegnérlunden, ritat av arkitekterna G. Hagström & F. Ekman.

För ytterligare upplysningar om Wallinska skolans organisation och historia hänvisas till skolans årsredogörelser (serie B 2), i t ex 1881, 1906 och 1939 års redogörelser återfinns historiker, samt 1931 års jubileumsskrift (se F:5).

Wallinska skolan upphörde som egen enskild skola i samband med de privata flickskolors kommunalisering 1939. Då sammanslogs Wallinska skolans och Åhlinska skolans (se fnr 795) elementarskolelinjer till Vasastadens kommunala flickskola (fnr 797 f) och de båda flickskolornas gymnasier till Wallin-Åhlinska gymnasiet (fnr 318) i Wallinska skolans lokaler. I och med de privata gymnasiernas kommunalisering 1970 sammanfördes Wallin-Åhlinska samgymnasiet (fnr 318) för avveckling under de två följande läsåren.

Wallinska skolans arkiv överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1956 (accnr 30/1956), en tilläggsleverans mest bestående av studentfotografier överlämnades 1972 (acc nr 25/1972).
Arkivet omfattar drygt 10 hm och består av mycket varierat material. Dessvärre finns endast ett fåtal handlingar bevarade från skolans första decennier. Dit hör en beskrivning av skolans undervisning från 1836 (se F 1:1), betygsjournaler 1842-1844 (se D 2A:1) och en i skolarkiv ovanligt förekommande samling av några elevers skolarbeten 1838-1905 (se serie F 3). Relativt många fotografier (serie F 6) återfinns i arkivet, däribland studentfotografier 1872-1930. Skolans 100-årsjubileum, 1931, är väl dokumenterad (se serie F 5). Det årets utgivna jubileumsskrift ger tillsammans med årsredogörelserna (serie B 2) en god beskrivning av skolans historia och verksamhet.

Då Wallinska skolans arkiv har varit ofullständigt förtecknat har arkivet omordnats och omförtecknats under april – maj 2000.

Stockholm stadsarkiv den 5 maj 2000Christina HellgrenSkolans adresser
Stora Nygatan 20, 1831-1841
Järntorget 80, 1842-1849
Tyska Brinken 28/Västerlånggatan 50, 1850-1866
Lilla Nygatan 27, 1867-1870
Slottsbacken 6 (Skomakarämbetets hus), 1871-1875
Stora Nygatan 30 (Järntorgets f d hus), 1875-1881
Gymnasiegränd/Birger Jarls torg 7 & 9, 1881-1908
(f d Stockholms gymnasium)
Tegnérlunden 5 (nu Enskilda gymnasiet/Carlssons högstadieskola)Stockholms stadsarkiv den 5 maj 2000

Christina Hellgren

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2016-11-28 08:53:55

Nyheter

den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


den 29 maj 2024
Demografisk databas södra Sverige (DDSS) integreras med Digitala forskarsalen
Brukar du använda webbplatsen ddss.nu? Innehållet...


Tidigare nyheter