Har du problem att läsa detta nyhetsbrev? Läs nyhetsbrevet på webben

Riksarkivet, SVAR-Svensk arkivinformation

Nyhetsbrev, juni 2018


Erbjudanden i webbutiken

Gäller t.o.m. 23 juli 2018.

Böcker i serien Det medeltida Sverige, 100 kr/st, ordinarie pris 150 kr/st.

Det medeltida Sverige är ett historiskt forskningsprojekt som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige.

Vilka byar och gårdar fanns i det medeltida Sverige, vilka var ägarna, hur såg fördelningen på olika ägargrupper ut, hur stora var byarna och hur stor var den odlade jordens areal. För att kunna svara på dessa frågor om den medeltida bebyggelsen studeras medeltida och eftermedeltida skriftliga källor av olika slag. Det kan vara t.ex. medeltidsbrev, jordeböcker och räkenskaper.

Böckerna kompletteras med inledningar, kyrkobeskrivningar, tabeller och register. Dessutom publiceras översiktskartor för varje område som redovisar den administrativa och judiciella indelningen. Den som inte har möjlighet att gå till det ofta svårtillgängliga originalmaterialet (otryckta källor på latin och fornsvenska) kan med hjälp av Det medeltida Sverige på egen hand undersöka sin hembygds äldre historia.

Till webbutiken


trevlig sommar


Postadress: Riksarkivet SVAR, Box 160, 880 40 Ramsele · Telefon: 010-476 77 00 · Fax: 010-476 77 20 ·
Hemsida: https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen · E-post: kundcenter.svar@riksarkivet.se ·
Organisationsnr: 202100-1074 · ©Riksarkivet SVAR-Svensk arkivinformation

Detta nyhetsbrev skickas till dig eftersom din e-postadress finns registrerad för nyhetsbrev i Riksarkivets söktjänst, Sök i arkiven. Avbeställ nyhetsbrev