Visar träff 1 - 54 av 54


Arkiv
Volymens referenskod
Tid
Publicerad

SE/RA/420013/01/E/E 2/E 2 g/24
1801
2021-12-19
Arkiv: Bergskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420013/01/E/E 2/E 2 g/24
Tid: 1801
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/420013/01/E/E 2/E 2 g/25
1801
2021-12-19
Arkiv: Bergskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420013/01/E/E 2/E 2 g/25
Tid: 1801
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720138/C/C 9/E 3755
2021-12-19
Arkiv: Carl Carlsson Gyllenhielms samling
Volymens referenskod: SE/RA/720138/C/C 9/E 3755
Tid:
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720138/C/C 9/E 3756
2021-12-19
Arkiv: Carl Carlsson Gyllenhielms samling
Volymens referenskod: SE/RA/720138/C/C 9/E 3756
Tid:
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/420606/E 4/6
1812
2022-01-13
Arkiv: Collegium medicum
Volymens referenskod: SE/RA/420606/E 4/6
Tid: 1812
Publicerad: 2022-01-13

SE/RA/420606/E 4/7
1812
2021-12-19
Arkiv: Collegium medicum
Volymens referenskod: SE/RA/420606/E 4/7
Tid: 1812
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720222/01/D - I/D II/E 1660
1661-1686
2021-12-19
Arkiv: De la Gardieska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720222/01/D - I/D II/E 1660
Tid: 1661-1686
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720222/01/D - I/D II/E 1661
1640-tal-1650-tal
2021-12-19
Arkiv: De la Gardieska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720222/01/D - I/D II/E 1661
Tid: 1640-tal-1650-tal
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720222/01/C/VIII/E 1621
2021-12-19
Arkiv: De la Gardieska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720222/01/C/VIII/E 1621
Tid:
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720222/01/C/VIII/E 1623
2021-12-19
Arkiv: De la Gardieska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720222/01/C/VIII/E 1623
Tid:
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720222/01/C/I/E 1494
2021-12-19
Arkiv: De la Gardieska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720222/01/C/I/E 1494
Tid:
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720222/01/C/I/E 1521
2021-12-19
Arkiv: De la Gardieska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720222/01/C/I/E 1521
Tid:
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2110/I/5/6 a
1797
2021-12-19
Arkiv: Diplomatica Italica
Volymens referenskod: SE/RA/2110/I/5/6 a
Tid: 1797
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2110/I/5/6 b
1798
2021-12-19
Arkiv: Diplomatica Italica
Volymens referenskod: SE/RA/2110/I/5/6 b
Tid: 1798
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2110/I/5/7 a
1782-1798
2021-12-19
Arkiv: Diplomatica Italica
Volymens referenskod: SE/RA/2110/I/5/7 a
Tid: 1782-1798
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2110/I/5/7 b
1782-1798
2021-12-19
Arkiv: Diplomatica Italica
Volymens referenskod: SE/RA/2110/I/5/7 b
Tid: 1782-1798
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2115/III/9/328 B
1681-1682
2021-12-19
Arkiv: Diplomatica Polonica
Volymens referenskod: SE/RA/2115/III/9/328 B
Tid: 1681-1682
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2115/I/15/67
1669
2021-12-19
Arkiv: Diplomatica Polonica
Volymens referenskod: SE/RA/2115/I/15/67
Tid: 1669
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2113/2113.1/1/16/17
1613-1615
2021-12-19
Arkiv: Diplomatica Muscovitica
Volymens referenskod: SE/RA/2113/2113.1/1/16/17
Tid: 1613-1615
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2119/2119.1/I/13/74
1789-1794
2021-12-19
Arkiv: Diplomatica Turcica
Volymens referenskod: SE/RA/2119/2119.1/I/13/74
Tid: 1789-1794
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2415/XVI a.3/194
1631-1634
2022-01-13
Arkiv: Extranea-samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/2415/XVI a.3/194
Tid: 1631-1634
Publicerad: 2022-01-13

SE/HLA/1340140/D/D I/D I a/2
2022-01-13
Arkiv: Inskrivningsdomarens vid Hjo rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340140/D/D I/D I a/2
Tid:
Publicerad: 2022-01-13

SE/RA/51303/6
1570-1579
2021-12-19
Arkiv: Kaperiräkenskaper
Volymens referenskod: SE/RA/51303/6
Tid: 1570-1579
Publicerad: 2021-12-19

Arkiv: Kollegiers m fl, landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t
Volymens referenskod: SE/RA/1134/17/16/1a
Tid: u.å.-1686
Publicerad: 2021-12-19

Arkiv: Kollegiers m fl, landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t
Volymens referenskod: SE/RA/1134/17/16/1b
Tid: 1687-1694
Publicerad: 2021-12-19

Arkiv: Kollegiers m fl, landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t
Volymens referenskod: SE/RA/1134/17/16/2
Tid: 1694-1700
Publicerad: 2021-12-19
SE/RA/310034/~/1
1882-1883
2021-12-19
Arkiv: Kommitterade för den inhemska lappfrågans behandling
Volymens referenskod: SE/RA/310034/~/1
Tid: 1882-1883
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/310034/#/0001:00001-00002
1883
2021-12-19
Arkiv: Kommitterade för den inhemska lappfrågans behandling
Volymens referenskod: SE/RA/310034/#/0001:00001-00002
Tid: 1883
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2402/2402.2/III/359 1.
1675
2021-12-19
Arkiv: Livonica II
Volymens referenskod: SE/RA/2402/2402.2/III/359 1.
Tid: 1675
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2402/2402.2/III/359 2.
1646-1693
2021-12-19
Arkiv: Livonica II
Volymens referenskod: SE/RA/2402/2402.2/III/359 2.
Tid: 1646-1693
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/2401/B/45
1592-1621
2021-12-19
Arkiv: Livonica I
Volymens referenskod: SE/RA/2401/B/45
Tid: 1592-1621
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/760004/213
2021-12-19
Arkiv: Manuskriptsamlingen
Volymens referenskod: SE/RA/760004/213
Tid:
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720701/II/02/II/E 1039
2021-12-22
Arkiv: Oxenstiernska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720701/II/02/II/E 1039
Tid:
Publicerad: 2021-12-22

SE/RA/720701/II/02/II/E 1040
2021-12-22
Arkiv: Oxenstiernska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720701/II/02/II/E 1040
Tid:
Publicerad: 2021-12-22

SE/RA/720741/~/15 (E 5134)
1790-1792
2021-12-19
Arkiv: Reuterholmska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720741/~/15 (E 5134)
Tid: 1790-1792
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720741/~/16 (E 5135)
1793
2021-12-19
Arkiv: Reuterholmska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720741/~/16 (E 5135)
Tid: 1793
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720741/~/17 (E 5136)
1794
2021-12-19
Arkiv: Reuterholmska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720741/~/17 (E 5136)
Tid: 1794
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720741/~/18 (E 5137)
1794
2021-12-19
Arkiv: Reuterholmska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720741/~/18 (E 5137)
Tid: 1794
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720741/~/19 (E 5138)
1795
2021-12-19
Arkiv: Reuterholmska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720741/~/19 (E 5138)
Tid: 1795
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720741/~/20 (E 5139)
1795
2021-12-19
Arkiv: Reuterholmska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720741/~/20 (E 5139)
Tid: 1795
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720741/~/21 (E 5140)
1796
2021-12-19
Arkiv: Reuterholmska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720741/~/21 (E 5140)
Tid: 1796
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720741/~/22 (E 5141)
1796-1797
2021-12-19
Arkiv: Reuterholmska samlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720741/~/22 (E 5141)
Tid: 1796-1797
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/752/9/147
1682
2021-12-19
Arkiv: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica
Volymens referenskod: SE/RA/752/9/147
Tid: 1682
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/754/1/II/1/22/M 308
1711-1723
2021-12-22
Arkiv: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria
Volymens referenskod: SE/RA/754/1/II/1/22/M 308
Tid: 1711-1723
Publicerad: 2021-12-22

SE/RA/754/1/II/1/22/M 309
1724-1734
2021-12-22
Arkiv: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria
Volymens referenskod: SE/RA/754/1/II/1/22/M 309
Tid: 1724-1734
Publicerad: 2021-12-22

SE/RA/757/16/C/1/192 b
1718-1728
2021-12-19
Arkiv: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
Volymens referenskod: SE/RA/757/16/C/1/192 b
Tid: 1718-1728
Publicerad: 2021-12-19

SE/RA/720795/I/01/001/In folio/E 8791 (N:o 126)
2021-12-20
Arkiv: Skoklostersamlingen
Volymens referenskod: SE/RA/720795/I/01/001/In folio/E 8791 (N:o 126)
Tid:
Publicerad: 2021-12-20

SE/HLA/1050067/D/D I/3
2022-01-12
Arkiv: Umeå stad. Inskrivningsdomarens arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1050067/D/D I/3
Tid:
Publicerad: 2022-01-12

SE/RA/221/2210.01.1/E/E 2/E 2 D/j/314
1848
2021-12-22
Arkiv: Utrikesdepartementet med föregångare
Volymens referenskod: SE/RA/221/2210.01.1/E/E 2/E 2 D/j/314
Tid: 1848
Publicerad: 2021-12-22

SE/RA/221/2210.01.1/E/E 2/E 2 D/j/315
1848
2021-12-20
Arkiv: Utrikesdepartementet med föregångare
Volymens referenskod: SE/RA/221/2210.01.1/E/E 2/E 2 D/j/315
Tid: 1848
Publicerad: 2021-12-20

SE/RA/221/2210.01.1/E/E 2/E 2 F/E 2 FA/7/40
1824-1839
2022-01-13
Arkiv: Utrikesdepartementet med föregångare
Volymens referenskod: SE/RA/221/2210.01.1/E/E 2/E 2 F/E 2 FA/7/40
Tid: 1824-1839
Publicerad: 2022-01-13