Visar träff 1 - 100 av 572


Arkiv
Volymens referenskod
Tid
Publicerad

Albo häradsrätts arkiv
SE/LLA/10001/F II a/42
1840-1841
2017-09-19
Arkiv: Albo häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10001/F II a/42
Tid: 1840-1841
Publicerad: 2017-09-19

Albo häradsrätts arkiv
SE/LLA/10001/F II a/44
1843-1845
2017-09-19
Arkiv: Albo häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10001/F II a/44
Tid: 1843-1845
Publicerad: 2017-09-19

Albo häradsrätts arkiv
SE/LLA/10001/F II a/45
1846-1847
2017-09-19
Arkiv: Albo häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10001/F II a/45
Tid: 1846-1847
Publicerad: 2017-09-19

Albo häradsrätts arkiv
SE/LLA/10001/F II a/46
1848-1849
2017-09-19
Arkiv: Albo häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10001/F II a/46
Tid: 1848-1849
Publicerad: 2017-09-19

Albo häradsrätts arkiv
SE/LLA/10001/F II a/47
1850
2017-09-19
Arkiv: Albo häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10001/F II a/47
Tid: 1850
Publicerad: 2017-09-19

Albo häradsrätts arkiv
SE/LLA/10001/F II a/48
1851
2017-09-19
Arkiv: Albo häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10001/F II a/48
Tid: 1851
Publicerad: 2017-09-19

Albo häradsrätts arkiv
SE/LLA/10001/F II a/49
1852
2017-09-19
Arkiv: Albo häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10001/F II a/49
Tid: 1852
Publicerad: 2017-09-19

Albo häradsrätts arkiv
SE/LLA/10001/F II a/50
1853-1855
2017-09-19
Arkiv: Albo häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10001/F II a/50
Tid: 1853-1855
Publicerad: 2017-09-19

Albo häradsrätts arkiv
SE/LLA/10001/F II a/51
1856-1858
2017-09-19
Arkiv: Albo häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10001/F II a/51
Tid: 1856-1858
Publicerad: 2017-09-19

Bergviks kyrkoarkiv
SE/HLA/1010012/A II/2 c
1920-1939
2017-09-19
Arkiv: Bergviks kyrkoarkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1010012/A II/2 c
Tid: 1920-1939
Publicerad: 2017-09-19

Bjurholms kyrkoarkiv
SE/HLA/1010013/A II b/3
1942-1946
2017-09-09
Arkiv: Bjurholms kyrkoarkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1010013/A II b/3
Tid: 1942-1946
Publicerad: 2017-09-09

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/85
7/1-30/12 1686
2017-08-29
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/85
Tid: 7/1-30/12 1686
Publicerad: 2017-08-29

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/86
4/2-23/12 1686
2017-08-29
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/86
Tid: 4/2-23/12 1686
Publicerad: 2017-08-29

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/87
4/1-31/12 1687
2017-08-29
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/87
Tid: 4/1-31/12 1687
Publicerad: 2017-08-29

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/88a
5/1-22/4 1687
2017-08-29
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/88a
Tid: 5/1-22/4 1687
Publicerad: 2017-08-29

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/88b
25/4-22/12 1687
2017-08-29
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/88b
Tid: 25/4-22/12 1687
Publicerad: 2017-08-29

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/89
2/1-20/12 1688
2017-08-29
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/89
Tid: 2/1-20/12 1688
Publicerad: 2017-08-29

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/90a
1689-1692
2017-08-29
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/90a
Tid: 1689-1692
Publicerad: 2017-08-29

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/68
1860
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/68
Tid: 1860
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/69
1861
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/69
Tid: 1861
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/70
1862
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/70
Tid: 1862
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/71
1863
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/71
Tid: 1863
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/72
1864
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/72
Tid: 1864
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/73
1865
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/73
Tid: 1865
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/74
1866
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/74
Tid: 1866
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/75
1867
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/75
Tid: 1867
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/76
1868
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/76
Tid: 1868
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/77
1869
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/77
Tid: 1869
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/78
1870
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/78
Tid: 1870
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/79
1871
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/79
Tid: 1871
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/80
1872
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/80
Tid: 1872
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/81
1873
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/81
Tid: 1873
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/82
1874
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/82
Tid: 1874
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/83
1875
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/83
Tid: 1875
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/84
1876
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/84
Tid: 1876
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/85
1877
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/85
Tid: 1877
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/86
1878
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/86
Tid: 1878
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/87
1879
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/87
Tid: 1879
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/88
1880
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/88
Tid: 1880
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/89
1881
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/89
Tid: 1881
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/90
1882
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/90
Tid: 1882
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/91
1883
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/91
Tid: 1883
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/92
1884
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/92
Tid: 1884
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/93
1885
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/93
Tid: 1885
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/94
1886
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/94
Tid: 1886
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/95
1887
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/95
Tid: 1887
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/96
1888
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/96
Tid: 1888
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/97
1889
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/97
Tid: 1889
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/98
1890
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/98
Tid: 1890
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/99
1891
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/99
Tid: 1891
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/100
1892
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/100
Tid: 1892
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/101
1893
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/101
Tid: 1893
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/102
1894
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/102
Tid: 1894
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/103
1895
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/103
Tid: 1895
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/104
1896
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/104
Tid: 1896
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/105
1897
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/105
Tid: 1897
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/106
1898
2017-09-07
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/106
Tid: 1898
Publicerad: 2017-09-07

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/107
1899
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/107
Tid: 1899
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/108
1900
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/108
Tid: 1900
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/109
1901
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/109
Tid: 1901
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/110
1902
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/110
Tid: 1902
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/111
1903
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/111
Tid: 1903
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/112
1904
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/112
Tid: 1904
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/113
1905
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/113
Tid: 1905
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/114
1906
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/114
Tid: 1906
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/115
1907
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/115
Tid: 1907
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/116
1908
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/116
Tid: 1908
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/117
1909
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/117
Tid: 1909
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/118
1910
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/118
Tid: 1910
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/119
1911
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/119
Tid: 1911
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/120
1912
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/120
Tid: 1912
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/121
1913
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/121
Tid: 1913
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/122
1914
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/122
Tid: 1914
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/123
1915
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/123
Tid: 1915
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/124
1916
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/124
Tid: 1916
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/125
1917
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/125
Tid: 1917
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/126
1918
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/126
Tid: 1918
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/127
1919
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/127
Tid: 1919
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/128
1920
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/128
Tid: 1920
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/129
1921
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/129
Tid: 1921
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/130
1922
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/130
Tid: 1922
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/131
1923
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/131
Tid: 1923
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/132
1924
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/132
Tid: 1924
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/133
1925
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/133
Tid: 1925
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/134
1926
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/134
Tid: 1926
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/135
1927
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/135
Tid: 1927
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/136
1928
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/136
Tid: 1928
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/137
1929
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/137
Tid: 1929
Publicerad: 2017-09-19

Fjäre häradsrätts arkiv
SE/LLA/10012/F II a/138
1930
2017-09-19
Arkiv: Fjäre häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10012/F II a/138
Tid: 1930
Publicerad: 2017-09-19

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/44
1842-1843
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/44
Tid: 1842-1843
Publicerad: 2017-08-22

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/45
1844-1845
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/45
Tid: 1844-1845
Publicerad: 2017-08-22

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/46
1846-1847
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/46
Tid: 1846-1847
Publicerad: 2017-08-22

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/47
1848-1849
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/47
Tid: 1848-1849
Publicerad: 2017-08-22

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/48
1850-1851
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/48
Tid: 1850-1851
Publicerad: 2017-08-22

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/49
1852-1853
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/49
Tid: 1852-1853
Publicerad: 2017-08-22

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/50
1854-1855
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/50
Tid: 1854-1855
Publicerad: 2017-08-22

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/51
1856-1857
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/51
Tid: 1856-1857
Publicerad: 2017-08-22

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/52
1857-1859
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/52
Tid: 1857-1859
Publicerad: 2017-08-22

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/53
1860-1861
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/53
Tid: 1860-1861
Publicerad: 2017-08-22

Frosta häradsrätts arkiv
SE/LLA/10014/F II a/54
1862-1863
2017-08-22
Arkiv: Frosta häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/LLA/10014/F II a/54
Tid: 1862-1863
Publicerad: 2017-08-22