Visar träff 1 - 21 av 21


Arkiv
Volymens referenskod
Tid
Publicerad

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/55
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/55
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/108
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/108
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/109
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/109
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/110
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/110
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/111
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/111
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/112
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/112
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/113
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/113
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/114
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/114
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/115
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 C/115
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/1
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/1
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/2
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/2
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/3
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/3
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/4
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/4
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/5
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/5
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/6
2021-08-26
Arkiv: Fastighetsavdelningens vid Stockholms rådhusrätt arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340223/D/D 1/D 1 D/6
Tid:
Publicerad: 2021-08-26

Inskrivningsdomarens i Sunnerbo domsaga arkiv
SE/HLA/1340094/C/C I/22
1876-1932
2021-09-08
Arkiv: Inskrivningsdomarens i Sunnerbo domsaga arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340094/C/C I/22
Tid: 1876-1932
Publicerad: 2021-09-08

Inskrivningsdomarens i Sunnerbo domsaga arkiv
SE/HLA/1340094/C/C I/23
1876-1932
2021-09-08
Arkiv: Inskrivningsdomarens i Sunnerbo domsaga arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340094/C/C I/23
Tid: 1876-1932
Publicerad: 2021-09-08

Inskrivningsdomarens i Ölands domsaga arkiv
SE/HLA/1340201/C IV/1
Odat.
2021-09-18
Arkiv: Inskrivningsdomarens i Ölands domsaga arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1340201/C IV/1
Tid: Odat.
Publicerad: 2021-09-18

Umeå stad. Inskrivningsdomarens arkiv
SE/HLA/1050067/D/D I/35
2021-09-07
Arkiv: Umeå stad. Inskrivningsdomarens arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1050067/D/D I/35
Tid:
Publicerad: 2021-09-07

Umeå stad. Inskrivningsdomarens arkiv
SE/HLA/1050067/D/D I/36
2021-09-07
Arkiv: Umeå stad. Inskrivningsdomarens arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1050067/D/D I/36
Tid:
Publicerad: 2021-09-07

Umeå stad. Inskrivningsdomarens arkiv
SE/HLA/1050067/D/D I/37
2021-09-08
Arkiv: Umeå stad. Inskrivningsdomarens arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1050067/D/D I/37
Tid:
Publicerad: 2021-09-08