Visar träff 1 - 100 av 106


Arkiv
Volymens referenskod
Tid
Publicerad

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/90b
1689-1697
2017-11-10
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/90b
Tid: 1689-1697
Publicerad: 2017-11-10

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/91a
1694-1695
2017-11-10
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/91a
Tid: 1694-1695
Publicerad: 2017-11-10

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/91b
1696
2017-11-10
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/91b
Tid: 1696
Publicerad: 2017-11-10

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/92
januari-april 1697
2017-11-10
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/92
Tid: januari-april 1697
Publicerad: 2017-11-10

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/93
5/5-19/11 1697
2017-11-10
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/93
Tid: 5/5-19/11 1697
Publicerad: 2017-11-10

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/94
8/5-11/11 1697
2017-11-10
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/94
Tid: 8/5-11/11 1697
Publicerad: 2017-11-10

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
SE/RA/1111/A1/95
14/5-20/12 1697, 8/1 1698
2017-11-10
Arkiv: Det odelade kansliet. Rådsprotokoll
Volymens referenskod: SE/RA/1111/A1/95
Tid: 14/5-20/12 1697, 8/1 1698
Publicerad: 2017-11-10

Ericsbergsarkivet
SE/RA/720266/02/04/B/B 2/26
1788-1827
2017-11-10
Arkiv: Ericsbergsarkivet
Volymens referenskod: SE/RA/720266/02/04/B/B 2/26
Tid: 1788-1827
Publicerad: 2017-11-10

Gävleborgs läns landskontors arkiv
SE/HLA/1030002/A I/71
1749
2017-10-28
Arkiv: Gävleborgs läns landskontors arkiv
Volymens referenskod: SE/HLA/1030002/A I/71
Tid: 1749
Publicerad: 2017-10-28

Hammarkinds häradsrätts arkiv
SE/VALA/01538/F II/12
1778-1779
2017-11-03
Arkiv: Hammarkinds häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/VALA/01538/F II/12
Tid: 1778-1779
Publicerad: 2017-11-03

Hammarkinds häradsrätts arkiv
SE/VALA/01538/F II/13
1779-1780
2017-11-03
Arkiv: Hammarkinds häradsrätts arkiv
Volymens referenskod: SE/VALA/01538/F II/13
Tid: 1779-1780
Publicerad: 2017-11-03

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/47
1806
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/47
Tid: 1806
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/48
1807
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/48
Tid: 1807
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/49
1808
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/49
Tid: 1808
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/50
1809
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/50
Tid: 1809
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/51
1810
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/51
Tid: 1810
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/52
1811
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/52
Tid: 1811
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/53
1812
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/53
Tid: 1812
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/54
1813
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/54
Tid: 1813
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/55
1814
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/55
Tid: 1814
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/56
1815
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/56
Tid: 1815
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/57
1816
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/57
Tid: 1816
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/58
1817
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/58
Tid: 1817
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/59
1818
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/59
Tid: 1818
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/60
1819
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/60
Tid: 1819
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/61
1820
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/61
Tid: 1820
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/62
1821
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/62
Tid: 1821
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/C II c/63
1822
2017-10-28
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/C II c/63
Tid: 1822
Publicerad: 2017-10-28

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/20
1804
2017-11-01
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/20
Tid: 1804
Publicerad: 2017-11-01

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/21
1804
2017-11-01
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/21
Tid: 1804
Publicerad: 2017-11-01

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/23
1805
2017-11-01
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/23
Tid: 1805
Publicerad: 2017-11-01

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/24
1805
2017-11-01
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/24
Tid: 1805
Publicerad: 2017-11-01

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/25
1805
2017-11-01
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/25
Tid: 1805
Publicerad: 2017-11-01

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/26
1806
2017-11-01
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/26
Tid: 1806
Publicerad: 2017-11-01

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/27
1806
2017-11-01
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/27
Tid: 1806
Publicerad: 2017-11-01

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/28
1807
2017-11-01
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/28
Tid: 1807
Publicerad: 2017-11-01

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/37
1810
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/37
Tid: 1810
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/38
1810
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/38
Tid: 1810
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/39
1810
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/39
Tid: 1810
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/40
1810
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/40
Tid: 1810
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/41
1811
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/41
Tid: 1811
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/42
1811
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/42
Tid: 1811
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/43
1811
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/43
Tid: 1811
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/44
1812
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/44
Tid: 1812
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/45
1812
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/45
Tid: 1812
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/46
1813
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/46
Tid: 1813
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/47
1813
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/47
Tid: 1813
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/48
1813
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/48
Tid: 1813
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/49
1813
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/49
Tid: 1813
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/50
1813
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/50
Tid: 1813
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/51
1813
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/51
Tid: 1813
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/52
1814
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/52
Tid: 1814
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/53
1814
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/53
Tid: 1814
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/54
1814
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/54
Tid: 1814
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/55
1814
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/55
Tid: 1814
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/56
1814
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/56
Tid: 1814
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/57
1815
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/57
Tid: 1815
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/58
1815
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/58
Tid: 1815
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/59
1815
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/59
Tid: 1815
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/60
1815
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/60
Tid: 1815
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/61
1815
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/61
Tid: 1815
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/62
1816
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/62
Tid: 1816
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/1/F II a/63
1816
2017-11-02
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/1/F II a/63
Tid: 1816
Publicerad: 2017-11-02

Kommerskollegium
SE/RA/420132/11/H I abaa/40
1914
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/11/H I abaa/40
Tid: 1914
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/11/H I abaa/50
1917
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/11/H I abaa/50
Tid: 1917
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/4
1941
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/4
Tid: 1941
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/96
1944
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/96
Tid: 1944
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/105
1944
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/105
Tid: 1944
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/147
1945
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/147
Tid: 1945
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/148
1946
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/148
Tid: 1946
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/150
1946
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/150
Tid: 1946
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/152
1946
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/152
Tid: 1946
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/194
1947
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/194
Tid: 1947
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/244
1949
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/244
Tid: 1949
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/245
1949
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/245
Tid: 1949
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/246
1949
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/246
Tid: 1949
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/247
1949
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/247
Tid: 1949
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/248
1949
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/248
Tid: 1949
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/249
1949
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/249
Tid: 1949
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/250
1949
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/250
Tid: 1949
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/251
1949
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/251
Tid: 1949
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/252
1949
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/252
Tid: 1949
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aah/275
1950
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aah/275
Tid: 1950
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aba/23
1928
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aba/23
Tid: 1928
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/2/H I aba/29
1929
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/2/H I aba/29
Tid: 1929
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/1/H I abaa/10
1921
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/1/H I abaa/10
Tid: 1921
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/1/H I abaa/11
1921
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/1/H I abaa/11
Tid: 1921
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/1/H I abaa/15
1922
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/1/H I abaa/15
Tid: 1922
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/1/H I abaa/17
1922
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/1/H I abaa/17
Tid: 1922
Publicerad: 2017-10-27

Kommerskollegium
SE/RA/420132/12/1/H I abaa/18
1923
2017-10-27
Arkiv: Kommerskollegium
Volymens referenskod: SE/RA/420132/12/1/H I abaa/18
Tid: 1923
Publicerad: 2017-10-27

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
SE/RA/420401/10/H 1 AA/206
1920
2017-10-28
Arkiv: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
Volymens referenskod: SE/RA/420401/10/H 1 AA/206
Tid: 1920
Publicerad: 2017-10-28

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
SE/RA/420401/10/H 1 AA/207
1920
2017-10-28
Arkiv: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
Volymens referenskod: SE/RA/420401/10/H 1 AA/207
Tid: 1920
Publicerad: 2017-10-28

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
SE/RA/420401/10/H 1 AA/209
1920
2017-10-28
Arkiv: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
Volymens referenskod: SE/RA/420401/10/H 1 AA/209
Tid: 1920
Publicerad: 2017-10-28

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
SE/RA/420401/10/H 1 AA/210
1920
2017-10-28
Arkiv: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
Volymens referenskod: SE/RA/420401/10/H 1 AA/210
Tid: 1920
Publicerad: 2017-10-28

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
SE/RA/420401/10/H 1 AA/213
1920
2017-10-28
Arkiv: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
Volymens referenskod: SE/RA/420401/10/H 1 AA/213
Tid: 1920
Publicerad: 2017-10-28

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
SE/RA/420401/10/H 1 AA/214
1920
2017-10-28
Arkiv: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
Volymens referenskod: SE/RA/420401/10/H 1 AA/214
Tid: 1920
Publicerad: 2017-10-28

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
SE/RA/420401/10/H 1 AA/226
1920
2017-10-28
Arkiv: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
Volymens referenskod: SE/RA/420401/10/H 1 AA/226
Tid: 1920
Publicerad: 2017-10-28

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
SE/RA/420401/10/H 1 AA/230
1920
2017-10-28
Arkiv: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
Volymens referenskod: SE/RA/420401/10/H 1 AA/230
Tid: 1920
Publicerad: 2017-10-28

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
SE/RA/420401/10/H 1 AA/232
1920
2017-10-28
Arkiv: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
Volymens referenskod: SE/RA/420401/10/H 1 AA/232
Tid: 1920
Publicerad: 2017-10-28

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
SE/RA/420401/10/H 1 AA/233
1920
2017-10-28
Arkiv: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost
Volymens referenskod: SE/RA/420401/10/H 1 AA/233
Tid: 1920
Publicerad: 2017-10-28