Tillbaka

Claes L Grill

Start

Claes L Grill

Arméofficer, Skriftställare

7 Grill, Claes Lorentz, sonson till G 5, f 24 maj 1817 på Mariedamm, Lerbäck (Ör), d 17 juni 1907 i Godegård (Ög). Föräldrar: protokollssekr brukspatron Fredrik Wilhelm G o Regina Christina Nordenfeldt. Erhöll privat undervisning, inskr vid UU 8 juni 30, underlöjtn vid Göta art:reg 7 sept 36, genomgick högre art:lärov å Marieberg 38—41, löjtn vid Göta art:reg 2 aug 44, kapten i reg 20 juni 55, major i armén o generalstaben 23 febr 58, överstelöjtn där 3 sept 67, avsked med rätt att kvarstå över stat i generalstaben s d, bruksägare på Godegård. — LKrVA 57.

G 26 febr 54 i Linköping m Henriette Charlotta Catharina Lidman, f 14 sept 25 i Slaka (Ög), d 3 juli 06 i Godegård (Ög), dtr till domprosten Sven Fredric L o Ebba Margaretha Annerstedt.

Claes G:s namn är främst knutet till hans arbeten om indelningsverket. Redan som relativt ung löjtnant i Gbg publicerade han en karta över sv arméns indelning och förläggning i fred. Under sin tjänstgöring i krigskollegiet på 1850-talet bedrev G omfattande forskningar i ämbetsverkens arkiv och utarbetade sitt statistiska sammandrag av sv indelningsverket. Här redovisas i klar och översiktlig form arméns boställen och hela indelningen i rusthåll och rotar. Arbetet tar i första hand sikte på organisationen vid mitten av 1800-talet men beaktar stundom även de historiska förändringar som skett. Det är fortfarande ett oundgängligt hjälpmedel vid personhistorisk och topografisk forskning som berör indelningsverket. G:s intresse för militära förvaltningsfrågor kom vidare till uttryck under hans tjänstgöring 1858—61 vid den s k militärförfattningsbyrån, vars uppgift var att fortsätta arbetet att publicera en militärförfattningssamling.

Politiskt var G starkt konservativ, motståndare till centralförsvarstanken och varm anhängare av indelningsverkets bibehållande och förstärkande. Han framträdde som ivrig debattör t ex i Sällskapet Krigsvetenskapens Vänner och publicerade talrika broschyrer och tidningsartiklar i politiska och samhälleliga frågor. En stor del av dessa tillkom efter hans avgång ur krigstjänst, då han övertog släktgården Godegård. Genom sitt gifte tillhörde G den släktkrets som gett rikt stoff åt Sven Lidmans författarskap. Lidman erinrar om G:s junkertonfall och pompösa retorik.

Bertil Broomé


Svenskt biografiskt lexikon