Tillbaka

Knut Knutsson Lillie

Start

Knut Knutsson Lillie

Riksråd, Ämbetsman

2 Lillie, Knut Knutsson, son till L 1, d 6 jan 1596 (Fh 6). Nämnes tidigast 52, häradshövding i Oppunda, Söd, 7 juli 54 — senast 56, riddare vid Erik XIV:s kröning 29 juni 61, riksråd senast 14 jan 62 (Bergman) o ännu 12 febr 64 (RR), konungens hovmästare (Konung Erik XIV-.s nämnds dombok) o hovmarskalk (E 6118) senast 28 febr 62, lagman i Närke 8 mars 76—10 nov 79, häradsh i Bälinge, Upps, omkr 81—86 (Sandbergska saml), i Sköllersta, Ör, senast 92 (Närkes handl).

G 1) omkr 1553 (Almquist 1960) m Anna Nilsdtr, 10 nov 1581 (Lundgren), dtr (E 8676) till slottsfogden Nils Bese (bd 4) o Christina Gotskalksdtr (Ulv) samt änka efter Påvel Abrahamsson (Gyllenstierna); 2) 5 aug 1592 på Ökna (Strängnäs hm) m Malin Larsdtr, som levde ännu 1610 (Almquist 1960) o torde ha varit ofrälse.

L, som började använda släktnamn senast 1580 (E 1976; RR) o skrev sig Lyllyä, deltog 1557 i den beskickning till Moskva o Novgorod som med Sten Eriksson (Leijonhufvud; bd 22) i spetsen slöt en 40-årig fred med Ryssland. I början av 1561 var han bland dem som följde Gustav I;s dotter Katarina (bd 21) på resan från Sverige till hennes make i Ostfriesland (Swen Elofsson). Efter att av Erik XIV ha gjorts till riddare, riksråd o hovmästare eller hovmarskalk sändes L 1563 jämte Jöran Gera (bd 17) o Hans Klasson (Bielkenstierna; bd 4, s 299) på en flotta under Jakob Bagges (bd 2) befäl till Tyskland för att hämta konungens tilltänkta brud Kristina av Hessen, som dock ej var resfärdig. Våren o sommaren 1564 höll han räfsteting i Finland tillsammans med Hogenskild Bielke (bd 4), o 1565—66 var han på beskickning till Lothringen tillsammans med bl a Hans Klasson.

Efter Johan III:s tronbestigning har L ej kunnat beläggas som riksråd. Orsakerna härtill kan ha varit flera. 1563 hade han inför Erik XIV:s nämnd med tolvmannaed måst fria sig från en anklagelse för hor med en borgarhustru från Nyköping. Han var också, enligt ett brev av Johan III från 1572, "förbullrad (förvirrad) o fördärvad av mycken dryck" o enligt en mängd brev från åren 1571-99 (HKR; Biographica; E 1976) starkt skuldsatt. En tid var han emellertid lagman i Närke, o han var den åtminstone socialt främste av de tre ståthållare som styrde hertig Karls hertigdöme under dennes friarresa till Pfalz 1577—78. Så småningom blev L påverkad av katolicismen. Sommaren 1580 sändes han tillsammans med sekreteraren Henrik Mattsson av Johan III till Småland för att förhandla med allmogen där om iakttagande av den nya liturgin, o i början av 1581 uppdrogs åt honom att resa till Uppsala tillsammans med Johan Henriksson (bd 20) för att söka förmå prof Petrus Jonse att godkänna densamma.

Genom sin första hustru kom L i besittning av Sjöholm i Östra Vingåker, Söd, men efter hennes död 1581 skrevs han åter till fädernegodset Ökna i Floda.

Hans Gillingstam


Svenskt biografiskt lexikon