Tillbaka

Kyhlberg, släkter

Start

Kyhlberg, släkter

Kyhlberg, släkt, härstammande från kronolandbon Anders Bengtsson (d 1798, 78 år gammal) i Benarp, Äspinge, Malm, vars son ryttaren Nils K (1762—1833) i Satserup, Äspinge, var far till husmannen Ola Nilsson K (1801—83) i Satserup. Den sistnämndes son Ola K (1841—1914) blev fil dr i Lund på avhandlingen Om skalden Sighvat Thordsson samt tolkning af hans Vestr-vikingar o Nesjavisur (1868). Han var 1870—76 folkskoleinspektör i Norrköping, där han gav uppslag till en ny läsmetod, den s k ljudbindningsmetoden, som vidareutvecklades av hans efterträdare I Lyttkens. 1876 efterträdde han O E Borg (bd 5) som direktor o förste lärare vid Allmänna institutet för döfstumma o blinda å Manilla i Sthlm, som 1879 — efter Institutets för blinda avskiljande — fick namnet Allmänna institutet för döfstumma. Som led av den 1876 tillsatta kommittén för dövstummeundervisningens ordnande var K den som väsentligen utformade dess 1878 avgivna betänkande, vilket till följd av motstånd från bl a föreståndaren för Örebro läns dövstumskola Jehubba Blomkvist (bd 5) ej ledde till något regeringsbeslut. 1877—87 var K inspektör över rikets dövstumskolor, o 1893—-94 var han led av kommittén för ordnandet av de "andesvagas" undervisning. Först 1889 tillkom genom en av honom inspirerad motion en lag om dövstumundervisningen, genom vilken riket indelades i sju dövstumdistrikt, o vid genomförandet därav blev Manilla från 1894 dövstumskola för första distriktet, fortfarande med K som direktor till hans pensionering 1907. Förutom Läsebok för småskolan (4 uppl:or 1874—88) o smärre skrifter om dövstumsundervisningen skrev han "Ett o annat från min tjänstemannatid (1868—1907) o särskildt från Manilla-åren" (1913). Hans dotter Berta Matilda K (1875—1949) grundade 1906 blindhemmet i Nynäshamn, som hon länge ledde. Bror till henne var målaren o tecknaren Axel K (1886 —1966). Deras bror komministern i Engelbrekts församling i Sthlm Gustav K (1888— 1945) var far till musikbibliotekarien i Sveriges radio fil dr Bengt K (f 1915), o en annan bror, VD i Allmänna pensionsförsäkringsbolaget Nils Erik K (1891—1971), var far till bankdirektör Olof K (f 1917).


Svenskt biografiskt lexikon