Tillbaka

Hasselblad, släkt

Start

Hasselblad, släkt

Hasselblad, släkt, härstammande från korpralen Jonas Rase (d 1738) i Hasslösa (Skar), som blev far till bergsmannen Arvid H (1712—82) i Nordmark (Värml). Hans sonsons son rådmannen i Filipstad Jonas Nathanael H (1819—83) blev far till krigsrådet Sten Åke Waldemar H (1870—1931). Åke H publicerade under signaturen Sten Blad uppsalaskildringarna Rustibussar (1916) o Studenthavre (1918). Han gjorde sig också känd som tillfällighetsdiktare o skrev på vers Gubbar i bergskollegium o andra filistéer (1924) o Arméförvaltare (1930). Vidare utgav H de kulturhistoriska berättelsesamlingarna Bergslagsliv i flydda tider (1927) o Vi från Bergslagen o Värmland (1929) samt en samling historier kring Djurgårdens fågelliv, Direktör Trast o annan djurgårdsfänad (1932; med förord om H av J Landquist).

Nathanael H:s farbror bergsbruksidkaren Arvid H (1777—1819) på Stöpsjön i Färnebo (Värml) var gift med en sondtr till Henrik Geijer (bd 17). En av deras söner blev far till disponenten vid Sprängsvikens sågverk i Gudmundrå (Vnl) Carl Fredrik H (1840—1911). En annan son var Carl Henrik H (1805—56). Han övertog 1829 i Gbg kortvarufirman C A Holm & Co tillsammans med Holms systerson Johan Elias Andersson, o sedan denna firma upplösts 1842, bildade han tillsammans med Johan Adolf Åwall firman H & Åwall, som fortsatte rörelsen.

Hans yngre bror Fredrik (Fritz) Wictor H (1816—93), som tidigare varit anställd hos honom, grundade 1841 den ännu bestående kortvarufirman F W Hasselblad & Co i Gbg, som han drev upp till ett betydande företag. Fritz H var gift med en syster till den bekante affärsmannen Viktor Kjellberg o blev svärfar till Viktor Rydberg. Firman fortsattes av sönerna Fritz Oskar H (1844—1928) o Arvid Viktor H (1846—1907), vilka utvidgade verksamhetsfältet med fotografiska artiklar. Oskar H var ledamot av Gbgs stadsfullmäktige 1893—1902. Viktor H blev far till Ivar Viktor H (1873—1922) o Karl Erik H (1874—1942), vilka fortsatte firman o upptog tillverkning av hattar, kravatter o vitvaror samt grundade dotterbolag för den fotografiska branschen (H:s fotografiska ab) 1908 o för kartongtillverkning (Robert Skarstedt ab) 1921. 1919 ombildades firman till ab med Ivar H som ordf i styrelsen. Han efterträddes vid sin död av brodern Karl Erik H. Denne var ledamot av Gbgs stadsfullmäktige 1907—10, rumänsk generalkonsul 1924—42 o ordf i styrelsen för Gbgs handelsinstitut 1925—37, i Sveriges grossistförbund 1932—35 o i Gbgs handelskammare 1935—37. Son till honom är tekn hedersdr Victor H (f 1906), den nuvarande verkställande direktören för ab F W Hasselblad & Co. Han upptog på 1940-talet tillverkning av kameror. Den s k H-kameran har blivit en världsartikel och även kommit till användning vid utforskandet av rymden.

 


Svenskt biografiskt lexikon