Tillbaka

Kjellberg, släkter

Start

Kjellberg, släkter

Kjellberg, släkt, härstammande från byggningsskrivaren vid Läckö slott Jöns Svensson Kielbergh (d 1733) i Berg, Otterstad, Skar, som sannolikt var son till kronobonden Sven Persson (d senast 1681) i Källstorp, Broby, Skar, o bror till kh Per Kielberg (1652— 1716) i Ekby, Skar. Jöns Kielbergh var far till kronolänsmannen i Kinnefjärding, Skar, Sven Kiellbergh (1688—1755) i Husaby, Husaby, Skar. Dennes son o efterträdare som kronolänsman, Abraham K (1725—95) i Husaby, som till sist fick titeln hovrättskommissarie, var far till grosshandlaren Aron K (1769—1826) i Gbg, av vars döttrar den ena i äktenskap med grosshandlaren Fritz Hasselblad (bd 18) var svärmor till Viktor Rydberg. Aron K:s son stadsmäklaren där Aron Samuel K (1816—95), som i början av 1850-talet en tid ägde hälften av Korndals pappersbruk i Mölndal, var far till stadsmäklaren Georg Hebden ("Laban") K (1854—1911) i Gbg. Aron Samuel K:s äldre bror, grosshandlaren Victor Abraham K (K 3), var far till grosshandlaren John Edvard K (1847—95), från 1876 till sin död styrelseledamot i Graningeverken, o till Julia Augusta K (1849—1923), g m den tyske skriftställaren o politikern Georg Heinrich von Vollmar o känd som Ellen Keys väninna; brev till henne från bl a denna finns hos kanslirådet prof Wilhelm M Carlgren.

Abraham K:s äldre bror, vice kronolänsmannen i Kinnefjärding Jonas Kiellberg (1722—60), var far till grosshandlaren Jonas K (K 1). Dennes brorson grosshandlaren Carl Fredrik K (1789—1850) tillhörde 1826—30 borgerskapets äldste i Gbg o var 1827-—31 föreståndare för Gbgs fattighus. Han tog initiativ till anläggning av trottoarer på Gbgs hamngator 1837, upprättande av småbarnsskolor 1839 o ett räddningshem för vanvårdade o vilseförda barn på Hisingen 1844, ivrade för anläggning av en bro över Göta älv till Hisingen, var en av grundarna av Gbgs privatbank (sedermera ab Gbgs bank) 1846 o köpte säteriet Rossared i Fjärås, Hall. Han var bror till grosshandlaren Jonas Anders K (K 2). Dennes son grosshandlare Jonas (John) Henrik Reinhold K (1823-—96) upptogs tillsammans med brodern grosshandlaren i Gbg Carl Ossian K (K 4) 1847 av fadern som delägare i faderns firma, som nu fick namnet J A K & söner. John K var kommunalt verksam och varmt socialt intresserad. Han ärvde efter K 2 säteriet Storeberg i Tådene, Skar, som ägdes av ättlingar till honom ända till 1934, o herrgården Frieisberg i Friel, Skar, som ännu tillhör en av hans ättlingar. Ett stort antal brev till o från John K finns i Storebergsarkivet. Kusin till den nuvarande ägaren av Frieisberg är sångerskan Margareta K (f 1916), g m kaptenen Carl Lundqvist.

K 4 var svärfar till disponenten William Gibson (bd 17, s 113) o far till Ernst Anders K (1856—1935). Ernst K, som arrenderade Björkborn vid Karlskoga av ab Bofors-Gullspång 1881—94 o Valåsen vid Karlskoga av staten från 1913 till sin död, grundade 1915 Stiftelsen för Sverige o kristen tro, till vilken han i skilda poster donerade sammanlagt 400 000 kr. Bröder till honom var konsul Carl August K (K 5), bankdirektör (K 6) o prof Knut Erik Ossian K (K 7). K 5 var far till Margaret Eliza K (1881—1951), känd som författaren Harry Martinsons "goda fé", o till japanske konsuln i Gbg Carl-Ossian K (1875—1950). Dennes son generalkonsul Carl C:son K (f 1915) har skrivit släktens historia. Carl-Ossian K:s bror William Gibson K (1878—1950) utexaminerades 1899 som agronom från Alnarp o var länge lantbrukare men blev 1912 direktör för Gustaf Melins ab i Gbg o 1923 delägare i speditionsfirman Wilson & co där, av vilken han blev ensam innehavare 1930. William K var 1936—42 finsk konsul i Gbg o tog under andra världskriget initiativ till insamlingar o barnhem för flyktingbarnen i Sverige. Med sin firma organiserade han transport med snabbgående motortorpedbåtar av bl a flygplanskullager till England under kriget, vilket belönades med den för utlänningar sällsynta Empireorden. 1947—49 var K finsk generalkonsul i Gbg. Han var far till Carl Sven-Roland K (1905—66). Sven-Roland K blev med dr 1942, docent i röntgendiagnostik vid Kl 1944, överläkare vid dess barnkliniska röntgenavdelning 1951 o prof i röntgendiagnostik i Gbg 1958. Han ägnade stort intresse åt de tekniska aspekterna på utrustningen vid en modern röntgenavdelning o konstruerade nya apparater i samarbete med tekniker. K 6 var far till fd VD vid AB Nyköpings automobilfabrik bergsingenjör Carl K (f 1901) o bitr skolöverläkaren med lic Knut Jonas K (1907—60). K 7 var far till VD i sjöförsäkringsab Gauthiod fd generalkonsul Gunnar K (f 1896) o fd direktören för Sv turisttrafikförbundet fil lic Georg K:son K (f 1899).


Svenskt biografiskt lexikon