Tillbaka

Gumsehuvud, släkt

Start

Gumsehuvud, släkt

Gumsehuvud, numera vedertaget namn på en medeltida frälsesläkt, vars medlemmar själva enbart brukade förnamn o farsnamn.

Släkten härstammade troligen från Folke Ormsson (d omkr 1359), som blev riddare senast 1343. Han ägde gods i Västergötland o förde i sitt vapen kluven spets.

Gumsehuvudvapnet kan incm denna släkt tidigast beläggas (Gillingstam 1960) hos Orm Folkesson (levde 1379). Han satt 1373 fången på Axvall i Västergötland, som då innehades av konung Håkans anhängare, o torde alltså ha tillhört konung Albrekts parti. Namnskicket o godshistoriska indicier talar för att han var son till Folke Ormsson. Mer hypotetiskt är ett antagande, att han var ingift (Lundholm) i den släkt Sture som förde gumsehuvudvapnet, o att han upptagit dess vapen.

En av Orm Folkessons söner kallas omväxlande Fjällar Pik o Fjällar Ormsson (levde 1426) o var tydligen uppkallad efter en södermanländsk riddare Fjällar Pik, som antingen var hans morfar (Erslev; Karlsson) eller hans mors föregående make (Lundholm ).

En annan son till Orm Folkesson var Karl Ormsson (levde 1443). Han vann insteg i högfrälset genom att gifta sig först med södermanlandslagmannen Nils Erengislessons (Hammerstaätten) systerdtr Märta Gregers-dtr (Aspenäsätten) o sedan med riksrådet Staffan Ulfssons (Ulv) dtrdtr Ingeborg Bengtsdtr (Vinstorpaätten). Som riksråd kan han säkert beläggas först i det privilegiebrev för borgarna i Vadstena som visats härröra från mötet i Arboga i jan 1435. Redan 1429, 1430, 1433 o 1434 hade han emellertid varit med på stormannamöten, vars flesta deltagare bevisligen var riksråd. Nils Jönsson (Oxenstierna), som blivit riksråd senast 1432, förekommer än närmast före o än närmast efter honom i riksrådsbrevens namnlistor, vilket kan tyda på att de blivit riksråd samtidigt. K 0:s inställning till konung Erik framgår av att han på mötet i Vadstena i aug 1433 jämte riksrådet Sture Algotsson bevittnade biskop Tomas o två andra sv biskopars protest mot att Erik föregående månad tvingat dem att besegla ett brev till påven om upphävande av Olof Laurenssons utnämning till ärkebiskop i Uppsala. Två notarier intygade, att K O o Sture Algotsson inför dem gått ed på att Erik i deras åsyn med svåra hotelser förmått biskoparna till sigilleringen. 5 okt 1438 blev K 0:s dtr Katarina Karlsdtr (d 1450) gift med marsken Karl Knutsson (Bonde), som några dagar senare utsågs till riksföreståndare. 1441 var K O hövitsman på Västerås, o vid konung Kristofers kröning 1441 dubbades han till riddare. 1443 nämner Kristofer honom som sin ämbetsman på Axvall, där han torde ha efterträtt den av konung Erik 1442 tillfångatagne Bo Knutsson (Grip). 1449 var hans tredje hustru änka.

Släkten utdog med K 0:s son upplandslagmannen Gustav Karlsson (se nedan).


Svenskt biografiskt lexikon