Tillbaka

Gyllenhielm, släktnamn

Start

Gyllenhielm, släktnamn

Gyllenhielm, släktnamn, tidigast brukat av Johan III: s son med Karin Hansdtr, Julius G (f 1559 enl Rålamb kv, vol 91, f 135, KB; d nyåret 1580—81 enl Tawaststjerna), som 1577 adlades med detta namn. Han blev 1580 befälhavare på Åbo slott o uppges ha varit trolovad med Per Brahe d ä:s dtr Karin. Hans systrar Sofia Johansdtr (d 1583), g m Pontus De la Gardie, o Lucretia Johansdtr (d 1585), trolovad med Karl Gustafsson (Stenbock), har i litteraturen kallats G, vilket dock ej överensstämmer med samtida belägg (Bergius o DGA). I sköldebrevet för brodern tillerkändes de emellertid rätt att bruka samma vapen som han. Även Karl IX :s illegitime son Karl Karlsson fick vid sin upphöjelse i friherrligt stånd 1615 namnet G (se nedan).

Slutligen användes namnet G redan av samtiden om o till hertig Karl Filips dtr Elisabet Karlsdtr (1622—82). Hon var född på Karl Karlsson G:s gård Sundbyholm (Söd) i hemligt äktenskap (Lundström) med Elisabet Ribbing, dtr till riksskattmästaren Seved Ribbing. Karl Karlsson G:s hustru Kristina Ribbing var hennes moster. Karl Karlsson synes ha uppträtt som hennes beskyddare (se AOSB). Hon ingick äktenskap 1645 med landshövdingen Axel Turesson (Natt och Dag). Efter dennes död var hon 1654—60 hovmästarinna hos drottning Hedvig Eleonora. 1660 gifte hon om sig med fd hovmarskalken Balthasar Marschalck, som blev friherre 1675.


Svenskt biografiskt lexikon