Tillbaka

Johan Gustaf Flodin

Start

Johan Gustaf Flodin

Biskop

Flodin, Johan Gustaf, f 20 (ej 18) jan 1741 i Torshälla, d 4 febr (ej jan) 1808 i Västerås. Föräldrar: handl i Torshälla Peter F o Christina Hedberg. Inskr. vid Uppsala univ 23 febr 1760, fil mag där 19 juni 1764, doc i grek litt vid Uppsala univ 1766, prästv i Strängnäs 28 sept 1767 till pastorsadj i Nikolai förs, Sthlm, eo k hovpredikant 18 april 1768, pastoralex i Strängnäs 23 aug 1769, ord k hovpredikant 13 dec 1771, intog sin plats som assessor i hovkonsistorium 15 jan 1772, kh i Adolf Fredriks nyinrättade förs, Sthlm, 3 dec 1773 (tilltr 1 maj 1775 med bibeh av hovpredikanttjänsten), intog plats i Sthlms stads konsistorium 2 maj 1775, led av riksbanksfullm 1778–1801, teol dr i Uppsala 6 juni 1779, tillika kh i Solna o Ulriksdal 16 april 1782–1 maj 1801, kap-lan vid KMO 22 nov 1784, kh i Nikolai förs, Sthlm, pastor primarius o ord preses i stadens konsistorium 19 jan 1786 (tilltr 1 maj 1789, som preses 7 mars 1786), lärare i kristendom för kronprins Gustav Adolf 1786–94, överhovpred 5 april 1792, ordensbiskop i survivans 24 nov 1794 (inv 22 mars 1795), biskop i Västerås 2 (ej 3) sept 1800 (tilltr 1 maj 1801 men förordnad kvarstå som konsistorii preses i Sthlm till 14 juli 1801), riksdagsman i prästeståndet 1786, 1789, 1792 o 1800 o därunder led av ecklesiastikutsk 1786 o 1789, av sekreta utsk 1792 o av bevillningsutsk 1800, led av samf Pro fide et christianismo (v ordf 1775). – KNO 1799.

G (trol 8) maj 1775 i Sthlm (St Kils lysn:bok) m Ulrica Sophia (Schröder, 1759 adl) Schröderheim, f 29 maj 1755 i Sthlm (Nik), d 14 april 1812 i Västerås, dtr till biskop Jöran Claes S o Margaretha Elis.

Om F:s ungdom synes nästan intet vara känt mer än att hans far »lämnade honom i fattigdom» (Hochschild). Hans akademiska bana i Uppsala slutade med docentur i grekiska. Dåvarande kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen i Sthlm, sedermera biskopen J C Schröder, kallade 1767 F till kyrkoadjunkt och blev 1775 hans svärfar. Därmed var vägen uppåt banad och svågern Elis Schröderheim använde sitt inflytande hos kungen för att få fram F. Denne åtnjöt dock redan tidigare kungens förtroende och hade erhållit en penninggåva av denne med anledning av sin predikan på tacksägelsedagen 23 aug 1772 över den lyckliga regementsförändringen. Utnämningen till hovpredikant och till kyrkoherde i Adolf Fredrik kom redan före ingiftet i familjen Schröderheim. År 1778 skriver Gjörwell, att då »pastoratet i banken» skulle besättas – dvs prästeståndet skulle insätta ledamöter i bankofullmäktige – utverkade Schröderheim, att F fick detta »indräktiga fullmäktigskap», som han behöll ända till 1801. När pastor primariustjänsten var ledig 1780, rekommenderade svågern F hos kungen i ett brev med obetalbar karakteristik av F:s förtjänster (Schröderheim, s 187 f): »Han är lärd utan gräl . . . Han söker aldrig att vara betydande. Han är helt och hållet styrd av sin hustru, som utan skryt har mycket vett och är född av ett blod, uti vilket ingen droppa gives, som icke tillhör E M:t». Det hjälpte inte den gången, men 1786 blev E pastor primarius.

Mest känd är F som religionslärare 1786–94 för kronprins Gustav Adolf, från 1792 Gustav IV Adolf. För sin roll härvidlag fick F emellertid uppbära klander från många håll. Han var inte som vanligt vid denna tid neolog utan i stället bergfast ortodox och utan förståelse för toleransens betydelse. Det har därför ironiskt sagts (Holmberg), att F:s betydelse var, att han fick tillfälle att neutralisera de frestelser till tolerans och frisinne, som en annan av kungens lärare, Nils von Rosenstein, kan ha försökt inge honom. Att F verkligen sökt inskärpa en sträng och ofördragsam ortodoxi och uppmuntrat till uppfattningen om kungadömet av Guds nåde framgår klart, även om orsakssammanhanget mellan lärarens åskådning och lärjungens bigotta kyrkopolitik kanske icke enbart därmed är ådagalagt.

Allmänt ansågs, att F:s inflytande på Gustav IV Adolf fortfor, även sedan kungen själv övertagit regeringen. Särskilt skulle detta ha gällt det cirkulär till Greifswalds konsistorium, som inskärpte ortodoxin (Ad-lerbeth, 2, s 186), liksom cirkulärbrevet till alla rikets konsistorier 15 jan 1800 med liknande innehåll.

När F sept 1800 erhöll episkopatet i Västerås var han en redan utarbetad man. Hans barn adlades 1799 med namnet af Flodin. Ätten utgick med en sonson 1903.

Bengt Hildebrand


Svenskt biografiskt lexikon