Tillbaka

Forssell, släkt

Start

Forssell, släkt

Forssell, släkt, härstammande från bonden Olof Andersson (1633–1717) i Ede, Järvsö (Gävl), vars sonson, korpralen Olof Jonsson F (1684–1713) i Ulvsta, Järvsö, deltog , i Magnus Stenbocks tyska fälttåg och dog i Tönningen. Dennes son, komministern i Delsbo Hans Olofsson F (1712–73), blev far till professor Olof Hansson F (F 1), av vars söner Johan Erik F (1802–77) blev kyrkoherde i Torstuna (Vm) 1844, prost 1845 och teol dr 1860. Han var riksdagsman 1847–48, 1850–51, 1853—54 och 1862–63. Hans bror Otto Herman F (1818–1901) blev expeditionschef i finansdepartementet 1861, hovrättsråd 1867 och jur hedersdr 1877 samt var led av FK 1880–88. En tredje bror Carl Adolf F (1807–69) blev magister 1833, lektor i matematik vid Gävle gymnasium 1837 (vik från 1832), rektor där 1841, såsom äldste lektor kyrkoherde i Hille prebendepastorat (Gävl) 1852, prost 1853 och kyrkoherde i St Mellösa (Ör) 1860, där han blev känd genom sin konflikt med baptisterna. Under sin gävletid anlade han 1850 ett tryckeri. En son till honom var presidenten Hans Ludvig F (F 2), som blev far till praktiserande läkaren i Sthlm med dr Olof Hansson F (1868–1935), författarinnan och målarinnan Astrid Maria F Gullstrand (1874–1952, g 1895–1922 m justitierådet Edvin Gullstrand) och auditören, bankiren Hans Otto F (1880—1960). Presidenten H L F:s bror, försäkringsmannen och journalisten Johan Bernhard F (1856–1920), skrev bl a »Örebro och dess utveckling. Kulturhistoriskt utkast i ord och bild», 1–2 (1912–16), »Örebro stadsfullmäktiges minnesskrift för första halfseklet åren 1863–1912» (1915) och »Handskomakeriet i Närke» (1920–21).

Bror till H L F och J B F var Carl Abraham F (1848–1937), som 1866 avlade studentexamen i Örebro och 1868 utexaminerades från Alnarps lantbruksinstitut. Han var förvaltare på Gäddeholm och Hällby (Vm) 1869–74, föreståndare för Kopparbergs läns lantbruksskola i Vassbo 1875–80, intendent vid Lantbruksakademins experi-mentalfält 1881—86, lärare, i agronomi vid Skogsinstitutet 1886–1906, verkst direktör i Källskärs trävaruab i Söderhamn 1903–16, i ab Ofotens malmfält 1903–11 och i ab Keros i Södertälje 1911–12. Ar 1893–1906 var Abraham F sekreterare i Svenska Kennelklubben och utgivare av dess tidskrift samt 1906–12 ordförande i ab Sveriges apotekares kreditkassa. Han publicerade bl a lantbruksekonomiska skrifter och tidningsartiklar. Bland hans nio barn märks radiologen professor Carl Gustaf (Gösta) Abrahamsson F (F 3), industrimannen direktören Carl Fredrik Jakob F (f 1877, d 1968), väg- och vattenbyggaren professor Carl Abraham F (f 1881, d 1973), veterinären professor Carl Ebbe Gerhard F (F 4), arkivrådet, sedermera stadsarkivarien i Sthlm fil dr Carl Arne F (f 1887, d 1974) och lektorn fil dr Carl Nils Olof F (f 1889, d 1969). Son till Arne F är författaren Lars Hans Carl Abraham F (f 1928, d 2007).

 


Svenskt biografiskt lexikon