Tillbaka

M Octavia Carlén

Start

M Octavia Carlén

Författare

4. Maria Octavia Carlén, syster till C. 2 och 3, f. 22 nov. 1828 i Skara, d. 30 kan. 1881 i Stockholm.

O. C. utövade på sin tid en omfattande, huvudsakligen topografisk och skönlitterär verksamhet, vars värde dock knappast motsvarar de författade skrifternas antal och omfång. — Som barn vistades hon någon tid hos en ungdomsvän till fadern, prosten J. Stalin i Forshem. Hos honom tycks hon ha rönt första impulsen till sitt historiska intresse. Hon fördjupade sig till en början i de gamla sagorna men övergick snart till historieläsning i allmänhet. Dessa studier satte frukt i en rad historiska noveller, som äro livligt och spännande skrivna men sakna allt konstnärligt värde. De hava också numera fallit alldeles i glömska. — Hennes beskrivningar av historiskt intressanta orter, gamla slott etc. i Sverige tillkommo i populärt syfte, vanligen, för att användas som resehandböcker, och äro naturligtvis föråldrade men kunna ännu rådfrågas på en och annan punkt på grund av sin rikedom på sakuppgifter.

Alf Kjellén.


Svenskt biografiskt lexikon