Tillbaka

Broder Svensson

Start

Broder Svensson

Kapare, Krigsbefäl, Riddare

Broder Svensson, d 1436, riddare, tillhörde säkerligen samma släkt som den ryktbare Abraham Brodersson. Han deltog i Eriks av Pommern krig med hanseaterna såsom befälhavare för några kapare men blev år 1432 tillfångatagen och lär sedan länge hava suttit fängslad i Lybeck. År 1434 befinnes han vara återkommen till Sverige, där han under den Engelbrektska resningen står på det nationella partiets sida. Då svenskarna 1436 belägrade Varberg, omtalas B. såsom en av den svenska härens anförare. Samma, år råkade han i oenighet med Karl Knutsson, vilken hän beskyllde för bristande opartiskhet vid utdelning av förläningar; och blev på dennes befallning avrättad.

S. Tunberg.


Svenskt biografiskt lexikon