Tillbaka

Broman, släkt

Start

Broman, släkt

Broman, släktnamn, buret av burggreven i Malmö Lars B. (se nedan 1), vilken adlades 28 jan. 1653 och själv slöt sin adliga ätt, samt antaget av dennes styvson,. superintendenten i Karlstad Erland Svenonis Broman (f. 1632, d. 1693), son till kyrkoherden i Stora Kil Sveno Christophori Brunius. Erland B. var lärare åt den unge Karl XI, blev hovpredikant 1665, kyrkoherde i Vingåker 1667 samt superintendent i Karlstad 1673. Hans barn blovo adlade 5 mars 1689. Av dem hade lagmannen Carl B. (f. 1666, d. 1722) sönerna landshövdingen Carl B. (f. 1703, d. 1784) — fader till rikshistoriografen Friedrich Conrad Albrekt B. (se nedan 3) — och presidenten i kommerskollegium Erland B. (se nedan 2), vilken upphöjdes i friherrligt stånd 12 dec. 1747 men vars ättegren utdog med hans son Fredrik Erland B. (f. 1750, d. 1763). Son till superintendenten Erland B. var även lagmannen över Kalmar län och Öland Erland B. (d. 1744), vilken vid sitt avsked år 1735 erhöll landshövdings titel.


Svenskt biografiskt lexikon