Tillbaka

Carl Fredric Broocman

Start

Carl Fredric Broocman

Boktryckare

2. Carl Fredric Broocman, den föregåendes son, f. 16/27 dec. 1709 i Lais i Lifland, d. 8 juni 1761 å Himmelstalund i Östra Eneby. Student i Wittenberg 1730. Boktryckare i Norrköping från 1732; fick faderns privilegium transporterat på sig 15 apr. 1733; erhöll sekreterares titel.

Gift 23 sept. 1737 med Magdalena Aschania, f. 31 jan. 1718, d. 9 juli 1759, dotter till kyrkoherden i Örtomta, prosten Nils Abrahamsson Aschanius.

B. kom i späda år över till Sverige med sina för ryssarna flyende föräldrar (1711). Efter att ha studerat boktryckaryrket och även drivit akademiska studier utomlands övertog han 1732 det av fadern startade boktryckeriet i Norrköping med dess ganska vidsträckta förlagsrörelse. B. visade liksom fadern en icke ringa talang att sälja sina förlagsartiklar; han puffade för sina artiklar i särskilt tryckta kataloger, och några av hans böcker utgingo i flera tusen exemplar. B. erbjöd 1743 konsistoriet i Karlstad att anlägga ett tryckeri på egen bekostnad, men det stannade ined att en av hans medhjälpare i Norrköping, G. D. Warming, öppnade tryckeri i Karlstad med ett litet tryckeriförråd, som han erhållit av B. Denne var även verksam som författare: hans i två delar utgivna beskrivning över Östergötland är, jämte Lars Salvius' Upplandsbeskrivning, den första utförligare landskapsbeskrivningen i vår litteratur och åberopas alltjämt som en viktig källa, när det gäller framställningar av Östergötlands historia. — År 1736 köpte B. av fadern Himmelstalunds skattesäteri.

G. Jacobson.


Svenskt biografiskt lexikon