Tillbaka

Sten Turesson (Bielke)

Start

Sten Turesson (Bielke)

Marsk, Riddare, Riksråd

3. Sten Turesson (Bielke), den föregåendes broder, d 1350. Gift med Ingeborg Nilsdotter (sparre).

Först år 1344 möter S. såsom riddare ochår 1348 såsom riksråd. Han åtföljde konung Magnus på hans ryska fälttåg och synes hava vid konungens hemfärd kvarlämnats såsom befälhavare för de svenska trupperna. År 1349 i april månad befann han sig i Reval och förde då titeln »marsk». . Han avled följande år. - Gift med Ingeborg Nilsdotter (sparre)

SV. TUNBERG.


Svenskt biografiskt lexikon