Tillbaka

Kurt M Atterberg

Start

Kurt M Atterberg

Dirigent, Tonsättare

2. Kurt Magnus Atterberg, den föregåendes brorson, f. 12 dec. 1887 i Göteborg. Föräldrar: civilingenjören Anders Johan Atterberg och Elvira Uddman. Avlade studentexamen vid realläroverket i Göteborg 7 juni 1907; elev vid tekniska högskolan s. å. samt vid musikkonservatoriet i Stockholm, där han studerade komposition för professor A. Hallen, ht. 1910 och vt. 1911; utexaminerad från tekniska högskolan 19 dec. 1912. Innehar sedan 1911 statens tonsättarstipendium; ingenjör vid patent- och registreringsverket 1912; tillika kapellmästare vid dramatiska teatern i Stockholm 1916; musikanmälare i Stockholmstidningen 1919.

Gift 2 okt. 1915 med pianisten Ella Peterson, f. 23 febr. 1890 i Öxnered, dotter till egendomsägaren Alfred Peterson.

A. äger omfattande, till en början huvudsakligen på autodidaktisk väg förvärvade kunskaper i musikens teori. Sedan 1908 har han skapat ett flertal med stort bifall mottagna tonsättningar för orkester. Därjämte har han, efter debut i Göteborgs orkesterförening 1912, dirigerat orkesterkonserter, bl. a. i Stockholm, Malmö och Berlin, samt har även såsom ledare för dramatiska teaterns kapell framträtt som utövande konstnär i Stockholm. Hans egna större kompositioner ha framförts vid de av honom själv dirigerade konserterna, varjämte de kommit till utförande flerstädes i in- och utlandet. En bemärkt insats i Stockholms musikrepertoar har han under år 1919 gjort genom sina stora, i rask följd framförda tonsättningar »Förspel till T. Hedbergs drama Perseus och vidundret» (premiär 21 febr. 1919), kantaten »Järnbärarland» (vid bergshögskolans hundraårsjubileum 12 sept. 1919) och operan »Harvard Harpolekare», till vilken han jämväl skrivit texten (premiär 29 sept. 1919). Av hans kompositioner äro endast ett fåtal tryckta.

C.F. Hennerberg.


Svenskt biografiskt lexikon