Tillbaka

Nobel, släkt

Start

Nobel, släkt

Nobel, släkt, härstammande från häradshövdingen i Oland, Dannemora, Lövsta, Hållnäs, Frösåker, Häverö, Närdinghundra och Sjuhundra i Uppland Petter Nobelius (d 1707). Vid sin inskrivning vid UU 1682 hade han antecknats som "Petrus Olavi Nobelius e Scania". Hans patronymikon har kombinerats (Schück o Sohlman) med att en bonde vid namn Olof Pedersson (d mellan 1671 o 1682) ägde en gård i Gislöv i Östra Nöbbelöv, Krist, men gissningen, att denne skulle ha varit Nobelius' far, har endast kunnat styrkas med påståendet att namnet Olof vid denna tid skulle ha varit mycket sällsynt bland Skånes bönder.

I äktenskap med en dotter till Olof Rudbeck blev Petter Nobelius far till Pehr Henrik Lings (bd 23) mormor, till häradshövdingen på Öland Petter Nobelius (d 1765) och till ritmästaren vid UU Olof Nobelius (170660). Den senares son v provincial-medicus Immanuel N (17571839) i Gävle var far till uppfinnaren Immanuel N (N 1), som i sin tur var far till uppfinnaren och donatorn Alfred Bernhard N (N 4).

Dennes äldste till vuxen ålder levande bror, fabrikör Robert Hjalmar N (N 2), var far till Ludvig Immanuel N (18681946). Ludvig N blev civilingenjör vid KTH 1890 och var 190203 VD för Vågfabriks ab Stathmos. 1905 köpte han ett större markområde väster om Båstads köping i nordvästra Skåne, för vars administration han 1907 bildade ab Båstads villaområde (från 1923 ab Västra Båstad), och han var dess VD och styrelseordförande till sin död. N lät uppföra åtskilliga sommarvillor för uthyrning till fasta, årligen återkommande badgäster, och han anlade 1906 Båstads vattenledningsverk, lät 191618 uppföra bostadshotellet Skånegården samt anlade 192425 och 1935 tennisbanorna och 192830 golfbanorna. Han var VD i ab Båstads badhotell från 1913, i Båstads badanstalts ab från 1916 och i ab Skånegården från 1917. N utförde dessutom ett intensivt kultur-, natur- och fornminnesbevarande arbete, blev 1928 KorrLVHAA samt var ordförande i Bjäre härads hembygdsförening från dess bildande 1929 till sin död och styrelseledamot i Sv naturskyddsföreningen. Han kallades allmänt "Båstadskungen". I äktenskap med en dotter till författarinnan Josephina Wettergrund (pseudonymen Lea; bd 21, s 193) var han far till Olof Robert N (190378). Olof N var bl a VD i ab Skånegården från faderns död 1946, ordförande i Bjäre härads hembygdsförening från 1952 till sin död, styrelseledamot i Skånes hembygdsförbund från 1953 och ledamot av expertgruppen i Skånes naturskyddsförening från 1963.

N 2:s och N 4:s bror fabrikör Ludvig Immanuel N (N 3) var i äktenskap med en mödernekusin far till direktör Emanuel Ludvig N (N 5) och till Carl Ludvig N (186293). Carl N blev civilingenjör vid KTH 1884 och efter faderns död 1888 chef för N:s mekaniska verkstad i S:t Petersburg. Efter överenskommelse med Gustaf de Laval (bd 11) började han tillverka och försälja den av denne uppfunna mjölkseparatorn, som därigenom infördes i Ryssland och kom att säljas av det dock först 1908 grundade ab Alfa-Nobel. Tillsammans med en studiekamrat, Sixtus Pettersson, ritade N en trippelexpansionsmaskin, som gav elkraft åt hela det N:ska byggnadskomplexet i S:t Petersburg. 1892 köpte han licenstillverkningen för den schweiziska lokomotivfabrikens i Winterthur förbränningsmotorer. Under arbetena med förbättringar av dessa dog N av diabetes. Hans halvbror Gustaf (Gösta) Oscar Ludvig N (18861955) blev efter N 5:s död 1932 chef för vad som återstod av Naftabolaget Bröderna N:s svårrealiserbara tillgångar utanför Ryssland. En 1938 i princip beslutad likvidation hade på grund av världskriget 193945 och en därefter följande process i London ännu ej kunnat verkställas vid Gösta N:s död. Syster till honom var kirurgen Maria Helena N-Oleinikoff (1881 1973), gift med den ryske docenten med dr Georg Oleinikoff (18641937). Marta N-Oleinikoff publicerade 1952 ett stort verk om släkten N:s historia (se nedan).

Namnet N har antagits av barnen till en helsyster till Gösta N och Marta N-Oleinikoff i hennes äktenskap med direktören i Naftabolaget Bröderna N Hans Andreas Nikolaj Oisen. Ett av dessa var far till diskrimineringsombudsmannen jur dr Peter N (f 1931).

Inget genealogiskt samband har kunnat spåras mellan ovanstående släkt och f d läns-, arkitekten Per-Axel Gunnar N (190790) i Vänersborg, vars far antog namnet N och var son till en timmerman Per Olsson i Malmö.

H G-m


Svenskt biografiskt lexikon