Tidsperioden för SCBs kyrkboksavskrifter av födda, vigda och döda sträcker sig till 1949, därmed är alla volymer släppta.


Församlingar sände regelbundet utdrag ur kyrkoböckerna till SCB, dessa är viktiga som komplement i de fall där det finns luckor i originalarkivet.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Födelse: barnets alla dopnamn och födelsedatum, föräldrars namn och yrke, adress, moderns födelseår/ålder.

Vigsel: datum för vigseln, brud och brudgums namn, adress yrke och ålder vid vigseln.

Död: namn på den döde och ålder, när dödsfallet inträffade och var i församlingen, i många fall även dödsorsaken. Tänk på att kyrkans original av födelse-, vigsel- och dödbok ger mer information än SCBs utdrag. T.ex. saknas dopdatum, dopvittnen och i en del fall adress i födelseutdragen. Böckerna fördes i den ordning tilldragelsen skedde under året.

Vilken är källan?

SCBs kyrkboksavskrifter av födda, vigda och döda 1860–1949. I kungörelsen 1859 stadgades att den årliga statistiken fr.o.m. år 1860 skulle grunda sig på utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböckerna samt husförhörslängderna som underlag till folkräkningarna. Befolkningsstatistik var grunden för SCB verksamhet, som startade 1858.

 

Indexering