SDHK-nr: 9326

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1368  augusti  13
 
Innehåll

Mats Igelsson ger på kungens vägnar Bo Jonsson, östgöta lagman och fogde i Stockholm, i rätt saköre 6 1/2 öresland jord med hus och humlegård i Igelsbo i Vendels socken. Tolv fastar — Anders i Åkra, Bryniulf i Kättslinge, Sigbjörn i Valla, Jon i Forsby, Olof i Kryssbo, Torbjörn i Gryttby, Jakob i Gryttby, Anders Lange, Erik i Gyllby, Peter i Labbo, Olof i Upplanda och Ingemund i Upplanda — samt två vedervarumän — Olof Bengtsson och Olof Knutsson — uppräknas.

Skälig man Magnus Gregersson, häradshövding i Vendel, beseglar.

Språk

svenska

Källor
 • Original: or. perg., RA 0101 bilder
Brevtext

Thet skal allom mannom vitherlikt wara swa nærwarandhom som koma skwlandhom at jak Mathius Yghulsson widherkænnis medh thesso nærwarande breffwe hawa lathit aa kwnungsens wegna hedherlikom manne ok ærlikom Boo Jonsson øsgøta lagman ok foghotæ ij Stocholm / halff sywndhe øres landh jordh / ij ræthom sakøre / medh hwsom ok hwmblagardhom nær by ok fyæræ medh allom tillaghom ængho wndhan takno ij Yghulsbodhom ij Wendil sokn / medh fastom ok fullom skælom swa giorth ær / Ok thesse waro ther fastæ aath ‧ Andris ij Akrom1 ‧ Briniolffwer ij Ketlinge2 ‧ Sygbiorn ij Wallom3 ‧ Jon ij Forsbẏ4 ‧ Olawer ij Crussabodom5 ‧ Thirbyorn ij Gritaby6, Jæcoper ij sama by, Andris Lange / Eriker ij Gyredhaby7 ‧ Pethar ij Labbabodom8 ‧ Olawer ij Wplandom9, Jngemundher ij sama by / ok thesse waro ther widherwaro mæn aath ‧ Olawer Benksson10 ok Olawer Knwzsson ‧ Til mære wisso ok withnnis byrd at swa giorth ær skriwath wndher skæliks mans jnsigle Magnus Gregorisson hærizhøffdhinge ij Wendil areno æppther wars [Herra]a byrd Mºcccºlxºviijº wm swnodhaghin næst æppther sancta Laurense dagh.

Extratext

På baksidan (i översta kanten), med samma hand: Thet skal allom manom vitherlikt wara swa nærwarandhomb

med senare hand: 7 1/2 öres land i rethom sach[öre].

Sigill

Den i brevets nederkant skurna sigillremsan har skurits bort och saknas.

Tryckt
Tryckt regest
  RPB nr 835
  Förtecknat: Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i svenska historien III (HSH 3, bih., 1817), s. 27.
Litteratur och kommentar

Om brevets proveniens se Sjödin i MRA 1939, s. 115 med not 1.

Om Igelsbo och de i fasteförteckningen nämnda platserna se Det medeltida Sverige, Uppland 1:4, s. 141–185, särskilt s. 158 (Igelsbo).

Senast ändrad

2016-09-21


 • a Ordet överhoppat vid radskifte ms.
 • b Ordets övre del bortskuren ms.
 • 1Åkra i Vendels socken.
 • 2Kättslinge i Vendels socken.
 • 3Valla i Vendels socken.
 • 4Orten har ej kunnat identifieras.
 • 5Kryssbo i Vendels socken.
 • 6Gryttby i Vendels socken.
 • 7Gyllby i Tegelsmora socken.
 • 8Labbo i Tegelsmora socken.
 • 9Upplanda i Tegelsmora socken.
 • 10Om formen Benksson se I. Modéer, Svenska personnamn (1964), s. 53.


Kommentera post/rapportera fel