I Sverige har det funnits ca 50 sjömanshus. Deras uppgift var bland annat att inrätta en understödsverksamhet där pensionerade och yrkesskadade sjömän skulle få bidrag. I sjömanshusen upprättades register med information om sjömännen och de handelsfartyg de mönstrat på/av.

Detta register innehåller information ur mönstringsliggare, tjänstematriklar och sjömansrullor från de tio sjömanshusen Härnösand, Gamlakarleby, Västervik, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Örnsköldsvik. Statistikfunktionen möjliggör beräkningar av olika slag.

Vilka uppgifter kan du hitta?

På- och avmönstringsliggare

Vanligtvis hittar du uppgifter som en sjömans namn, födelseår, födelse- och hemförsamling, civilstånd, lön, sjömanshus, inskrivningsnummer, på- och avmönstringsdatum samt befattning. De äldre liggarna innehåller mer sparsamt med uppgifter. Normalt finns även uppgifter om fartyget och dess destination.

Tjänstematrikel

Första gången en sjöman mönstrade på ett fartyg, fick han ett inskrivningsnummer. Detta följde vederbörande till dess han avfördes ur registret av en eller annan anledning. Eftersom sjömannen uppgav en anhörigs namn kan du också ofta hitta namnen på hans föräldrar här.

Tjänstematrikel från sex av sjömanshusen har registrerats och bearbetats: Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Söderhamn, Visby och Västervik

Sjömansrullor

Innehåller i stort samma uppgifter som mönstringsliggare, men sjömansrullorna följde med fartygen på resorna runt om i världen. Här skrev befälhavaren in alla uppgifter kring det som hände sjömännen under resan. Väl hemma i svensk hamn lämnades sjömansrullan in vid sjömanshuset och vissa uppgifter överfördes till mönstringsliggaren. Med hjälp av stämplarna som olika konsulat satte på sjömansrullorna, går det att fastställa mer exakt vilka hamnar fartygen besökt. Du kan i stort följa ett fartyg och dess besättning från avgången till återkomsten, alltså se hur handelsvägarna gått.

Ladda hem en lista på vad som är registrerat vad gäller rullor, matriklar, meddelanden och liggare.

Lista över registrerade akter

Vilken är källan?

  • Mönstringsliggare arkivserie DI–DIII (Gamlakarleby serie Ba).
  • Tjänstematriklar arkivserie DI–DII.
  • Sjömansrullor arkivserie EIII samt FIII (Gamlakarleby serie Bb) från tio sjömanshus.

Registret upprättat av

Riksarkivet SVAR (Arkion) i samverkan med Landsarkivet Härnösand, Arbetsförmedlingen, ABF, Härnösands, Västerviks och Hudiksvalls kommuner.

Kort historik

Öppna data

Inskrivna vid sjömanshus
Nedladdningsbara datamängder.