Smolenskarkivet 1604–1611

Smolenskarkivet innehåller huvudsakligen administrativa handlingar från ståthållarkansliet i Smolensk under tiden för den polske kungen Sigismund III:s belägring av staden (1609–1611). De flesta dokumenten förvaras på Riksarkivet (c:a 1.300 blad), men till samma ursprung kan även hänföras några hundra blad som förvaras på arkivet vid Institutet för historia vid Rysslands Vetenskapsakademi i Sankt Petersburg.

Smolenskarkivets handlingar togs av svenskarna som krigsbyte i Polen i mitten av 1600-talet. De förvarades på Skoklosters slott tills de 1893 överfördes till Riksarkivet tillsammans med Skoklostersamlingen. Den ryske historikern Sergej Vasil’evič Solev’ev besökte Skokloster på 1830-talet, och han hemförde åtskilliga dokument från samlingen. En stor del av dessa gavs ut redan 1841 i Akty istoričeskie. Många av de handlingar som fanns kvar i Sverige publicerades 1912 av Jurij Got’e i "Pamjatniki oborony Smolenska 1609–1611". Åtskilliga dokument förblev emellertid opublicerade.

Databasen "Smolenskarkivet 1604–1611" innehåller 847 poster och återskapar i digital form den ursprungliga Smolensksamlingen från Skoklosters slott. Det är möjligt att söka på årtal, datum, innehåll (på engelska och på ryska), personnamn. Skannade kopior av originalen finns tillgängliga enbart för de dokument som förvaras på Riksarkivet. För dokumenten i Sankt Petersburg finns utskrifter av originaltexterna i databasens poster.

I menyn till vänster finns register (personnamn, ortnamn, kloster, kyrkor), ordlista och principer för informationen i katalogens olika fält.

Läs mer om Smolenskarkivet (på engelska)