I registret sockenstämman ingår skannade sockenstämmoprotokoll i Jämtland. Den äldsta sockenstämman i databasen är från 1693.

Sockenstämman var församlingens beslutande organ där prästen var ordförande och protokollförare samt såg till att alla fattade beslut verkställdes.

Sockenprotokollen förekommer i allmänhet från andra hälften av 1700-talet och i dem behandlades förvaltningen av socknens verksamheter och tillgångar. Sockenstämman var en direkt föregångare till våra kommunala organ och ersattes av dessa först genom 1862 års kommunallagar.

Vilka uppgifter kan du hitta?

I sockenstämmoprotokollen möter du sockenlivet närmare än i något annat material. Du kan studera hur våra förfäder brottades med problem så som kyrkans och prästgårdens underhåll, fattigvård, skola och undervisning, sjukvård, sedlighet, kommunikation och mycket annat.

Vilken är källan?

Sockenstämmoprotokollen ingår i kyrkoarkiven där de förtecknats som serie K I i enlighet med den gällande förteckningsplanen.

Ingående församlingar

Alanäs 1807, 1830–1862
Alsen 1754–1862
Aspås 1828–1883
Berg 1781–1862
Brunflo 1753–1862
Frostviken 1847–1862
Frösö 1695–1858
Föllinge 1761–1862
Häggenås 1821–1862
Lit 1813–1862
Lockne 1820–1863
Mattmar 1777–1863
Näskott 1818–1862
Offerdal 1725–1863
Oviken 1777–1863
Ragunda 1776–1862
Rätan 1834–1861 (1884)
Rödön 1818–1862
Ström 1764–1864
Stugun 1782–1862
Sunne 1693–1862
Åre 1754–1863
Ås 1828–1862
Östersund 1821–1862

Registret upprättat av

Landsarkivet i Östersund

Om registret
Historik

Ämnesområde

Politik och diplomati