Från Sverige utvandrade från 1850 och till 1930 omkring 1,3 miljoner personer till Nordamerika. Materialet omfattar dock endast den legala emigrationen, det vill säga personer som begärt flyttningsbetyg i samband med emigreringen.

Även befolkningsstatistik för varje församling återfinns i summariska folkmängdsredogörelser.

  • Emigranter 1861–1940
  • Immigranter 1875–1940
  • Obefintliga 1911–1940
  • Befolkningsstatistik 1865–1940

Indexering av folkmängdsredogörelser för åren 1865–1940 påbörjades i november 2009 och slutfördes i 2012. Totalt har ungefär 400 000 poster indexerats i projektet.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Summariska uppgifter anger antalet födda och döda samt in- och utflyttade jämte uppskattning av folkmängden.
Uppgifterna som är församlingsvis strukturerade berättar om emigrantens namn, yrke, födelseår samt land dit flytten skett.

Vilken är källan?

Materialet bygger på inlämnade uppgifter till SCB av landets alla präster.

Ämnesområden