Gotlands län

Registernamn

Gotländskt vigselregister

Anmärkning

Gotländskt vigselregister består av cirka 36 000 vigslar och omfattar perioden fram till och med 1860. Registret omfattar vigseluppgifter från samtliga församlingars kyrkoarkiv i Visby stift förutom Bunge, Fleringe och Rute församlingar, vars kyrkböcker förstördes i en brand 1871. De fåtal vigseluppgifter i registret som trots detta rör Bunge, Fleringe och Rute församlingar, har påträffats i övriga församlingars lysnings- och vigselböcker.

Arbetet med att upprätta registret har skett i omgångar. Under 1950-talet registrerades vigslar för Visby stads- och landsförsamling. En papperslapp upprättades för varje vigselpart och lapparna sorterades sedan alfabetiskt efter efternamn och ett maskinskrivet register framställdes. Motsvarande arbete gjordes under 1960- och 70-talen för de återstående landsbygdsförsamlingarna på Gotland. Under 1990-talet mikrofilmades det maskinskrivna registret och i slutet av 1990-talet upprättade en privatperson (Olle Överby) ett digitalt register utifrån mikrofilmen.

2014 samordnades registret med Riksarkivets gemensamma vigselregister.

Registret upprättat av

Landsarkivet i Visby

Ingående församlingar

Akebäck 1747–1860
Ala 1691–1860
Alskog 1745–1860
Alva 1685–1860
Anga 1688–1860
Ardre 1718–1860
Atlingbo 1714–1859
Bäl 1741–1858
Barlingbo 1718–1860
Björke 1724–1860
Boge 1723–1860
Bro 1740–1860
Burs 1713–1860
Buttle 1738–1860
Dalhem 1694–1860
Eke 1675–1859
Ekeby 1717–1860
Eksta 1723–1860
Endre 1721–1860
Eskelhem 1730–1860
Etelhem 1690–1860
Fardhem 1731–1860
Fårö 1723–1860
Fide 1658–1860
Fole 1743–1860
Follingbo 1686–1860
Fröjel 1681–1732, 1758–1860
Gammelgarn 1717–1860
Ganthem 1698–1860
Garde 1689–1860
Gerum 1802–1860
Gothem 1744–1860
Grötlingbo 1723–1860
Guldrupe 1740–1860
Hablingbo 1689–1860
Hall 1766–1860
Halla 1694–1860
Hamra 1714–1860
Hangvar 1766–1817, 1832–1860
Havdhem 1675–1860
Hejde 1734–1860
Hejdeby 1721–1860
Hejnum 1749–1860
Hellvi 1738–1748, 1766–1860
Hemse 1684–1824
Hogrän 1782–1860
Hörsne med Bara 1685–1860
Klinte 1681–1860
Kräklingbo 1688–1860
Källunge 1711–1860
Lau 1686–1860
Levide 1802–1860
Linde 1731–1860
Lojsta 1731–1860
Lokrume 1743–1860
Lummelunda 1665–1859
Lye 1744–1859
Lärbro 1737–1748, 1766–1860
Martebo 1665–1860
Mästerby 1745–1860
Norrlanda 1754–1860
När 1686–1860
Näs 1675–1860
Othem 1724–1860
Roma 1723–1860
Rone 1676–1860
Sanda 1744–1860
Silte 1689–1703, 1755–1860
Sjonhem 1790–1859
Sproge 1723–1860
Stenkumla 1751–1860
Stenkyrka 1687–1860
Stånga 1682–1860
Sundre 1776–1860
Tingstäde 1688–1860
Tofta 1730–1860
Träkumla 1749–1859
Vall 1782–1860
Vallstena 1711–1860
Vamlingbo 1775–1860
Viklau 1705–1860
Visby landsförsamling 1831–1860
Visby stadsförsamling 1678–1860
Vänge 1737–1860
Väskinde 1688–1705, 1740–1860
Västergarn 1748–1860
Västerhejde 1750–1860
Väte 1735–1860
Öja 1714–1860
Östergarn 1717–1860